Gå til innhold


Hjelpeemne: Personlige meldinger


Personlige meldinger oppfører seg ganske likt som en e-postklient siden du kan sende og motta meldinger, samt lagre meldingene i ulike mapper.

Skriv ny melding
Dette alternativet lar deg sende en personlig melding til en annen bruker av forumet. Dersom du har brukernavnet til denne personen i kontaktlisten din kan du velge navnet fra nedtrekksmenyen, eller du kan skrive navnet i det relevante feltet. Dette vil bli fylt ut automatisk dersom du klikket på en 'PM' knapp på forumet (fra medlemslisten eller en postering). Dersom funksjonen er aktivert kan du sende meldingen til flere brukere på en gang. Du må da legge til et brukernavn per linje.

Dersom forumadministratoren tillater det kan du bruke BB kode og/eller HTML i dine private meldinger. Dersom du velger å aktivere 'Legg en kopi av denne meldingen i min "sendte meldinger" mappe', vil en kopi av melding bli lagret slik at du kan se på den ved en senere anledning. Dersom du aktiverer 'Spor denne meldingen'-alternativet vil detaljer angående meldingen bli gjort tilgjengelig via 'Spore meldinger' menyen. Her vil du kunne se om, og i så fall når, meldinger har blitt lest.

Gå til innboks
Din innboks er den mappen som alle nye meldinger blir sendt til. Dersom du klikker på meldingstittelen vil du se meldingen i en lignende boks som den du ser posteringer i. Du kan slette eller flytte meldinger fra innboksen.

Tøm PM mapper
Denne funksjonen gir deg mulighet til å slette alle dine meldinger i alle mapper på en enkel og grei måte.

Endre mapper
Du kan gi nytt navn til, legge til og fjerne mapper. Dette lar deg organiserer dine meldinger slik du ønsker det.
Du kan ikke slette 'Innboks' eller 'Sendte elementer' mappene.

PM adressebok
Du kan legge til brukernavn i denne seksjonen, eller endre eller slette tidligere lagrede brukere. Du kan også bruke denne funksjonen som en blokkeringsliste, der du hindrer de oppgitte brukerene i å sende deg personlige meldinger.

Brukerne som er lagt til i denne seksjonen vil dukke opp i nedtrekksmenyen når du skal sende en ny melding, noe som gir deg mulighet til å sende en melding til disse brukerne på en rask og enkel måte.

Arkivere meldinger
Dersom dine meldingsmapper er fulle og du ikke har mulighet til å motta nye meldinger kan du arkivere dem ved hjelp av denne funksjonen. Dette omformer meldingene til enkle HTML sider eller til Microsoft © Excel-format. Denne siden blir så sendt til din registrerte e-postadresse for å gjøre det enkelt for deg å benytte deg av funksjonen selv om du ikke befinner deg på din faste datamaskin.

PM lagret (Usendt)
Dette området blir brukt til å lagre personlige meldinger som du har valgt å sende på et senere tidspunkt.

Spore meldinger
På denne siden vil de meldingene du har valgt å spore dukke opp. Detaljer angående om, og i så fall når, meldingene har blitt lest av mottakeren vil dukke opp her. Denne funksjonen gir deg også muligheten til å slette meldinger som du har sendt og som enda ikke har blitt lest av mottakeren.