Hjelp med popup virus

4 innlegg i emnet

Skrevet (endret)

Hei, en venn av meg har en kraftig infisert laptop.

Er blant annet også flere antivirus programmer.

Men saken er at Malwarebytes bare blir blokkert, også i sikkerhetsmodus.

Under er HJT loggen. Jeg er litt usikker på enkelte av tingene, og velger derfor ikke å kommentere før jeg får høre deres meninger.

Hiijackthis logg

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:59:35, on 01.10.2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Users\Heidi\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4651.0\FacebookMessenger.exe

C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\HJT\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://acer.msn.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.certif...me=true&tid=397

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://acer.msn.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.certif...me=true&tid=397

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://search.certif...=397&bs=true&q=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Certified Toolbar - {6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

O2 - BHO: uTorrentControl2 - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Certified Toolbar - {6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeMovieService] "C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Heidi\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Application Restart #3] C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --flag-switches-begin --flag-switches-end --restore-last-session http://www.avast.com...nf=0&p_fsh=11.3

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: Facebook Messenger.lnk = Heidi\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4651.0\FacebookMessenger.exe

O4 - Startup: tcbhn.lnk = Heidi\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {074fd0da-72c3-4bb7-a371-397dc810bb20} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe,-100 (CxAudMsg) - Unknown owner - C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe (file missing)

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Googles oppdateringstjeneste (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 15707 bytes

Endret av Datasmurfen
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Prøvd med noen verktøy som du kan legge inn på CD/USB og starte opp ifra? Da klarer ikke viruset å blokkere dem

Windows har fks "Windows Defender Offline": http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/what-is-windows-defender-offline

AVG Rescue CD: http://www.avg.com/us-en/226386

Eller "Hirens Boot CD" som har mange flere antiviruser innebygd: http://www.hirensbootcd.org/

Det er også mulig å bruke Ubuntu Live CD, hvor du kan kjøre antivirus-program rett derfra: https://help.ubuntu.com/community/Antivirus

1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Combofix

ComboFix 12-09-30.03 - Heidi 01.10.2012 21:31:38.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.47.1044.18.3819.1771 [GMT 2:00]

Kjører fra: c:\users\Heidi\Desktop\ll.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andre slettinger )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\BrowserCompanion

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\blabbers-ch.crx

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\blabbers-ff-full.xpi

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\logo.ico

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\terms.lnk.url

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\toolbar.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\uninstall.exe

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\updater.ini

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\widgetserv.exe

c:\program files (x86)\Complitly

c:\program files (x86)\Complitly\chrome\ComplitlyChrome.crx

c:\program files (x86)\Complitly\FireFoxExtensionWithFF8Fix.exe

c:\program files (x86)\Complitly\FireFoxUninstaller.exe

c:\program files (x86)\Complitly\InstTracker.exe

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\chrome.manifest

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\chrome\content\appIcon.png

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\chrome\content\browserOverlay.xul

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\chrome\content\options.js

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\chrome\content\options.xul

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\chrome\content\utils.js

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\defaults\preferences\predictad.js

c:\program files (x86)\Complitly\support@Complitly.com\install.rdf

c:\program files (x86)\Complitly\System.Data.SQLite.dll

c:\program files (x86)\Complitly\unins000.dat

c:\program files (x86)\Complitly\unins000.exe

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\windows\security\Database\tmp.edb

.

.

((((((((((((((((((((((((((( Filer Opprettet Fra 2012-09-01 til 2012-10-01 )))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-10-01 20:43 . 2012-10-01 20:43 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-10-01 19:30 . 2012-10-01 19:30 69000 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F28DD1D3-C5FE-470C-884F-B7810F15F8D1}\offreg.dll

2012-10-01 19:11 . 2012-10-01 19:11 -------- d-----w- c:\users\Heidi\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2012-10-01 19:11 . 2012-10-01 19:11 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware

2012-10-01 19:11 . 2012-10-01 19:11 -------- d-----w- c:\programdata\SUPERAntiSpyware.com

2012-10-01 18:59 . 2012-10-01 18:59 -------- d-----w- C:\HJT

2012-10-01 17:32 . 2012-10-01 17:32 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-10-01 17:32 . 2012-09-07 15:04 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-10-01 17:02 . 2012-10-01 17:02 -------- d-----w- c:\users\Heidi\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-10-01 17:02 . 2012-10-01 17:02 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-10-01 16:49 . 2012-10-01 16:49 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-10-01 09:53 . 2012-08-30 07:27 9308616 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F28DD1D3-C5FE-470C-884F-B7810F15F8D1}\mpengine.dll

2012-09-25 18:47 . 2012-08-21 21:01 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-09-12 10:49 . 2012-08-22 18:12 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-12 10:49 . 2012-07-04 20:26 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-12 10:49 . 2012-08-02 17:58 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-12 10:49 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-12 10:49 . 2012-08-22 18:12 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-12 10:49 . 2012-08-22 18:12 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-12 10:49 . 2012-08-22 18:12 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-07 17:23 . 2012-09-07 17:23 95208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2012-09-02 18:53 . 2012-09-02 18:53 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2012-09-02 18:53 . 2012-09-07 17:23 821736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-24 09:51 . 2012-06-23 09:35 73136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-24 09:51 . 2012-06-23 09:35 696240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-09-13 06:49 . 2011-09-20 15:41 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-09-07 17:23 . 2011-09-18 18:25 746984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-08-25 15:48 . 2012-08-25 15:48 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup-2\Markup.dll

2012-08-25 15:48 . 2011-09-21 16:38 395600 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2012-08-21 09:12 . 2011-09-18 18:14 285328 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-07-18 18:15 . 2012-08-17 17:38 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-04 22:16 . 2012-08-17 17:38 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-17 17:38 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-17 17:38 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-17 17:38 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((( Oppstartspunkter I Registeret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Merk* tomme oppføringer & gyldige standardoppføringer vises ikke

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03}"= "c:\program files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll" [2011-05-09 176936]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03}]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5}]

2012-07-08 15:52 1017928 ----a-w- c:\users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03}]

2011-05-09 09:49 176936 ----a-w- c:\program files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}]

2012-03-27 00:40 792864 ----a-w- c:\program files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03}"= "c:\program files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll" [2011-05-09 176936]

"{6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5}"= "c:\users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll" [2012-07-08 1017928]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03}]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\wtb.Band.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{61c555d3-df62-4a06-b2b4-73cc4d7d086e}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\wtb.Band]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Facebook Update"="c:\users\Heidi\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-07-13 138096]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-07-13 17418928]

"uTorrent"="c:\program files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" [2012-07-28 895376]

"SUPERAntiSpyware"="c:\program files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2012-09-21 5664640]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SuiteTray"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe" [2010-09-28 340336]

"EgisTecPMMUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe" [2010-09-17 407920]

"EgisUpdate"="c:\program files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" [2010-09-17 201584]

"Norton Online Backup"="c:\program files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe" [2010-06-01 1155928]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-10-03 35696]

"BackupManagerTray"="c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2011-03-09 297280]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2011-03-31 1092688]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-05-07 336384]

"ArcadeMovieService"="c:\program files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe" [2011-02-18 177448]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2009-09-04 935288]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\qttask.exe" [2012-06-28 98304]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe" [2010-11-21 73216]

.

c:\users\Heidi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Facebook Messenger.lnk - c:\users\Heidi\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4651.0\FacebookMessenger.exe [2012-9-25 247728]

tcbhn.lnk - c:\users\Heidi\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe [2012-6-28 695448]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [2011-07-22 14928]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Googles oppdateringstjeneste (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-21 136176]

R2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:\programdata\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe [2012-08-13 3064000]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-06-07 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-09-24 250288]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-03-02 183560]

R3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service;c:\program files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2010-09-28 172912]

R3 gupdatem;Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-21 136176]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-06-17 246376]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-20 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2011-05-17 22912]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2011-05-17 20328]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2011-05-17 62584]

S1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [2011-07-12 12368]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 !SASCORE;SAS Core Service;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [2012-07-11 140672]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-05-06 203776]

S2 CxAudMsg;Conexant Audio Message Service;c:\windows\system32\CxAudMsg64.exe [2010-12-16 198784]

S2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2011-03-31 352848]

S2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2011-05-10 872552]

S2 GREGService;GREGService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

S2 Live Updater Service;Live Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2011-01-31 244624]

S2 NOBU;Norton Online Backup;c:\program files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe SERVICE [x]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2011-03-09 257344]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-05-07 9078784]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-05-06 299520]

S3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2011-03-30 114704]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-09-27 76912]

S3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2010-11-28 44672]

.

.

--- Andre tjenester/drivere lastet i minnet ---

.

*NewlyCreated* - SASKUTIL

.

Innholdet i mappen 'Scheduled Tasks' (planlagte oppgaver)

.

2012-10-01 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-23 09:51]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-894297842-1797464917-3090837648-1000Core.job

- c:\users\Heidi\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-09 08:03]

.

2012-10-01 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-894297842-1797464917-3090837648-1000UA.job

- c:\users\Heidi\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-04-09 08:03]

.

2012-10-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-21 16:37]

.

2012-10-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-21 16:37]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Power Management"="c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe" [2011-05-10 1831528]

.

------- Tilleggsskanning -------

.

uStart Page = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41179&home=true&tid=397

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uDefault_Search_URL = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

mDefault_Search_URL = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

mDefault_Page_URL = hxxp://acer.msn.com

mStart Page = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41179&home=true&tid=397

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

mSearch Page = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

mSearch Bar = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {{074fd0da-72c3-4bb7-a371-397dc810bb20} - {6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5} - c:\users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

TCP: DhcpNameServer = 130.67.15.198 193.213.112.4

Handler: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -

Handler: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -

Handler: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -

.

- - - - TOMME PEKERE FJERNET - - - -

.

BHO-{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - c:\program files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03} - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-BrowserCompanion - c:\program files (x86)\BrowserCompanion\uninstall.exe

AddRemove-{4FFBB818-B13C-11E0-931D-B2664824019B}_is1 - c:\program files (x86)\Complitly\unins000.exe

.

.

.

--------------------- LÅSTE REGISTERNØKLER ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Tidspunkt ferdig: 2012-10-01 22:47:23

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-10-01 20:47

.

Pre-Run: 397 554 307 072 byte ledig

Post-Run: 397 072 711 680 byte ledig

.

- - End Of File - - 462947BD068AA9C0D8FDCFDEED13271B

Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:48:57, on 01.10.2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\HJT\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&home=true&tid=397

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://acer.msn.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&home=true&tid=397

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41179&tid=397&bs=true&q=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll (file missing)

O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Certified Toolbar - {6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

O2 - BHO: uTorrentControl2 - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Certified Toolbar - {6636902a-3781-4d94-ab36-af118b839af5} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeMovieService] "C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Heidi\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: Facebook Messenger.lnk = Heidi\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4651.0\FacebookMessenger.exe

O4 - Startup: tcbhn.lnk = Heidi\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {074fd0da-72c3-4bb7-a371-397dc810bb20} - C:\Users\Heidi\AppData\Roaming\CertifiedToolbar\CertifiedToolbar.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe,-100 (CxAudMsg) - Unknown owner - C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe (file missing)

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Googles oppdateringstjeneste (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14126 bytes

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Problemet har visst løst seg. Tok å rensket den. :)

Takk for bra hjelp folkens!

1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive