Combofix log

22 innlegg i emnet

Skrevet

Hei, jeg har akkurat kjørt combofix og lurte på om noen av dere kunne sjekke ut loggen:)

ComboFix 12-06-05.01 - Hans 05.06.2012 14:24:12.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.47.1033.18.4095.2222 [GMT 2:00]

Kjører fra: c:\users\Hans\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: SPYWAREfighter *Disabled/Updated* {2CA2BED9-C3E1-63C9-3FCE-3527C816A7C9}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andre slettinger )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\TEMP\9tlerxv1.vbt

.

.

((((((((((((((((((((((((((( Filer Opprettet Fra 2012-05-05 til 2012-06-05 )))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-05 11:52 . 2012-06-05 12:22 -------- d-----w- c:\programdata\clp

2012-06-05 11:51 . 2012-06-05 11:51 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Common Toolkit Suite

2012-06-05 11:51 . 2012-06-05 11:51 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Fighters

2012-06-05 11:51 . 2012-06-05 11:51 -------- d-----w- c:\programdata\Common Toolkit Suite

2012-06-05 11:50 . 2012-06-05 11:51 -------- d-----w- c:\programdata\Fighters

2012-06-05 11:31 . 2012-05-14 23:41 8955792 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D14AE41C-C96D-4DD3-82D1-06A091F735B7}\mpengine.dll

2012-06-05 11:24 . 2012-06-05 11:24 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin

2012-06-05 11:17 . 2011-03-12 12:08 1465344 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2012-06-05 11:17 . 2011-02-24 06:15 476160 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2012-06-05 11:17 . 2011-02-18 10:51 31232 ----a-w- c:\windows\system32\prevhost.exe

2012-06-05 11:07 . 2012-06-05 11:07 -------- d-----w- c:\windows\system32\Wat

2012-06-05 10:54 . 2012-03-01 06:46 23408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2012-06-05 10:54 . 2012-03-01 06:38 220672 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-06-05 10:54 . 2012-03-01 06:33 81408 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll

2012-06-05 10:54 . 2012-03-01 06:28 5120 ----a-w- c:\windows\system32\wmi.dll

2012-06-05 10:54 . 2012-03-01 05:33 159232 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imagehlp.dll

2012-06-05 10:51 . 2011-05-24 11:42 404480 ----a-w- c:\windows\system32\umpnpmgr.dll

2012-06-05 10:48 . 2011-11-19 14:58 77312 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-06-05 06:10 . 2012-06-04 20:25 -------- d-----w- c:\windows\Panther

2012-06-04 21:59 . 2012-06-05 11:29 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Runes of Magic

2012-06-04 20:49 . 2012-06-05 11:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Steam

2012-06-04 20:43 . 2012-06-04 20:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Steam

2012-06-04 20:39 . 2012-06-04 20:39 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Skype

2012-06-04 20:39 . 2012-06-04 20:39 -------- d-----r- c:\program files (x86)\Skype

2012-06-04 20:39 . 2012-06-04 20:39 -------- d-----w- c:\programdata\Skype

2012-06-04 20:37 . 2012-06-04 20:39 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Google

2012-06-04 20:37 . 2012-03-06 23:04 337240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-06-04 20:37 . 2012-03-06 23:01 24408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-06-04 20:37 . 2012-03-06 23:15 258520 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-06-04 20:37 . 2012-03-06 23:04 819032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-06-04 20:37 . 2012-03-06 23:02 53080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2012-06-04 20:37 . 2012-03-06 23:01 59224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-06-04 20:37 . 2012-03-06 23:01 69976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-06-04 20:37 . 2012-06-05 11:52 -------- d-sh--w- c:\windows\Installer

2012-06-04 20:35 . 2012-03-06 23:15 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-06-04 20:35 . 2012-03-06 23:15 201352 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2012-06-04 20:35 . 2012-06-04 20:35 -------- d-----w- c:\programdata\AVAST Software

2012-06-04 20:35 . 2012-06-04 20:35 -------- d-----w- c:\program files\AVAST Software

2012-06-04 20:35 . 2012-06-04 20:35 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2012-06-04 20:26 . 2012-01-25 06:38 77312 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-06-04 20:26 . 2012-01-25 06:38 149504 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-06-04 20:26 . 2012-01-25 06:33 9216 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-06-04 20:26 . 2012-02-17 06:38 1031680 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll

2012-06-04 20:26 . 2012-02-17 04:58 210944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-06-04 20:26 . 2012-02-17 04:57 23552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

2012-06-04 20:25 . 2012-06-04 20:56 -------- d-----w- c:\users\Hans

2012-06-04 20:25 . 2012-06-04 20:25 -------- d-----w- C:\Recovery

2012-05-30 09:48 . 2012-05-30 09:48 13720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avfsfilter.sys

.

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-05 11:09 . 2012-06-05 11:09 76800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2012-06-05 11:09 . 2012-06-05 11:09 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2012-06-05 11:09 . 2012-06-05 11:09 63488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2012-06-05 11:09 . 2012-06-05 11:09 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-06-05 11:09 . 2012-06-05 11:09 152064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2012-06-05 11:09 . 2012-06-05 11:09 1127424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2012-03-31 04:39 . 2012-06-05 10:52 3913072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-03-31 04:39 . 2012-06-05 10:52 3968368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((( Oppstartspunkter I Registeret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Merk* tomme oppføringer & gyldige standardoppføringer vises ikke

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2012-03-06 4241512]

"CommonToolkitTray"="c:\program files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe" [2012-01-18 1452680]

"SWPROguard"="c:\program files (x86)\Fighters\SPYWAREfighter\swprotray.exe" [2012-05-30 1200752]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

R2 gupdate;Google-oppdatering-tjenesten (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-04 136176]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-05-03 158856]

R3 gupdatem;Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-04 136176]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-04-21 129976]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [x]

S2 Suite Service;Suite Service;c:\program files (x86)\Fighters\FighterSuiteService.exe [2012-01-23 1324680]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [x]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [x]

S3 AVFSFilter;AVFSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys [x]

S3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [x]

S3 skfiltv;skfiltv;c:\windows\system32\drivers\skfiltv.sys [x]

.

.

Innholdet i mappen 'Scheduled Tasks' (planlagte oppgaver)

.

2012-06-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-04 20:37]

.

2012-06-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-06-04 20:37]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-03-06 23:15 135408 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0x0

.

------- Tilleggsskanning -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

TCP: DhcpNameServer = 193.213.112.4 130.67.15.198 10.0.0.138

FF - ProfilePath - c:\users\Hans\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fbnyzj2v.default\

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\AV Engine Scanning Service]

"ImagePath"="C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\AV Watch Service]

"ImagePath"="C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVWatchService.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\AV Engine Scanning Service]

"ImagePath"="C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\AV Watch Service]

"ImagePath"="C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVWatchService.exe"

.

--------------------- LÅSTE REGISTERNØKLER ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andre Kjørende Prosesser ------------------------

.

c:\program files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Common Toolkit Suite\AVEngine\AVScanningService.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Common Toolkit Suite\AVEngine\AVWatchService.exe

.

**************************************************************************

.

Tidspunkt ferdig: 2012-06-05 14:53:00 - maskinen ble startet på nytt

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-05 12:52

.

Pre-Run: 1 961 766 023 168 bytes free

Post-Run: 1 961 251 164 160 bytes free

.

- - End Of File - - B7BDEC58ACEDD7794215A685790978D5

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Det ser jo greit ut.

Hvordan fungerer PC-en nå?

Det ser ikke ut som du har en brannmur ut fra loggen din.

Pass på at dette kjører, det er viktig.

En meget god gratis brannmur: http://personalfirew...e-download.html

Pass også på at du holder Windows oppdatert: Du mangler blant annet en servicepack.

Bortsett fra Windows, antivirus/brannmur, så er det viktig å holde programvare oppdatert, spesielt:

Java, Flash Player og Adobe Reader.

Du kan kjøre en scan på denne siden, så forteller den deg hva som bør oppdateres:

http://secunia.com/v...canning/online/

Hvis PC-en din fungerer bra i et par dager fremover, avinstaller combofix.

Dette sletter gjenopprettingspunkter, slik at du ikke får tilbakestil PC-en til en dato før dette, og at du viruset legger seg inn igjen.

Klikk på Windows-knappen +R, skriv inn: combofix /uninstall og klikk OK.

Endret av pijano
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Problemet er at jeg ikke får koblet til steam og andre online spill:( Når jeg logger inn så står det at jeg trenger internett for å logge inn...

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Sjekk LAN-instillinger under alternativer for internett (som du finner i kontrollpanelet, eller under verktøy i internet explorer), Er det satt opp en proxy-server der?

Sjekk også vertsfila di.

Klikk Windows-knappen og skriv notepad, etterfulgt av enter.

I det tomme notisblokkvinduet, klikk fil, så åpne.

Skriv, eller kopier dette: C:\windows\system32\drivers\etc\ hosts

Denne må stå oppført der: 127.0.0.1 localhost

Du må gjerne kopiere innholdet og oppgi det her i tråden, men ikke gjør noen endringer ennå.

Ta også en scan med HiJackThis: http://emea.trendmicro.com/emea/products/personal/free-tools-and-services/

Kjør: Do a systemscan and save a log file. Legg ut loggen her.

Endret av pijano
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Nei, det er ikke satt opp en proxyserver der.

127.0.0.1 localhost fant jeg også inne på C:\windows\system32\drivers\etc\ hosts

Okei, så med HiJackThis:

For some reason your system denied write access to the Hosts file. If any hijacked domains are in this file, HijackThis my NOT be able to fix this.

If that happens, you need to edit the file yourself. To do this, click Start, Run and type:

notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

and press Enter. Find the line(s) HijackThis reports and delete them.

save the file as 'hosts.' (with quotes), and reboot.

For Vista: simply exit HijackThis, right click on the HijackThis icon, choose 'Run as administrator'.

Endret av Haan1997
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Dette er ikke så unormalt, men for å være sikker, kopiér innholdet i verstfila og legg den her.

HiJackThis kan bare kjøres ut over det.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

127.0.0.1 localhost

Men med en del mellomrom da, hvis det har noe å si^^

Endret av Haan1997
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det skal det være, så da er den helt normal.

Kommer du ikke på nett, ellers, eller er det bare Steam som som reagerer, eller gjaldt det andre online spill utenom Steam?

Det kan være greit å fortelle litt om hva problemet ditt har vært, når oppstod det og hvordan oppførte maskinen seg?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Vel, jeg hadde lan for noen dager siden.. Da spilte jeg runes of magic og andre spill på steam.. Men neste dag da jeg skulle logge på så oppsto problemet:/ Da funka det ikke å logge inn på hverken steam eller runes of magic. Men vennene mine kom inn med en gang:/

Men på lanet så opplevde jeg at det var litt problemer med å logge inn på runes of magic, men jeg trudde det bare var maintenance eller noe sånn.

Jeg trudde det var en trojaner så derfor formaterte jeg pcen. Men det funket ikke.

kommer på nett ellers ja

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Du har ikke bare forsøkt å reinstallere Steam da, eller "refreshe" Steam?

Vil tro problemet ditt heller ligger der.

Sjekk også om Steam er online, og ikke offline.

Her kan du finne en del svar gjennom Steams knowledge Base: https://support.steampowered.com/kb_cat.php?id=86

Er det kun installerte spill som er problemet: https://support.steampowered.com/kb_cat.php?id=11

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Når jeg launcher steam så står det "steam requiers an internet connection." Får ikke skrivd inn brukernavn og passord engang liksom:/

På runes of magic står det "Disconnected, make sure you are connected to internet"

Og sånn fortsetter det på alle spill :/

Nei, det er noen web-browser spill som ikke funker også

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Vedrørende Steam og nettproblemer: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=7579-RPSX-6098

Hvis det er Flash-baserte spill du får problemer med, så er det greit å renske opp i Flash Player:

Avinstaller, restart og legg inn på nytt: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller

Det hadde selvfølgelig vært greit å få loggen fra HiJackThis også.

Muligens har du et ruter-problem. Har du andre PC-er i hus du kan teste med?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det har jeg allerede gjort.

Jeg kan teste steam på maccen min som jeg bruker til edits osv. :)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:25:51, on 06.06.2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe

C:\Program Files (x86)\Fighters\SPYWAREfighter\swproTray.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [CommonToolkitTray] C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sWPROguard] C:\Program Files (x86)\Fighters\SPYWAREfighter\swprotray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Preventon Technologies Limited - C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe

O23 - Service: AV Watch Service - Preventon Technologies Limited - C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVWatchService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files (x86)\Fighters\FighterSuiteService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 6231 bytes

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Ikke noe å se.

Jeg ville oppfrisket Steam-filene var jeg deg.

Du må da avslutte Steam fullstendig.

Åpne Steam-mappa C:\Programfiler (x86)\Steam.

Slett alt bortsett fra Steam.exe og steammaps-mappa (der er spillene dine)

eCVdY.jpg

Restart PC.

Gå så inn i Steam-mappa og dobbeltklikk på Steam.exe (ikke på snarvei, eller hurtigstartsikon).

Den vil da bygge opp installasjonsmappa igjen.

Prøv også å avinstallere Avast Antivirus og sjekk om dette bedrer nettproblemet.

Endret av pijano
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Men har jeg akkurat formatert datan så jeg har ikke noenting innpå steam mappa:/

Hva med de andre spillene da?

Alt sammen funket på de andre pcene i huset forresten.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Ja vel.

Hadde du problemer med annet enn Runes Of Magic før du formaterte?

Har du oppdatert alle drivere etter formatering?

Bruker du nettet trådløst, eller kablet?

Hvis trådløst, prøv med nettverkskabel fra PC til ruter og se om det fungerer.

Kan du oppgi hva slags PC du har? Fabrikat og type.

Endret av pijano
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Ja, hadde de samme problemene som jeg har nå.

Har oppdatert alt ja.

Prøvde med kabel, men det funket ikke:/

post-34576-0-59490800-1339010033_thumb.j

Endret av Haan1997
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det der viser kun installert ram + type cpu. ;)

Hvis du har tatt en clean reinstall av Windows, kan dette være maskinvarefeil.

Vi kan "høre" med harddisken om noe ikke stemmer:

Skriv inn cmd i Start/kjør, høyreklikk og velg å kjøre som administrator.

Skriv inn: fsutil dirty query C:

Vent på svar om det er clean eller dirty.

Hvis clean, skriv inn: chkdsk /r

Bekreft kommandoen med J og restart maskinen.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Nå funket det plutselig å spille igjen.. Så rart..

betyr det at det mest sannsynlig var problem med nettverket?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det er ikke så godt å si, det kan være som nevnt uggen maskinvare, men det er litt rart når PC-en reagerer likt hardkoblet til nett, som trådløst...

Mulig at det er behov for BIOS-oppdatering.

det kan være greit å sjekke nettsida til PC-leverandøren om det er behov for en oppdatering pga nettverksfeil, f.eks.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Okei, da gjør jeg det.

Tusen takk for hjelpen forresten! Beklager at det kom litt sent^^

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det går greit det :-). Bare spent på om løsningen varer, og at problemet er løst for deg.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive