[LØST] Firefox henger og CPU går i taket.

9 innlegg i emnet

Skrevet

Hei

Har sett litt på loggene selv, og kan ikke se noe galt i første omgang.

Pcen min er Windows 64 bit ulltimate core i7 med 8gb ram. Så skal egentlig ikke gå rett i taket når jeg sitter å løser Virtuelle logger, spiller musikk , og googler..

Fint om dere kunne ta en titt, for jeg kan som nevnt ikke se noe spesielt...

MBAM logg

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversjon: 5405

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

27.12.2010 21:50:39

mbam-log-2010-12-27 (21-50-39).txt

Skanntype: Hurtigsøk

Objekter skannet: 165113

Tid tilbakelagt: 3 minutt(er), 11 sekund(er)

Minneprosesser infisert: 0

Minnemoduler infisert: 0

Registernøkler infisert: 0

Registerverdier infisert: 0

Registerfiler infisert: 0

Mapper infisert: 0

Filer infisert 0

Minneprosesser infisert:

(Ingen skadelige objekter funnet)

Minnemoduler infisert:

(Ingen skadelige objekter funnet)

Registernøkler infisert:

(Ingen skadelige objekter funnet)

Registerverdier infisert:

(Ingen skadelige objekter funnet)

Registerfiler infisert:

(Ingen skadelige objekter funnet)

Mapper infisert:

(Ingen skadelige objekter funnet)

Filer infisert

(Ingen skadelige objekter funnet)

DDS

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFS_AMD64

Run by Oddvar at 21:52:36,46 on 27.12.2010

Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 1.6.0_21

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.47.1033.18.8127.6424 [GMT 1:00]

AV: Panda Cloud Antivirus *Enabled/Updated* {86971480-9989-6750-B122-681A86518D59}

SP: Panda Cloud Antivirus *Enabled/Updated* {3DF6F564-BFB3-68DE-8B92-5368FDD6C7E4}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbguard.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe

C:\Windows\SysWOW64\vmnat.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe

C:\Windows\SysWOW64\vmnetdhcp.exe

C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbserver.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launchy\Launchy.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe

C:\Users\Oddvar\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\hqtray.exe

C:\Advanced Wheel Mouse\wh_exec.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Oddvar\Desktop\dds.com

C:\Windows\system32\conhost.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9fdde16b-836f-4806-ab1f-1455cbeff289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - No File

uRun: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

uRun: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent

uRun: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

mRun: [googletalk] C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart

mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [VMware hqtray] "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\hqtray.exe"

mRun: [WheelMouse] C:\ADVANC~1\wh_exec.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

mRun: [KeePass 2 PreLoad] "C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe" --preload

mRun: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [PSUNMain] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

mRunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

StartupFolder: C:\Users\Oddvar\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\ Startup\Dropbox.lnk - C:\Users\Oddvar\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BLUETO~1.LNK - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\Launchy.lnk - C:\Program Files (x86)\Launchy\Launchy.exe

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: E&ksporter til Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

IE: {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

IE: {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

LSP: C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\vsocklib.dll

Trusted Zone: netpower.no\remote

DPF: {44C1E3A2-B594-401C-B27A-D1B4476E4797} - hxxps://remote.netpower.no/XTSAC.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

TCP: {B31E59AA-C563-4662-B378-2AA1C432AB50} = 77.241.109.164,77.241.109.165

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

BHO-X64: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO-X64: Hotspot Shield Class: {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} - C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\HssIE\HssIE_64.dll

TB-X64: {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - No File

mRun-x64: [iAAnotif] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

mRun-x64: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s

mRun-x64: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

IE-X64: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - C:\Users\Oddvar\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7yz1s2x. default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2645238&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.msn.com/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2645238&q=

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 PSINKNC;PSINKNC;C:\Windows\System32\drivers\PSINKNC.sys [2010-6-17 149576]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2010-5-3 202752]

R2 FirebirdGuardianDefaultInstance;Firebird Guardian - DefaultInstance;C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbguard.exe [2010-9-12 81920]

R2 FPSensor;EgisTec-Corp Fingerprint Reader Driver (FPSensor.sys);C:\Windows\System32\drivers\FPSensor.sys [2010-5-4 36400]

R2 NanoServiceMain;Panda Cloud Antivirus Service;C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe [2010-8-9 140608]

R2 PSINAflt;PSINAflt;C:\Windows\System32\drivers\PSINAflt.sys [2010-5-27 158280]

R2 PSINFile;PSINFile;C:\Windows\System32\drivers\PSINFile.sys [2010-7-21 114760]

R2 PSINProc;PSINProc;C:\Windows\System32\drivers\PSINProc.sys [2010-4-30 121864]

R2 PSINProt;PSINProt;C:\Windows\System32\drivers\PSINProt.sys [2010-7-21 128072]

R2 TeamViewer5;TeamViewer 5;C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe [2010-4-16 173352]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-5-4 2320920]

R2 VMUSBArbService;VMware USB Arbitration Service;C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe [2010-1-22 563760]

R3 FirebirdServerDefaultInstance;Firebird Server - DefaultInstance;C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbserver.exe [2010-9-12 2736128]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;C:\Windows\System32\drivers\HECIx64.sys [2010-5-3 56344]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink ™ Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;C:\Windows\System32\drivers\k57nd60a.sys [2009-6-6 317480]

R3 whfltr2k;WheelMouse USB Lower Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\whfltr2k.sys [2007-1-26 9600]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S3 androidusb;ADB Interface Driver;C:\Windows\System32\drivers\androidusb.sys [2010-4-29 32768]

S3 btusbflt;Bluetooth USB Filter;C:\Windows\System32\drivers\btusbflt.sys [2010-5-3 52264]

S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;C:\Windows\System32\drivers\btwl2cap.sys [2010-5-4 35104]

S3 fssfltr;fssfltr;C:\Windows\System32\drivers\fssfltr.sys [2010-10-31 48488]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-9-23 1493352]

S3 HTCAND64;HTC Device Driver;C:\Windows\System32\drivers\androidusb.sys [2010-4-29 32768]

S3 JMCR;JMCR;C:\Windows\System32\drivers\jmcr.sys [2010-5-3 144496]

S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-5-28 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-22 57184]

=============== Created Last 30 ================

2010-12-27 20:47:01 -------- d-----w- C:\Users\Oddvar\AppData\Roaming\Malwarebytes

2010-12-27 20:46:46 38224 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-12-27 20:46:45 -------- d-----w- C:\PROGRA~3\Malwarebytes

2010-12-27 20:46:42 24152 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys

2010-12-27 20:46:42 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-12-24 14:04:26 8199504 ----a-w- C:\PROGRA~3\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{1C88C60B-2239-42E5-AD28-F22509198C8A}\mpengine.dll

2010-12-08 20:04:29 -------- d-----w- C:\Program Files\CCleaner

2010-12-08 12:02:31 8199504 ----a-w- C:\PROGRA~3\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2010-12-07 19:44:42 -------- d-----w- C:\Users\Oddvar\AppData\Roaming\Panda Security

2010-12-07 19:43:14 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Panda Security

2010-12-07 19:43:14 -------- d-----w- C:\PROGRA~3\Panda Security

2010-12-07 19:41:15 428352 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\StubInstaller.exe

2010-12-05 13:50:14 -------- d-----w- C:\Users\Oddvar\.ultramixer

2010-12-02 19:58:45 -------- d-----w- C:\Users\Oddvar\AppData\Local\Locktime

2010-12-02 19:54:12 -------- d-----w- C:\PROGRA~3\Locktime

2010-12-02 19:51:33 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\TPTEST5

2010-12-01 18:41:35 -------- d-----w- C:\Windows\Internet Logs

==================== Find3M ====================

2010-11-04 06:35:53 1194496 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2010-11-04 06:31:34 57856 ----a-w- C:\Windows\System32\licmgr10.dll

2010-11-04 05:52:17 978944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2010-11-04 05:48:36 44544 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\licmgr10.dll

2010-11-04 05:16:14 482816 ----a-w- C:\Windows\System32\html.iec

2010-11-04 04:41:26 386048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\html.iec

2010-11-04 04:35:37 1638912 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2010-11-04 04:08:54 1638912 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2010-11-02 05:18:17 524288 ----a-w- C:\Windows\System32\wmicmiplugin.dll

2010-11-02 05:17:38 473600 ----a-w- C:\Windows\System32\taskcomp.dll

2010-11-02 05:17:38 1169408 ----a-w- C:\Windows\System32\taskschd.dll

2010-11-02 05:16:53 1114624 ----a-w- C:\Windows\System32\schedsvc.dll

2010-11-02 05:10:47 464384 ----a-w- C:\Windows\System32\taskeng.exe

2010-11-02 05:10:32 285696 ----a-w- C:\Windows\System32\schtasks.exe

2010-11-02 04:40:36 496128 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\taskschd.dll

2010-11-02 04:40:36 305152 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\taskcomp.dll

2010-11-02 04:34:44 192000 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\taskeng.exe

2010-11-02 04:34:33 179712 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\schtasks.exe

2010-10-31 14:29:07 323584 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\AUDIOGENIE2.DLL

2010-10-27 05:06:22 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

2010-10-27 04:32:36 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

2010-10-20 05:20:01 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2010-10-20 04:54:18 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2010-10-20 03:09:15 3124224 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2010-10-20 03:05:46 367104 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2010-10-20 02:58:41 294400 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2010-10-19 09:41:44 270720 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe

2010-10-16 05:23:13 112000 ----a-w- C:\Windows\System32\consent.exe

2010-10-16 05:19:41 395776 ----a-w- C:\Windows\System32\webio.dll

2010-10-16 04:36:10 314368 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\webio.dll

============= FINISH: 21:53:55,54 ===============

DDS-attach

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

DDS (Ver_10-12-12.02)

Microsoft Windows 7 Ultimate

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 04.05.2010 06:04:55

System Uptime: 27.12.2010 20:34:35 (1 hours ago)

Motherboard: Acer | | Aspire 5942

Processor: Intel® Core™ i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz | CPU | 928/1066mhz

==== Disk Partitions =========================

C: is FIXED (NTFS) - 596 GiB total, 124,808 GiB free.

D: is CDROM ()

E: is CDROM ()

==== Disabled Device Manager Items =============

Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Description: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1

Device ID: ROOT\VMWARE\0000

Manufacturer: VMware, Inc.

Name: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1

PNP Device ID: ROOT\VMWARE\0000

Service: VMnetAdapter

Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Description: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8

Device ID: ROOT\VMWARE\0001

Manufacturer: VMware, Inc.

Name: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8

PNP Device ID: ROOT\VMWARE\0001

Service: VMnetAdapter

Class GUID:

Description:

Device ID: ACPI\ENE0100\3&11583659&0

Manufacturer:

Name:

PNP Device ID: ACPI\ENE0100\3&11583659&0

Service:

==== System Restore Points ===================

RP231: 05.12.2010 16:30:33 - Windows Update

RP232: 06.12.2010 22:00:51 - Windows Update

RP233: 07.12.2010 20:51:11 - Removed HTC Driver Installer.

RP234: 07.12.2010 20:53:28 - Removed HTC Sync.

RP235: 07.12.2010 20:55:12 - Removed Skype Toolbars

RP236: 07.12.2010 20:56:03 - Removed NetLimiter 3

RP237: 08.12.2010 13:01:44 - Windows Update

RP238: 10.12.2010 18:04:26 - Windows Update

RP239: 14.12.2010 18:26:01 - Windows Update

RP240: 16.12.2010 18:17:15 - Windows Update

RP241: 17.12.2010 18:37:25 - Windows Update

RP242: 21.12.2010 18:34:09 - Windows Update

RP243: 24.12.2010 15:03:54 - Windows Update

RP244: 25.12.2010 20:08:50 - Windows Update

==== Installed Programs ======================

AceBackup 3

Adobe AIR

Adobe Anchor Service CS4

Adobe CSI CS4

Adobe Dreamweaver CS4

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 9.4.1

Adobe Search for Help

Adobe Service Manager Extension

Adobe Setup

Adobe Update Manager CS4

Advanced Wheel Mouse 6.0.0.002

Broadcom Wireless LAN Driver Installation Program for Windows7

Camtasia Studio 6

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Core Implementation

Catalyst Control Center Graphics Full Existing

Catalyst Control Center Graphics Full New

Catalyst Control Center Graphics Light

Catalyst Control Center Graphics Previews Vista

Catalyst Control Center InstallProxy

Catalyst Control Center Localization All

ccc-core-static

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

CDBurnerXP

Connect

Core FTP LE 2.1

Counter-Strike

D3DX10

Dropbox

FastStone Image Viewer 4.2

Firebird 2.1.3.18185 (Win32)

Garmin USB Drivers

Garmin WebUpdater

Google Talk (remove only)

Handbrake 0.9.4

HijackThis 2.0.2

inSSIDer

Intel® Management Engine Components

Java Auto Updater

Java™ 6 Update 21

JGoodies JDiskReport 1.3.2

JMicron Flash Media Controller Driver

Junk Mail filter update

KeePass Password Safe 2.12

kuler

Launchy 2.1.2

Malwarebytes' Anti-Malware

Mesh Runtime

Messenger Companion

Microsoft DirectX SDK (June 2010)

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

Microsoft Office Excel 2007 Help Oppdatering (KB963678)

Microsoft Office Excel MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Home and Student 2007

Microsoft Office Live Add-in 1.5

Microsoft Office OneNote MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Oppdatering (KB963669)

Microsoft Office PowerPoint MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Proof (English) 2007

Microsoft Office Proof (German) 2007

Microsoft Office Proof (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Proof (Norwegian (Nynorsk)) 2007

Microsoft Office Proofing (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)

Microsoft Office Shared MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Office Word 2007 Help Oppdatering (KB963665)

Microsoft Office Word MUI (Norwegian (Bokmål)) 2007

Microsoft Press Training Kit Exam Prep Suite 70-646

Microsoft Silverlight

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

mIRC

Mozilla Firefox (3.6.13)

MSI to redistribute MS VS2005 CRT libraries

MSVCRT

MSVCRT_amd64

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

Notepad++

Panda Cloud Antivirus

phpDesigner 7 version 7.2.2

PuTTY version 0.60

Python 2.5 py2exe-0.6.9

Realtek High Definition Audio Driver

Replay Music

SAM Broadcaster (remove only)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288931)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2289158)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2344875)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2160841)

Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2345035)

Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158)

Security Update for Microsoft Office PowerPoint Viewer (KB2413381)

Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)

Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)

Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)

Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993)

Skype™ 5.0

Spotify

Steam

Suite Shared Configuration CS4

TeamViewer 5

tools-windows

TPTEST 5.0.2

Update for 2007 Microsoft Office System (KB2284654)

Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)

Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729)

Ventrilo Client

VLC media player 1.0.5

VMware Player

VMware vSphere Client 4.0

VMware vSphere Host Update Utility 4.0

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Installer

Windows Live Mail

Windows Live Mesh

Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger Companion Core

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Common

Windows Live Photo Gallery

Windows Live PIMT Platform

Windows Live SOXE

Windows Live SOXE Definitions

Windows Live Sync

Windows Live UX Platform

Windows Live UX Platform Language Pack

Windows Live Writer

Windows Live Writer Resources

Windows Media Player Firefox Plugin

WinPcap 4.1.1

WinSCP 4.2.7

Wireshark 1.2.8

wxFormBuilder 3.1.68

==== Event Viewer Messages From Past Week ========

27.12.2010 21:38:05, Error: Service Control Manager [7032] - The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Windows Management Instrumentation service, but this action failed with the following error: An instance of the service is already running.

27.12.2010 21:38:05, Error: Service Control Manager [7032] - The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Multimedia Class Scheduler service, but this action failed with the following error: An instance of the service is already running.

27.12.2010 21:38:05, Error: Service Control Manager [7032] - The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Computer Browser service, but this action failed with the following error: An instance of the service is already running.

27.12.2010 21:37:05, Error: Service Control Manager [7032] - The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Server service, but this action failed with the following error: An instance of the service is already running.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7034] - The Application Information service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Windows Update service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Windows Management Instrumentation service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The User Profile Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Themes service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Task Scheduler service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The System Event Notification Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Shell Hardware Detection service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Server service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Remote Desktop Configuration service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Multimedia Class Scheduler service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The IP Helper service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The IKE and AuthIP IPsec Keying Modules service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Group Policy Client service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Extensible Authentication Protocol service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Computer Browser service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Certificate Propagation service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Background Intelligent Transfer Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

27.12.2010 21:36:05, Error: Service Control Manager [7031] - The Application Experience service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service.

==== End Of File ===========================

HJT

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:58:04, on 27.12.2010

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16700)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files (x86)\Launchy\Launchy.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe

C:\Users\Oddvar\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\hqtray.exe

C:\Advanced Wheel Mouse\wh_exec.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\hhjjtt\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\ADVANC~1\wh_exec.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KeePass 2 PreLoad] "C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe" --preload

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Oddvar\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: Launchy.lnk = C:\Program Files (x86)\Launchy\Launchy.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\vmware\vmware player\vsocklib.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\vmware\vmware player\vsocklib.dll

O16 - DPF: {44C1E3A2-B594-401C-B27A-D1B4476E4797} (XTSAC Control) - https://remote.netpower.no/XTSAC.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B31E59AA-C563-4662-B378-2AA1C432AB50}: NameServer = 77.241.109.164,77.241.109.165

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - Firebird Project - C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - Firebird Project - C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbserver.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Cloud Antivirus Service (NanoServiceMain) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TeamViewer 5 (TeamViewer5) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\vmware-ufad.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware USB Arbitration Service (VMUSBArbService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12417 bytes

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hadde firefox 3.6.13, og oppdatert til beta v 4 etter tips fra Eventyret. Fint om noen kunne sjekke loggene også.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Beklager sen tilbakemelding. Nyttårsforberedelsene står for tur. Du vil få tilbakemelding så snart vi er er igang med nyåret =)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Er det altså slik, at firefox.exe bruker hele prosesorkraften?

Hvis det ikke gjelder for andre nettlesere, har det for meg vært kjent problem med firefox 3.6. Muligens nyere versjon hjelper litt.

Men i det siste, som jeg bruker firefox 4 beta 8 har jeg ikke hatt det problemet på en stund.

Endret av LMH1
1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Ja, virker litt raskere nå, men for å være på den sikre siden kan jo dere se over loggen.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Skjer dette når du aksesserer noen spesielle sider?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det kommer helt plutselig, men ble kvitt problemet da jeg oppdaterte nettleseren til beta versjon 4.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det ser ut til at loggene er rene, og problemet du hadde ser ut til å ha løst seg.

1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Takk r2d290!

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive