Et innblikk i “The Deep Web”

Et innblikk i “The Deep Web”

I hverdagen blar de fleste av oss igjennom internett baserte tjenester. Men vet du forskjellen på The surface web, The deep web og The darknet?

Vi bruker gjerne søkemoterer eller velger linker lagt ut fra andre offentlige nett-tjenester for å finne fram lesestoff eller underholdning. Dette omtales som “The Surface Web”. Disse nett-tjenestene vi besøker og bruker har hver sin adresse listet i søkemotorer som Google, Yahoo, Bing, eller Kvasir, og er lett tilgjengelig for folket. Dette kan være nettsider eller nettapplikasjoner som Facebook, Aftenposten, Netflix, eller ITpro. det eksisterer minst et antall på 4.55 milliarder nettadresser per dags dato.

Deep-WebDen andre kategorien blir omtalt som “The Deep Web”, tidligere “The Invisible Web”. Dette omhandler protokollene under “The Internet Protocol Suite”, som HTTP og SSH, som ikke er listet offentlig. Finnes det ikke en veiledning, spor eller linker frå offentlige tjenester som søkemotorer, eller at du ikke har tilgang fordi du mangler passord, invitasjon eller annet, blir dette beskrevet som “The Deep Web”. Det er et ganske stort og unøyaktig begrep.

“The Surface Web” og “The Deep Web” er de to hovedkategoriene Internettet i dag deles inn i. Andre uttrykk er enten underkategorier eller omfatter et annet område som f.eks innholdet til en nett-tjeneste. Et kjent eksempel er “The Darknet” (underkategori av “The Deep Web” pga. spesial utviklet programvare er påkrevd for å kunne finne det. Selv da er det ikke like enkelt å finne fram) hvor ulovlige forhandlinger, barneporno og andre tjenester florerer – noe de fleste av oss kanskje ikke ante eksisterte. Hovudpoenget med “The Darknet” var ytringsfrihet og privatliv. Du finner dette fortsatt, og det er et ypperlig verktøy for journalister som må kunne snakke privat med kilden sin.

Misforståelser og uttrykk

Ved utrykket “The Deep Web” dukker det opp andre begreper som “The Darknet”, “Mariana’s Web”, “The Surface Web”, “AnonFiles” og over hundre flere. Det finnes nett-tjenester som lister et mangfold av begrepene og definisjonen, eksempel på dette er deepdotweb.com. I denne artikkelen drøftes bare noen få, men de kan være lett å blande sammen.

“The Deep Web” (norsk: “dypnettet”) omhandler alle datamaskiner koblet til et nettverk som kan dele informasjon, men som samtidig ikke er offentlig tilgjengelig eller hindrer deg fra å få informasjonen den har. Forenkling: nettsider som du ikke kan nå ved hjelp av en søkemotor eller du ikke har god nok autorisasjon for å bruke, går inn under begrepet “The Deep Web”. Dette gjelder også hjemmenettverk ettersom disse vanligvis er utilgjengelige for offentligheten.

“The Darknet” (norsk: “Det bekmørke nettet”) er det kjente, skjulte nettet hvor ulovlig aktivitet har stor trafikk. Kjøping av dop, våpen, leiemordere, pornografi, forfalskninger, svindling. Dette er en underkategori av “The Deep Web” ettersom spesialutviklet programvare kreves for å kunne nå disse private nettverkene. Her inne er det prøvd å oppnå total anonymitet, med å skrelle av identifiserende informasjon mellom kvar stopp programmet gjør (Bridge / Exit-nodes), før du når ditt endelige mål. “The Darknet” er ikke en referanse til “TOR” men heller at “TOR” kan bli identifisert som et “Darknet”, dette gjelder også for “Freenet”. Hovedpoenget med ”The Darknet” er å kunne fritt dele informasjon mellom to parter.

n2y6hnfp-1412334254

“Mariana’s Web” (norsk: “Marianernettet”, fra Marianergropen) skal tilsvare den dypeste delen av “The Deep Web”. Dette begrepet er for skjulte nettverk i bunnen av “The Deep Web”, noe som ikke er logisk sagt. Ja, det er et tulle-begrep. Nettverket fungerer ikke som en sjø, hvor lengre ned du kommer deg jo mørkere og mer eksklusive nett-tjenester får du tilgang til. Det er derimot nett-tjenester som er mindre omtalt fordi de krever invitasjoner, men er like tilgjengelig som andre nett-tjenester. De er bare mindre kjent i “The Deep Web”.

Det finnes også “ekstra” begreper, som påstår at det er enda dypere eller flere nivåer av internettet som finnes og kan bli besøkt. Disse påstander bygger på dårlig kompetanse og konspirasjonsteorier som at i enden “The Deep Web” så finner du de som styrer internettet eller verden. Dette siste nivået har fått navnet “The Internet Boss”.

Det finnes også et begrep som skal eksistere i mellom “The Surface Web” og “The Deep Web”, dette kalles for “Bergie Web”. Uttykket omfatter alle nett-tjenester som inneholder informasjon om hvordan man kan gå inn i “The Deep Web”. Dette uttrykket grupperer internettet etter hva slags informasjon det inneholder, noe som ikke tilsvarer samme kategoritype . Omstendighetene som blir brukt for “The Deep Web”, “The Darknet”, “The Surface Web”, gjelder hvordan tilgang som er gitt, og ikke hva innholdet består av.

Hvor stort er “The Deep Web”?

deep-web-620x743

Estimater kan bli gitt, men et spesifikt eller nøyaktig svar finnes ikke. Antallet er dynamisk og ukjent. Med dynamisk mener jeg at antallet endres basert på behov, leking, studering, eller testing. og at ingenting blir loggført i et slags globalt register. “The Deep Web” omfatter alt av nettverk, private hjemmenettverk, jobbnettverk eller det offentlige. Om vi kunne laget et program som sendte en forespørsel til alle IP adresser og ventet på en respons ville listen vært langt frå komplett. Protokoller kan befinne seg på forskjellige porter og URI kan variere frå standarden (“/”), samt at nettsider kan ligge på private nettverk bakom en stengt brannmur.

Den berømmelige 0.03% er skrevet i et papir fra 2001 av BrightPlanet, baserer seg på tolv begrensninger og er tatt fra en studie i år 2000. Ekstremt utdatert, og de nevner at studien ikke dekker hele “The Deep Web”, men bare en porsjon. I denne porsjonen var det også bare en viss mengde de klarte å få tak i, og det eksisterte mer utenom denne. Med andre ord, om du hører at “The Surface Web” er 0.03% av internettet så stemmer dette overhodet ikke. Antallet nett-tjenester er ikke kjent, og det med god grunn.

“The Darknet”

“The Darknet” er den skjulte plassen vi hører om i mediene. Doping, svarte-marked og skrekkfulle tjenester er det mest kjente. Det er mye grovt som forekommer her, men du kan også finne personer som ønsker å kunne fritt uttrykke seg og dele informasjon. Blant annet ble samtalen som førte til “Panama Papers” utført over et “Darknet”.

Det mest kjente “Darknet” er et privat nettverk som eksisterer mellom TOR programvaren, og Freenet. Programvarene som blir brukt for å få tilgang sender trafikken din inn i et i TOR nettverk, hvor hvem som helst kan opprette nettsider og samtidig forbli anonym. “TOR” (“The Onion Router”) oppnår dette ved å sende forespørselen din igjennom flere noder, og strippe all identifiserende informasjon mellom hver node. Dette skaper et perfekt miljø for ytringsfrihet, oppdage informasjon eller utføre ulovlige tjenester anonymt.

Det er enkelt å bli identifisert over et “Darknet” om du ikke tar forhåndsregler. “TOR” utvikles fortsatt for økt anonymitet, men hackere finner nye metoder for å identifisere deg. Gjerne ved å inkludere litt ekstra kode i filer du laster ned fra “The Darknet”, dette blir også brukt for å “hacke” seg inn på maskinen din. Det anbefales sterkt å lese bloggen til “TOR” om du vil prøve deg på en tur i “The Darknet”, men er du usikker på om du har nok kunnskaper så ikke ta sjansen.

Hvorfor ikke bare fjerne “The Darknet”?

Darknet-1

Det er mye ulovlig, og horribelt, vi ikke engang kan nevne her, men dette nettverket skaper ekte ytringsfrihet for mennesker som ikke vanligvis har denne luksusen. Det er et godt verktøy, men som alltid vil det være noen som misbruker det. Det er en mørk sannhet.

Det er viktigere å fokusere på tilgangen og friheten dette gir andre. “Darknet”-programvare er alt i alt en VPN, dette betyr at utenom å bare få tilgang til “The Darknet” så har brukeren også tilgang til “The Surface Web”. Dette gir mennesker i land som Kina, til og med Nord-Korea (gjelder nord-koreanere som har tilgang til mer enn kun Nord-Korea sitt intranett), muligheten til å få tilgang til nettressurser som landene har sperret av for bebyggerne.

Politikontorer jobber aktivt med å bekjempe ulovlige tjenester, men det er en saktegående prosess. Desverre har ikke de mulighet til å bare fjerne “The Darknet” ettersom hvem som helst kan støtte det, bygge sitt eget, eller bygge på et eksisterende et anonymt.

Kommentarer