fareit.gen!j - Trenger hjelp snarest

9 innlegg i emnet

Skrevet

Har blitt angrepet av virus/trojan for andre gang i år.

"fareit.gen!j" er funnet i Windows Defender, og klarer ikke å fjerne dette. Kommer også opp popups med falske antivirus program på skrivebordet.

Kjører Windows 8.

Har lest såpass at viruset er alvorlig, så hadde vært fint om noen kunne veilede meg til å fjerne det riktig.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hei.

Last ned, installer, oppdater og kjør en hurtigscan med Malwarebytes Antimalware:

http://www.malwarebytes.org/

Pass på å velge det programmet finner for å fjerne det, og restart PC-en, hvis programmet ber om det.

Legg ut loggen her etterpå.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Malwarebytes Anti-Malware (Prøveversjon) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Databaseversjon: v2013.10.31.08
Windows 8 x64 NTFS
Internet Explorer 11.0.9600.16384
Odd Arne :: ODDARNE-PC [administrator]
Beskyttelse: Aktivert
01.11.2013 00:19:37
MBAM-log-2013-11-01 (00-23-27).txt
Skanntype: Hurtigsøk
Aktiverte skanningsinnstillinger: Minne | Oppstart | Register | Filsystem | Heuristikk/Ekstra | Heuristikk/Shuriken | PUP | PUM
Deaktiverte skanninnstillinger: P2P
Objekter skannet: 238728
Tid tilbakelagt: 3 minutt(er), 33 sekund(er)
Minneprosesser oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Minnemoduler oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Registernøkler oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Registerverdier oppdaget: 2
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|AS2014 (Malware.Packer.OMG) -> Data: C:\ProgramData\allXDrpn\allXDrpn.exe -> Ingen tiltak tatt.
HKCU\Control Panel\don't load|wscui.cpl (Hijack.SecurityCenter) -> Data: No -> Ingen tiltak tatt.
Registerfiler oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Mapper oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Filer oppdaget 2
C:\ProgramData\allXDrpn\allXDrpn.exe (Malware.Packer.OMG) -> Ingen tiltak tatt.
C:\ProgramData\YTD Video Downloader\ytd_installer.exe (PUP.Optional.Spigot.A) -> Ingen tiltak tatt.
(klar)
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Loggen fra Malwarebytes Anti-Malware viser "Ingen tiltak tatt". Dette betyr at programmet ikke fjernet truslene den fant.

Prøv å kjøre programmet en gang til, og når søket er fullført trykker du på Ok og deretter Vis resultater for å se resultatet.

Pass på at alle oppføringene er markert, og trykk på Fjern valgte.

Legg ut en ny logg

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

jeg fjernet alt, men dette var vel loggen før jeg hadde gjort det.

Nå ser den slik ut:

Malwarebytes Anti-Malware (Prøveversjon) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Databaseversjon: v2013.10.31.08
Windows 8 x64 NTFS
Internet Explorer 11.0.9600.16384
Odd Arne :: ODDARNE-PC [administrator]
Beskyttelse: Aktivert
01.11.2013 12:49:41
mbam-log-2013-11-01 (12-49-41).txt
Skanntype: Hurtigsøk
Aktiverte skanningsinnstillinger: Minne | Oppstart | Register | Filsystem | Heuristikk/Ekstra | Heuristikk/Shuriken | PUP | PUM
Deaktiverte skanninnstillinger: P2P
Objekter skannet: 239570
Tid tilbakelagt: 4 minutt(er), 26 sekund(er)
Minneprosesser oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Minnemoduler oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Registernøkler oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Registerverdier oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Registerfiler oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Mapper oppdaget: 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
Filer oppdaget 0
(Ingen skadelige objekter funnet)
(klar)
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det ser bra ut.

Kan du i tillegg laste ned og installere: HijackThis: http://www.filehippo.com/download_hijackthis/

Velg: Do a systemscan and save a logfile.

Legg ut loggen her, så skal jeg gå gjennom den.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:17:45, on 01.11.2013
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16384)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\CSISYNCCLIENT.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\MsoSync.exe
C:\Users\Odd Arne\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Users\Odd Arne\Desktop\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Razer Synapse] "C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Odd Arne\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Users\Odd Arne\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe" /uri spotify:autostart
O4 - HKCU\..\Run: [skyDrive] "C:\Users\Odd Arne\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background
O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Odd Arne\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
--
End of file - 9099 bytes
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Beklager sent svar.

Det ser bra ut. Hvordan fungerer PC-en?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Alt funker som normalt, så da er jo alt bra :)

Takk igjen for hjelp.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive