Kan noen sjekke Loggfilen min .

8 innlegg i emnet

Skrevet

Når jeg skal slå av Crome browseren ligger det stadig flere reklame sider som har poppet opp.

På forhånd takk :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 00:17:06, on 03.11.2013
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Care 365\WiseTray.exe
C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe
C:\Program Files (x86)\WinZip Malware Protector\WinZipMalwareProtector.exe
C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSM32.EXE
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\registrybooster.exe
C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://toshiba.msn.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: YTNavAssistPlugin Class - {81017EA9-9AA8-4A6A-9734-7AF40E7D593F} - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Companion\Installs\cpn6\yt.dll
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files (x86)\Ventelo\NRS\iescript\baselitmus.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: TOSHIBA Media Controller Plug-in - {F3C88694-EFFA-4d78-B409-54B7B2535B14} - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\TOSHIBAMediaControllerIE.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - (no file)
O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files (x86)\Ventelo\NRS\iescript\baselitmus.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart
O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL
O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP
O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM
O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files (x86)\Ventelo\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000
O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3070 B611 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1CE671D005MQ:NW" -scfn "HP Deskjet 3070 B611 series (NET)" -AutoStart 1
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Legg til i TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe
O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Ventelo\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\ORSP Client\fsorsp.exe
O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe
O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe
O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: Wise Boot Assistant (WiseBootAssistant) - WiseCleaner.com - C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Care 365\BootTime.exe
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe
--
End of file - 14499 bytes
:) Noen som finner noe galt i loggen min ? :D
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hei.

Kjør HijackThis igjen, så setter du en hake foran:

O3 - Toolbar: (no name) - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - (no file)

Klikk på: Fixed Checked.

Restart PC, last ned gratis utgaven av Malwarebytes: http://www.malwarebytes.org/

Installer, oppdater og kjør en hurtigscan.

Legg ut loggen her, etterfulgt av en ny logg fra HijackThis.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 23:27:47, on 03.11.2013
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Care 365\WiseTray.exe
C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe
C:\Program Files (x86)\WinZip Malware Protector\WinZipMalwareProtector.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe
C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSM32.EXE
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://toshiba.msn.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: YTNavAssistPlugin Class - {81017EA9-9AA8-4A6A-9734-7AF40E7D593F} - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Companion\Installs\cpn6\yt.dll
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files (x86)\Ventelo\NRS\iescript\baselitmus.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: TOSHIBA Media Controller Plug-in - {F3C88694-EFFA-4d78-B409-54B7B2535B14} - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\TOSHIBAMediaControllerIE.dll
O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files (x86)\Ventelo\NRS\iescript\baselitmus.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart
O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL
O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP
O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM
O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files (x86)\Ventelo\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000
O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3070 B611 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1CE671D005MQ:NW" -scfn "HP Deskjet 3070 B611 series (NET)" -AutoStart 1
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Legg til i TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe
O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Ventelo\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\ORSP Client\fsorsp.exe
O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe
O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe
O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: Wise Boot Assistant (WiseBootAssistant) - WiseCleaner.com - C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Care 365\BootTime.exe
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe
--
End of file - 14326 bytes
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hadde du Malwarebytes-loggen også?

Si meg; bruker du: WinZip Malware Protector? Er dette noe du selv har installert?

Jeg har aldri hørt om det, og du får ikke mange treff på det.

Det finnes et annet som heter: WinZip Registry Optimizer som er klassifisert som malware.

Bruke kun kjente, testede program som sikkerhet.

Hvis ikke dette er noe du bruker og har betalt for og har god erfaring med, vil jeg råde deg til å avinstallere det.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det skal jeg gjøre, TUSEN TAKK for hjelpen :D

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Har dere ikke fått fikset det (LØST) problemet ?

Denne er løst men finner ikke den knappen

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Jo, vi har fikset det. Den fungerer bare litt anderledes enn tidligere.

Finn den posten du mener er det beste svaret, altså det som var det avgjørende for å løse problemet ditt, og klikk på "Beste svar"-knappen ved siden av den posten.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive