Gå til innhold


Hjelpeemne: Posteringer


Det finnes tre hovedtyper posteringer. Den første er 'Nytt emne' knappen, som er synlig i de forskjellige
forumene og i alle emner. Denne knappen lar deg starte et nytt emne i dette forumet. Den andre typen er 'Ny
spørring' knappen (dersom administrator har aktivert denne funksjonen.). Denne er også synlig i alle forum og
emner og lar deg starte en ny meningsmåling i dette forumet. Når du leser gjennom et emne vil det også være en 'Gi et svar'
knapp, som lar deg svare på temaet i det aktuelle emnet.

Om å starte nye emner og å svare
Når du skriver din postering har du antageligvis tilgang til å bruke BB kode til å formatere innlegget. Disse
kodene tilbyr ulike måter å formatere teksten på. Klikk på 'BB Kode Hjelp'-linken som du finner under
smilefjesene for mer informasjon om denne funksjonen.

Til venstre for tekstboksen finnes det en boks med klikkbare smilefjes. Du kan klikke på dem for å legge dem til
i posteringen din. Disse smilefjesene er ofte kjent som 'smilies'.

Det er tre alternativer tilgjengelig når du legger inn et innlegg. Dersom 'Aktiver emoticons/smileys i denne posteringen'
ikke er avmerket vil tekst som vanligvis blir gjenkjent som smilefjes skrevet ut som ren tekst. Dersom 'Sett inn din signatur i denne
posteringen' er aktivert vil signaturen din bli lagt til nederst i meldingen dersom du har lagt inn denne i ditt
kontrollpanel. 'Aktiver e-postvarsling av svar'-boksen lar deg velge om du vil motta e-post eller ikke dersom
det kommer nye svar til dette emnet. Se 'E-postvarsling av nye svar'-delen av hjelp-seksjonen for mer informasjon om denne funksjonen.

Du har også muligheten til å velge et ikon for emnet når du poster det. Dette ikonet vil være synlig ved siden
av emneoverskriften i listen over emner i forumet, eller det vil vises ved siden av datoen for posteringen
dersom posteringen er et svar på et annet emne.

Dersom administratoren har aktivert funksjonen, vil du også se en mulighet for å legge ved en fil som blir
lastet opp sammen med posteringen. Klikk på utforsk-knappen og velg filen fra din maskin som skal lastes opp.
Dersom filen er et bilde kan den vises sammen med posteringen, alle andre filer vil det bli opprettet en lenke for å nå.

Alternativer i forbindelse med spørringer
Dersom du har valgt å legge til en ny meningsmåling vil det være to ekstra tekstbokser øverst i skjemaet. Den
første tekstboksen er der du skal oppgi spørsmålet du vil stille i forbindelse med meningsmålingen. Tekstfeltet
nedenfor brukes til å angi alternativene for meningsmålingen. Her skriver du ett alternativ per linje. Maksimalt
antall alternativer er fastsatt av administratoren, og dette vil vises til venstre under 'Målingsvalg'.

Sitater fra andre innlegg
Øverst til høyre over hvert innlegg vil det til enhver tid vises en 'Sitèr'-knapp. Dersom du klikker på denne
knappen vil du kunne legge inn et innlegg som vanlig, men et sitat av den andre posten vil vises øverst i
innlegget ditt. Når du velger å benytte denne funksjonen vil et ekstra tekstfelt vises nedenfor tekstfeltet hvor
du skriver innlegget, og her kan du redigere den teksten du ønsker å sitere.

Redigere innlegg
Over alle innlegg du har skrevet vil du se en 'Rediger'-knapp. Dersom du klikker på denne knappen vil du få
muligheten til å endre en postering du allerede har skrevet.

Når du redigerer posteringen dukker det opp et 'Legg til 'Redigert av' linjen i denne posteringen?'-alternativ.
Dersom du aktiverer dette alternativet vil det komme opp en linje som forteller at du har redigert posteringen
din og også tidspunktet for første endring. Dersom dette alternativet ikke kommer opp vil denne linjen alltid
legges til nederst i den redigerte kommentaren.

Dersom du ikke ser 'Rediger'-knappen er det mulig at administrator har deaktivert muligheten for å redigere
posteringer, eller tidfristen for å redigere en postering har utløpt.

Raskt svar
I de forumene hvor dette alternativet er valgt vil du finne en 'Raskt svar'-knapp nederst på emnesidene. Dersom
du klikker på denne knappen vil det komme til synes en tekstboks nedenfor, noe som kutter ned på tiden du
trenger å bruke for å svare på et emne. Klikk på knappen for å få frem denne tekstboksen, og skriv ditt innlegg
i denne boksen. Selv om denne boksen vanligvis ikke er synlig som standard, kan du velge dette alternativet fra
ditt kontrollpanel. Ved å klikke på 'Flere valg'-knappen vil du bli tatt direkte til det vanlige
posteringsbildet, mens den teksten du allerede har skrevet blir flyttet over til det mer avanserte skjemaet.