PC er blitt infisert på nytt

18 innlegg i emnet

Skrevet

En kamerat av meg har hatt en infisert pc. Jeg fikk fikset opp i den ved hjelp av forumet, se denne tråden.
Vedkommende har ikke holdt avast oppdatert, så pc'en ble infisert på nytt.
Nå har jeg oppdatert avast samt kjørt malwarebytes anti-malware (og fjernet 21 elementer) og alt ser bra ut bortsett fra en ting: Hver gang pc'en kobler seg på nett kommer det 10-16 meldinger om at avast har blokkert farlige elementer. Beskjeden er som følger:
Infeksjon:URL:Mal
Prosess:C:\Windows\System32\svchost.exe
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Jeg skal poste logg nå straks.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Her er loggen fra Malwarebytes Anti-Malware. Den fant 4 elementer:

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Skannedato: 15.05.2015
Skannetid: 09:50:09
Loggfil:
Administrator: Ja

Versjon: 2.01.6.1022
Malwaredatabase: v2015.05.15.01
Rootkitdatabase: v2015.05.14.01
Lisens: Gratis
Malwarebeskyttelse: Deaktivert
Ondsinnet Nettsidebeskyttelse: Deaktivert
Selvbeskyttelse: Deaktivert

OS: Windows 8.1
CPU: x64
Filsystem: NTFS
Bruker: Cesilie

Skannetype: Trusselskann
Resultat: Fullført
Objekter skannet: 342014
Tid brukt: 25 min, 11 sek

Minne: Aktivert
Oppstart: Aktivert
Filsystem: Aktivert
Arkiv: Aktivert
Rootkits: Deaktivert
Heuristikk: Aktivert
PUP: Aktivert
PUM: Aktivert

Prosesser: 0
(Ingen ondsinnede elementer funnet)

Moduler: 0
(Ingen ondsinnede elementer funnet)

Registernøkler: 1
PUP.Optional.SuperOptimizer.A, HKU\S-1-5-21-4276930362-3749895216-682160067-1002\SOFTWARE\SUPER OPTIMIZER, Karantene, [e5087f14f29856e039354924d134837d],

Registerverdier: 1
PUP.Optional.SuperOptimizer.A, HKU\S-1-5-21-4276930362-3749895216-682160067-1002\SOFTWARE\SUPER OPTIMIZER|AdsBuyNowURL, http://supc4.superpctools.revenuewire.net/spu/register?221001849_B7239093-6FC4-5313-FDC7-48652A08D52A, Karantene, [e5087f14f29856e039354924d134837d]

Registerdata: 0
(Ingen ondsinnede elementer funnet)

Mapper: 0
(Ingen ondsinnede elementer funnet)

Filer: 2
PUP.Optional.WinYahoo, C:\Users\Cesilie\AppData\LocalLow\Microsoft\Internet Explorer\Services\WinYahoo.ico, Karantene, [6984fc972f5bd06698427bf18f7642be],
PUP.Optional.WinYahoo, C:\Users\Cesilie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences, God: (), Dårlig: ( "homepage" : "http://no.yhs4.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_secureddownload_15_15&param1=1&param2=fErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]D1%26bErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]DChrome%26ccErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]Dno%26paErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]DWinYahoo%26cdErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]D2XzuyEtN2Y1L1Qzuzz0C0D0C0DyEyBzzyDyD0DtAzyyC0AyBtN0D0Tzu0StCtCzyyDtN1L2XzutAtFzytFzztFtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StDyBtAtB0FyD0F0EtGtC0DzytAtG0F0B0A0CtG0CtDyByDtGyBtDtAyCtDyC0AtA0C0BtA0D2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StD0E0FtC0FtCzzzztGtB0DyDtDtGyE0CtCtCtG0B0DtDzztGyEzztB0D0C0DyCyCtB0AtBzz2QtN0A0LzuyE%26crErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]D1332559434%26aErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]Dwny_secureddownload_15_15%26osErstattet,[ed00f2a128620b2b9aa6b6aa8f7751af]DWindows 8.1",), %5

Fysiske sektorer: 0
(Ingen ondsinnede elementer funnet)


(end)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Her er Hijackthis-loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:54:07, on 15.05.2015
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17416)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP System Event\HPMSGSVC.exe
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP CoolSense\CoolSense.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_17_0_0_169.exe
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_17_0_0_169.exe
C:\Users\Cesilie\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Evernote extension - {92EF2EAD-A7CE-4424-B0DB-499CF856608E} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll
O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [HPMessageService] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP System Event\HPMSGSVC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerST.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress8] NA
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #4] C:\Users\Cesilie\AppData\Local\Pokki\Engine\HostAppService.exe /openmenu --disable-internal-flash --noerrdialogs --no-message-box --disable-extensions --disable-web-security --disable-web-resources --disable-client-side-phishing-detection --enable-file-cookies --disable-sync --disable-breakpad --disable-bundled-ppapi-flash --disable-sync-tabs --disable-speech-input --disable-custom-jumplist --process-per-tab --debug-devtools-frontend="C:\Users\Cesilie\AppData\Local\Pokki\Engine\inspector" --no-first-run --lang=en-US --disable-component-update --disable-prompt-on-repost --no-startup-window --disable-translate --disable-logging --disable-desktop-notifications --disable-gpu-process-prelaunch --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #3] C:\Users\Cesilie\AppData\Local\Pokki\Engine\HostAppService.exe --disable-internal-flash --noerrdialogs --no-message-box --disable-extensions --disable-web-security --disable-web-resources --disable-client-side-phishing-detection --enable-file-cookies --disable-sync --disable-breakpad --disable-bundled-ppapi-flash --disable-sync-tabs --disable-speech-input --disable-custom-jumplist --process-per-tab --debug-devtools-frontend="C:\Users\Cesilie\AppData\Local\Pokki\Engine\inspector" --no-first-run --lang=en-US --disable-component-update --disable-prompt-on-repost --no-startup-window --disable-translate --disable-logging --disable-desktop-notifications --disable-gpu-process-prelaunch --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\AddNote.html
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\AddNote.html
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O23 - Service: AdaptiveSleepService - Unknown owner - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - Avast Software s.r.o. - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: GamesAppIntegrationService - WildTangent - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe
O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe
O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe
O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: @oem14.inf,%hpservice_desc%;HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)
O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP System Event\HPWMISVC.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Technology Access Service (Intel® TechnologyAccessService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel Corporation\Intel® Technology Access\IntelTechnologyAccessService.exe
O23 - Service: Intel® Update Manager (iumsvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Update Manager\bin\iumsvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: HP SimplePass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SimplePass\OmniServ.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SynTPEnh Caller Service (SynTPEnhService) - Synaptics Incorporated - C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
O23 - Service: tbaseprovisioning - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 11138 bytes

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

hvis du sjekker systemet uten nettverk og den da er fin, men det kommer meldinger om blokke elementer når han kobler til nettverket, så tyder dette på at det er en infisert klient som sprer dette ut på det nettverket han kobler seg til

er det andre enheter som er koblet til dette nettverket eller er den direkte koblet mot internett (rett i kabelmodem uten nat\ router)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

hvis du sjekker systemet uten nettverk og den da er fin, men det kommer meldinger om blokke elementer når han kobler til nettverket, så tyder dette på at det er en infisert klient som sprer dette ut på det nettverket han kobler seg til

er det andre enheter som er koblet til dette nettverket eller er den direkte koblet mot internett (rett i kabelmodem uten nat\ router)

Det er et gjestenettverk på jobb som jeg koblet pc'en til (han tok den med til jobben for at jeg skulle se på den). Advarslene kommer med en gang jeg kobler på nettverket. Men kan det virkelig være nettverket det er noe galt med?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

ikke nettverket i seg selv, men en pc. pad, eller mobil som er kobblet på det samme nettverket som er infisert av et virus som sprer dette vidre

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

HijackThis-loggen ser ok ut.

Prøv med DDS og legg ut loggen:

http://www.bleepingcomputer.com/download/dds/

Har dere forsøkt å koble til andre nettverk?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

ikke nettverket i seg selv, men en pc. pad, eller mobil som er kobblet på det samme nettverket som er infisert av et virus som sprer dette vidre

Nå har jeg tatt pc'en hans hjem til meg, men de samme advarslene popper opp med en gang jeg kobler til mitt nettverk - avast melder om at 10-12 skadelige elementer er blitt blokkert av virusprogrammet. Dette skjer uten at en nettleser blir aktivert - det er altså nok at man kobler til et trådløst nettverk. Har dere vært borti noe slikt før?

Endret av Type-R
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

HijackThis-loggen ser ok ut.

Prøv med DDS og legg ut loggen:

http://www.bleepingcomputer.com/download/dds/

Har dere forsøkt å koble til andre nettverk?

Hei. Det er windows 8.1, så det ser ikke ut til at jeg får dds til å kjøre på den. Er det noe annet program jeg kan bruke?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

hmm her høres det ut at maskina hans prøver å spre viruset sitt til ande maskiner idet han kobler til nettverket, men avast stopper spredningen ved å kutte trafikken fra programmet \ prosessen - og det er vertfall positivt.

er retank et alternativ for denne maskinen eller må den deinfiseres?

1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

hmm her høres det ut at maskina hans prøver å spre viruset sitt til ande maskiner idet han kobler til nettverket, men avast stopper spredningen ved å kutte trafikken fra programmet \ prosessen - og det er vertfall positivt.

er retank et alternativ for denne maskinen eller må den deinfiseres?

Huffsann. Hørtes ikke helt bra ut. Jeg foretok nå en skann med avast, men det kommer ikke opp melding om noen slags virus. Men i ny og ne popper det opp en haug med meldinger om at avast har blokkert skadelige elementer.

Noe stort mer avansert enn å skanne for malware o.l. og så poste loggen på dette forumet (og følge de enkle instruksjonene) tror jeg ikke at jeg skal våge meg på. Burde jeg anbefale min kamerat om å ta med seg pc'en til en profesjonell pc-doktor?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Eller som Knutazz sikkert prøvde å si, re-installere hele PC-en, er det en aktuell løsning?

Det er i det minste gratis, i motsetning til en PC-doktor...

1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Reinstallasjon altså? Hmm, det har jeg gjort en gang for noen år siden med en pc jeg hadde. Er det en krevende prosess for en dummy? Hva kreves av verifikasjonsnøkler e.l.?

Min kamerat er for øvrig mye mer dummy enn meg. Dersom noe går feil med reinstallasjonen ser jeg ikke bort fra at han kan komme til å skylde på meg (eller ihvertfall i sitt stille sinn tenke at det er jeg som har ødelagt pc'en) - selv om problemet egentlig er at han har surfet i månedsvis uten antivirusprogram.

Hvor farlig tror dere at det beskrevne problemet er, når det ikke kommer noe fram verken på malwarebytes-, hijackthis- eller avast-søket? Kun altså de blokkeringsmeldingene akkurat i det maskinen kobler seg opp mot nettverket. Kan en mulighet bare være å bruke maskinen som normalt, men holde avast aktivt i fortsettelsen?

Endret av Type-R
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Så lenge du klarer å laste ned et program fra internet, åpne filen, klikke neste>neste>neste>fullfør, samt bruker sunn fornuft, burde det ikke være noe problem vel.

Loggene du har postet, beviser vel egentlig at du utmerket får til både dette samt mye mer. Så kjør på, skader ingen :)

1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hei. Beklager, jeg har foreslått DDS tidligere (i den andre tråden) og programmet støtter ikke Windows 8.1 ennå. Hadde glemt det.
Man kan ta en soft gjenoppretting av PC-en, (refresh) den tilbakestiller PC-en men beholder personlige filer.
En må reinstallere tredjeparts programmer og "Metro-apper" som er lasta ned.
Klikk på Windows-knappen + S, skriv: recovery og følg denne videre.

Personlig hadde jeg tatt backup av det som skal beholdes, lasta ned gratis Windows-versjon (viktig å velge samme versjon) og tatt en total reinstallasjon. Da slipper du bloatware-skit som Pokki og annet som fulgte maskina.
Du trenger ikke tenke på lisensnøkkel, hvis den ikke automatisk aktiverer lisensen, så skal vi guide deg gjennom det.
De fleste drivere følger med Windows, men det kan være at det vil mangle til sånn som minnekortleser, IRC (hvis det fortsatt finnes i maskinene) og evn en og annen usb-kontroller, og det finner en hos PC-produsentens nettsider. Der kan vi hjelpe. Oppdatert skjermkort gjør en hos enten: nvidia eller amd.

Link til oppretting av Windows 8.1-medie: http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-8/create-reset-refresh-media

1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Ok. Dere har overbevist meg. I morgen presenterer jeg alternativet for min kamerat, og så får han ta avgjørelsen. :-)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Vel, da er ståa slik at min kamerat bare ville ha tilbake pc'en slik den er nå. Hvilket betyr at malwares anti-malware, hijackthis eller en egen skann med avast ikke gir beskjed om noe rusk, men avast melder av og til fra om at den blokkerer uønskede elementer når man kobler til et trådløst nettverk.

Da avslutter jeg herved saken, takker dere for hjelp - og så ser jeg ikke bort fra at jeg må starte en ny tråd om samme pc om noen måneder...

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive