Linux på Macbook


5 innlegg i emnet

Skrevet

Jeg holder på å prøve ut Wheezy på en førstegenerasjons alu-macbook.

For tiden er det kun i VirtualBox, men senere kanskje også native.

Problemet mitt er nå tastatur-oppsett.

slik ser det ut under os x

nothing
'1234567890+´¨@æåø-.,<
shift
§!"#$%&/()=?`^*ÆÅØ_:;>
alt
€©™£€∞§|[]≈±`~'ä˙ö–…‚≤
alt+shift
Ÿ¡®¥¢‰¶\{}≠¿^Ä˚Ö—·„≥
og dette er hva jeg så langt har fått ved å endre /etc/default/keyboard


macbook78,no,mac
nothing
`1234567890-=]\'[;/.,<
shift
~!@#$%^&*()_+}|"{:?><>
 
macbook78,no,mac,apple:badmap
nothing
`1234567890-=]\'[;/.,<
shift
~!@#$%^&*()_+}|"{:?><>
 
macbook78,no,mac,lw3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
`1234567890-=]\'[;/.,<
shift
~!@#$%^&*()_+}|"{:?><>
 
macbook79,no,mac
nothing
`1234567890-=]\'[;/.,<
shift
~!@#$%^&*()_+}|"{:?><>
 
macbook79,no,mac,lv3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
`1234567890-=]\'[;/.,<
shift
~!@#$%^&*()_+}|"{:?><>
 
pc105,no,mac,lv3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
<1234567890+῭@æåø-.,|
shift
>!"#¤%&/()=?'^*ÆÅØ_:;§
right-cmd
|¹@£$½¾|[]}\´~`^"ö ̣ · ¬
shift + right-cmd
¦¡⅛£$⅜⅝\{}°¿˛¯˘ˇ°Ö˙÷׬
 
pc105,no,mac,lv3:rwin_switch
nothing
|1234567890+`¨@æåø-.,<
shift
§!"#¤%&/()=?'^*ÆÅØ_:;>
right-cmd
¬¹@£$½¾|[]}\´~ö|
shift + right-cmd
¬¡⅛£$⅜⅝\{}°¿×¦
 
applealu_iso,no,mac,lw3:rwin_switch
nothing
`1234567890-=]\'[;/.,<
shift
~!@#$%^&*()_+}|"{:?><>
 
applealu_iso,no,mac,lw3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
`1234567890-=]\'[;/.,<
shift
~!@#$%^&*()_+}|"{:?><>
 
apple_laptop,no,mac,lw3:rwin_switch
nothing
|1234567890+῭@æåø-.,<
shift
§!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;>
 
apple_laptop,no,mac,lw3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
<1234567890+`¨@æåø-.,|
shift
>!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;§
 
apple,no,mac,lw3:rwin_switch
nothing
|1234567890+῭@æåø-.,<
shift
§!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;>
 
apple,no,mac,lw3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
<1234567890+῭@æåø-.,|
shift
>!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;§
 
pc101,no,mac,lw3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
<1234567890+`¨@æåø-.,|
shift
>!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;§
 
pc101,no,mac,lw3:rwin_switch
nothing
|1234567890+῭@æåø-.,<
shift
§!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;>
 
pc102,no,mac,lw3:rwin_switch,apple:badmap
nothing
<1234567890+῭@æåø-.,|
shift
>!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;§
 
pc102,no,mac,lw3:rwin_switch
nothing
|1234567890+῭@æåø-.,<
shift
§!"#¤%&/()=?*ÆÅØ_:;>
Så langt er den beste: xkbmodel="pc105", xkblayout="no", xkbvariant="mac", xkboptions="lw3:rwin_switch"
Dette er også den eneste hvor jeg har tilgang til AltGr.
Det er fortsatt ganske langt unna hva jeg ønsker. Jeg er ute etter 1:1 i forhold til hvordan det virker under OS X.
Er det noen oppsett som kan gi dette?
Hvis ikke, hvordan går jeg fram for + lage et komplett manuelt tastatur-oppsett?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Prøv:

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="no"
XKBVARIANT="mac"
XKBOPTIONS="lv3:switch,compose:lwin"

Se om det hjelper ;-)


For øvrig kunne det vært interessant å vite hva du får som resultat av autoconfig:
$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

pc105,no,mac,lw3:switch,compose:lwin
nothing
|1234567890+`¨@æåø-.,<
shift
§!"#¤%&/()=?'^*ÆÅØ_:;>
 
after autoconfig
pc105,no,mac,lv3:ralt_switch,compose:rwin
nothing
|1234567890+`¨@æåø-.,<
shift
§!"#¤%&/()=?'^*ÆÅØ_:;>
right-alt
¬¹@£$½¾|[]}\´~`   |
shift+right-alt
¬¡⅛£$⅜⅝\{}°¿˛¯˘ˇ°Ö˙÷צ
Nærmer seg litt, men tror neste jeg må endre på /usr/share/X11/xkb/symbols/no, bare jeg finner ut hvordan...
nothing
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´ ¨ @ æ å ø - . , <
mot
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ` ¨ @ æ å ø - . , <
to feil
shift
§ ! " # $ % & / ( ) = ? ` ^ * Æ Å Ø _ : ; >
mot
§ ! " # ¤ % & / ( ) = ? ' ^ * Æ Å Ø _ : ; >
to feil
alt
€ © ™ £ € ∞ § | [ ] ≈ ± ` ~ ' ä ˙ ö – … ‚ ≤
mot
¬ ¹ @ £ $ ½ ¾ | [ ] } \ ´ ~ ` |
17 feil
alt+shift
Ÿ ¡ ® ¥ ¢ ‰ ¶ \ { } ≠ ¿ ^ Ä ˚ Ö — · „ ≥
mot
¬ ¡ ⅛ £ $ ⅜ ⅝ \ { } ° ¿ ˛ ¯ ˘ ˇ ° Ö ˙ ÷ × ¦
16 feil
Jeg må også prøve å få til touchpad skikkelig.
Vil erstatte BetterTouchTool.
Kanskje ginn eller touchégg?
Så har vi erstatning til QuickSilver.
Jeg tenkte gmrun, men den 'lærer' ikke, og lister ikke filer og mapper.
Så kanskje Launchy, men vet ikke hvordan jeg endrer tema til Blueberry.
Jeg prøvde, men ble bare rot, hele temaet forsvant, kanskje beregnet for windows...
Så var det plugin MathyResurrected, som jeg heller ikke fant ut hvor jeg skulle plassere, og bruke (alt av innstrukser er for windows..).
(gnome-do er ikke aktuelt siden jeg bruker openbox)
Dernest er det å erstatte Little Snitch.
Ikke kommet så langt enda, men mulig TuxGuardian eller Leopard Flower kan gjøre dette for meg.
Neste er å sette opp ipfw eller lignende, men jeg har på følelsen at det vil ta litt tid før jeg kommer meg så langt.
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Da har jeg satt opp tastaturet.

Det endte med at jeg måtte endre /usr/share/X11/xkb/symbols/no

Jeg la til:

// Corrected for alu-Macbook
partial alphanumeric_keys 
xkb_symbols "mak" {
 
  // Describes the differences between a very simple en_US
  // keyboard and a very simple Norwegian keybaord
 
  include "latin(type4)"
  name[Group1]= "Norwegian (Makintosh)";
 
  key <TLDE> { [apostrophe,  section,   EuroSign,  Ydiaeresis ] };
  key <AE01> { [     1,   exclam,  copyright,  exclamdown ] };
  key <AE02> { [     2,  quotedbl,  trademark,  registered ] };
  key <AE03> { [     3, numbersign,   sterling,     yen ] };
  key <AE04> { [     4,   dollar,   EuroSign,     cent ] };
  key <AE05> { [     5,  percent,   infinity,    U2030 ] };
  key <AE06> { [     6, ampersand,   section,  paragraph ] };
  key <AE07> { [     7,   slash,     bar,  backslash ] };
  key <AE08> { [     8, parenleft, bracketleft,  braceleft ] };
  key <AE09> { [     9, parenright, bracketright,  braceright ] };
  key <AE10> { [     0,   equal,    U2248,   notequal ] };
  key <AE11> { [   plus,  question,  plusminus, questiondown ] };
  key <AE12> { [   acute, dead_grave,  dead_acute,    U00AB ] };
  
  key <AD01> { [     q,     Q,    U2022,    U00B0 ] };
  key <AD02> { [     w,     W,    U2126,    U02DD ] };
  key <AD03> { [     e,     E, eacute,    Eacute ] };
  key <AD04> { [     r,     R            ] };
  key <AD05> { [     t,     T,  U2020,    U2021 ] };
  key <AD06> { [     y,     Y,   mu,    U02DC ] };
  key <AD07> { [     u,     U,  udiaeresis,  Udiaeresis ] };
  key <AD08> { [   i,     I,    U0131,    U02C4 ] };
  key <AD09> { [     o,     O,     oe,      OE ] };
  key <AD10> { [     p,     P,    U03C0,    U220F ] }; 
  key <AD11> { [   aring,  Aring, dead_abovedot, dead_abovering ] };
  key <AD12> { [ diaeresis, asciicircum, dead_tilde,    U00BB ] };
  
  key <AC01> { [     a,     A,    UF8FF,    U25CA ] };
  key <AC02> { [     s,     S,    U00DF,    U2211 ] };
  key <AC03> { [     d,     D,  U2202,    U2206 ] };
  key <AC04> { [     f,     F,  U0192,    U222B ] };
  key <AC05> { [     g,     G,  U00B8,    U00AF ] };
  key <AC06> { [     h,     H,  U02DB,    U02D8 ] };
  key <AC07> { [     j,     J,   U221A,    U00AC ] };
  key <AC08> { [   k,     K,    U00AA,    U00BA ] };
  key <AC09> { [     l,     L,    UFB01,    UFB02 ] };
  key <AC10> { [ ooblique,  Ooblique,  odiaeresis,  Odiaeresis ] };
  key <AC11> { [    ae,     AE,  adiaeresis,  Adiaeresis ] };
  key <AC12> { [    at,  asterisk,    U0027,      mu ] };
  
  key <LSGT> { [  less, greater, lessthanequal, greaterthanequal ] };
  key <AB01> { [     z,     Z,    U00F7,    U2044 ] };
  key <AB02> { [     x,     X,    U2248        ] };
  key <AB03> { [     c,     C,    U00E7,    U00C7 ] };
  key <AB04> { [     v,     V,  U2039,    U00AB ] };
  key <AB05> { [     b,     B,  U203A,    U00BB ] };
  key <AB06> { [     n,     N,  U2018,    U201C ] };
  key <AB07> { [     m,     M,    U2019,    U201D ] }; 
  key <AB08> { [ comma, semicolon, singlelowquotemark, doublelowquotemark ] };
  key <AB09> { [  period,   colon,   ellipsis,    U00B7 ] };
  key <AB10> { [   minus, underscore,    U2212,    emdash ] };
//  key <AE12> { [ dead_grave, dead_acute,    acute, dead_ogonek ] };
//  key <BKSL> { [    at,  asterisk   ] };
};
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Da har jeg klart å erstatte QuickSilver.

Det ble nok ikke Launchy; for mange problemer.

kupfer var min løsning på dette problemet.

Jeg har ikke klart å finne noe plugin som støtter komplekse tall, slik MathyResurrected gjør, men jeg får bare leve uten.

Synapse var det andre alternativet jeg så på, men siden jeg ikke benytter ZeitGeist så var valget om å benytte kupfer i stedet ganske enkelt.

Dette programmet er heller ikke like modent som kupfer, så det har ikke like mange plugins.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive