ProPoeng som danser opp og ned

47 innlegg i emnet

Skrevet

"Poeng låst av <navn til moderator>" virker som en god idé.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det tror jeg vi alle er enige i. :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Poenget er jo å sjekke om retningslinjene for propoeng er fulgt i tråden. Samtidig er det jo flere svar som kanskje kan fortjene pekepinn.

Samtidig er det, som LieX sier, at flere har kommet med samme svar og alle har fått løsning. Disse, etter min mening, skal ikke alle få "løsning" da det er den første personen som faktisk kommer med løsningen. Nr 2, 3, 4 osv får i beste fall pekepinn. :)

Og en Guide er ikke i alle tilfeller en guide, om man ser på retningslinjene for propoeng.

Vel, jeg er egentlig færdig med dette....men du ser det slik jeg ser det....at ikke all hjelp kan være løsning....men derfra til å kategorisk tilbakestille alt som IKKE er den direkte løsningen, blir for meg feil...slik man ser det er gjort i mange tråder nå.

Samme gjelder der hvor skribent i tråden får satt poeng av mod. med den eneste begrunnelse at "dette pleier funke, og vedkommende har som oftest rett" ...mens TS visseligen fikk sin hjelp fra annet hold.

Men for å sette det på spissen: Hvordan vet enkelte moderatorer at ett spesifikt forslag er løsningen, når TS har angitt et annet som løsning?

Dette har jeg sett gjort flere ganger....kameraderi? hva vet jeg....og jeg tror jeg tenker likt med de fleste andre her, når jeg misliker å bli moderert uten å vite verken årsak eller av hvem....det være seg propoeng eller hva det nå ellers måtte være.

:)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Som oftest kommer det jo frem i tråden hva som var løsningen, og man endrer ikke dette med mindre guide er blitt gitt og det ikke samsvarer med det som tilsvarer guide i retningslinjene. Andre ganger vises ikke hva som var løsningen, og det er da det blir litt tricky. I så måte må man resonere seg frem. Evt kan man gå ut ifra at løsningen ble funnet en annen plass, og tildele pekepinner der det er høvelig. Er vel ikke stort annet man kan gjøre. Å høre med trådstarter o.l. er en mulighet, som du nevnte tidligere. :) Det er som oftest ved sistnevnte ting blir galt.

Som LieX sa, er det menneskelig å gjøre feil, så slikt skjer. Ta kontakt med moderatoren det gjelder, eller en annen moderator om du mener ting har blitt gjort feil.

Nå er ikke jeg moderator, men det var slik jeg gjorde det iallefall.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Morten58:

Men forøvrig har du et poeng der mht. brukere som snippsat (gjelder ikke bare ham altså) ....brukere med høy aktivitet og høy løsningsrate, får svært ofte tildelt poeng på "gammel vane" virker det som....likegyldig om deres løsning var korrekt eller ble brukt....og det blir feil....særlig når dette gjøres av en moderator, og ikke TS.

, dersom du hadde tatt deg bryet med å lese hele tråden...OG tatt den så serøst som du gir uttrykk for...

Tråden ble lest kjapt uten å gå i dybden. Jeg informerte klart og tydelig om dette. Jeg foretrekker å få oversikt over en sak før jeg går dypt inn på detaljer.

 • Jeg sjekket løsnings-poengene i saken, og de er trolig korrekte. MBAM ble brukt og fjernet noe.
 • Pekepinner ble sjekket. 1 er trolig korrekt, og 1 er trolig "gammel vane" eller "forhåndsbedømmelse". Jeg avgrenser svaret her til den ene som kan regnes som "tvilsom" for å unngå å gjøre saken komplisert.

Hovedspørsmålet blir da om det er brukeren selv eller moderator som har gitt poeng feilaktig ?

Spørsmålet er trolig LETT å besvare hvis du har deltatt på forumet mer enn 6 måneder. Vi har hatt tråder om moderatorens rolle, om de tildeler poeng til seg selv og andre lignende temaer.

- Det er svært liten sjanse for at en moderator selv setter "venne-poeng" på et innlegg hvor brukeren selv ikke har satt noe.

- Det KAN skje at en moderator lar poeng bli stående selv om det er tvil (både "venner" og andre).

Jeg tror vi kan være temmelig sikre på at det er brukeren selv som har satt poengene her ?

Her kan vi la det vesentlige i saken være ryddet av veien. Å godta brukerens vurdering er langt mindre alvorlig enn tildeling av vennepoeng.

----------

Et annet sentralt poeng er om noen kødder med deg.

Dette KAN skje. Som regel vil dette oppdages etter en tid også av andre enn deg selv.

Jeg har selv stilt samme spørsmål en gang for veldig lenge siden, men mistanken opphørte før jeg fikk noen svar. Dette betyr at det KAN ha foregått i en kort periode, men det kan like gjerne være litt for "følsomt nivå" fra min side når det gjelder vurdering av saken.

Slike spørsmål krever vurdering av flere tråder over tid - så jeg bør unngå videre vurdering eller svar her.

----------

Jeg foretrekker å spre resten over flere innlegg, for å unngå at points "drukner" i et altfor langt innlegg.

Da kommer jeg til å vise til at de fleste av oss har rikelig med "svinn" på poengene, dvs. at "urettferdighet" slår begge veier. Jeg kommer til å vise at nåværende "urettferdige nivå" kanskje er funksjonelt likevel - at krav om rettferdighet kanskje kan være mindre egnet enn hva som er nå.

I et annet innlegg kan jeg ta for meg noen "spilleregler" og vise at disse ikke er almengyldige. "Førstemann inn"-poeng og "best svar"-poeng eksisterer ikke i virkeligheten, de er et sett med "spilleregler" som varierer fra person til person. Mange spilleregler deles av et flertall, men de er fortsatt ikke almengyldige.

----------

TILFØYELSE:

Poeng gitt av brukeren:

Mest sannsynlig skjer det noe "forhåndsbedømmelse" fra brukerens side. Mange brukere leser gjennom noen tråder på forhånd for å peile seg inn på løsninger før de poster sin egen tråd. De peiler inn omtrentlige svar de forventer, og trolig også HVEM de forventer svar fra.

Aktive brukere med gode svar kan ha fordel av dette, at de "tiltrekker poeng" før de i det hele tatt har svart på noe.

Jeg svarte delvis på dette temaet i diskusjonstråden om "Hvordan fordele propoeng i antivirus-kategorien" - som en begrunnelse på at det er lønnsomt å linke til en guide som virker (overse om dette gir poeng eller ikke).

Vi oppfordrer brukere til å peile seg inn på temaet ved å lese tråder.

Enkelte tråder blir møtt med "Søk selv på forumet" og lignende svar.

Vi bør kanskje respektere at det skjer en forhåndsbedømmelse ? Mangel på å peile seg inn på saken er trolig verre ?

Endret av Morten58
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Om rettferdige og urettferdige poeng.

De aller fleste av oss har massevis av "svinn" på poengene i tråder som ikke blir avsluttet og andre slike ting. På lang sikt kan det være smartere å overse dette fremfor å prøve å hente inn poengene fra de trådene det gjelder (Rapporter-knappen og andre løsninger). Man FÅR hentet inn noen poeng på denne måten, men jeg er temmelig sikker på at man taper flere poeng enn man får hentet inn hvis man ser dette over tid.

Hvis man ser på mange tråder vil man se at det er mye svinn. Man vil også kunne se noen få tilfeller hvor poeng er tildelt på "tvilsomt grunnlag" - at man kanskje har fått for mye poeng. Dette gjelder ikke mange saker, men det vil temmelig sikkert være NOEN.

En balanse mellom svinn og det motsatte ville gjort folk mer avslappet når det gjelder poengutdelingen. Hvis man godtar begge deler slipper man å bli FOR opphengt i om den enkelte sak er "rettferdig".

Jeg tror de fleste vet at svinnet er mye høyere enn det som kommer inn på "tvilsomt vis" ?

Det er ihvertfall ingen som FÅR for mye poeng på lang sikt, samtlige har sikkert langt høyere svinn enn det som kommer inn.

Krav om "rettferdighet" i den enkelte sak vil trolig føre til at ALLE får mindre "balansert nivå" på poengene - det blir mer "innhenting av poeng" gjennom Rapporter-knappen.

------

Hvordan moderere poengene her ? (klikk for å vise/skjule)

I denne tråden får jeg LØSNING selv om andre har linket til selve løsningen. Det eneste jeg gjør er å forklare noen detaljer om hvorfor en løsning er bedre enn en annen.

Trådstarter har trolig vurdert saken RIKTIG her ut fra sin synsvinkel. Han hadde allerede fulgt en guide fra portforward.com, og var ikke spesielt motivert for å prøve en annen guide (nesten lik guide) uten å ha en saklig grunn. Sammensetning av mitt svar og et annet svar kan ha vært "rett oppskrift" på hans sak.

Siden vi alle "taper poeng" eller "tjener poeng" på litt diffuse grunnlag er det få som gidder å hekte seg opp i en slik poenggivning. Jeg har en viss sjanse til å få beholde disse poengene når tråden blir moderert, men kan også ende opp med "pekepinn" isteden. Pekepinn er kanskje mer "rett nivå", men det får moderator vurdere.

Hvis du sjekker flere av innleggene i tråden ser du også at jeg "flyter" på tidligere besvarelser her - FØR jeg i det hele tatt har svart på noe.

Dette gjelder et av mine innlegg, og denne er ikke lett å moderere hvis du sjekker fremdriften i tråden. Førsteinntrykket antyder for mye poeng på mitt innlegg, men du kan få annet inntrykk hvis du sjekker fremdriften i saken.

Nærmere detaljer (klikk for å vise/skjule)

Trådstarter HAR allerede prøvd å følge en detaljert guide til punkt og prikke, men uten å lykkes. Guidene fra portforward.com er FOR standardiserte til å være egnet i alle saker. I denne situasjonen får guiden fra Telenor mindre oppmerksomhet enn den burde. På overflaten ser guiden nesten lik ut som den han fulgte - så "hvorfor prøve enda en guide ?"

"Løsning" ble korrekt gitt til den som linket til guiden fra Telenor. Det eneste som manglet i innlegget var HVORFOR denne guiden er mer egnet enn den andre. I denne saken var dette et viktig point for å "få ballen i mål". Innlegget mitt berger poengene til den andre (de hadde kanskje kommet likevel etter en tid).

Moderator har 3 valg:

- vurdere etter eget skjønn: Innlegget er for tynt til å være en løsning (pekepinn) ?

- vurdere etter eget skjønn: Innlegget var nødvendig for å få løst saken (løsning) ?

- unngå for mye egen vurdering - stole på trådstarters vurdering ?

Alle disse valgene er fullstendig akseptable fra en moderator. Jeg ville kunne "solgt" hver eneste en av disse løsningene til de fleste - få de fleste til å "føle at ting er riktig".

Jeg prøvde ikke å score poeng i tråden, jeg hadde opprinnelig hoppet over tråden siden han allerede hatt fått diverse "oppskrifter". Innlegget var rettet mot å fortelle at han allerede hadde fått en oppskrift han kunne bruke, og begrunne hvorfor den ville virke.

------

Jeg fullfører dette med et innlegg om "spilleregler" noe senere, men akkurat nå er jeg lei av dette temaet.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Om "spilleregler".

De 2 dominerende "reglene" for poenggivning er

Førstemann med riktig løsning

Best forklarte løsning

Ingen av disse er offisielle regler som trådstarter eller moderator er pålagt å følge. I tillegg til disse reglene finnes det haugetalls av andre som også er "riktige".

Vi er nødt til å være kunne identifisere om en regel er almengyldig eller ikke - om det er offisiell regel eller om det er en slags "skikk og bruk" (eller andre former for "verdinormer" som vi lever etter).

Førstemann med riktig løsning

En helt OK måte å vurdere ting på. Denne fungerer i mange tilfeller med mange "like løsninger". De fleste vil akseptere denne som "rettferdig". Dette er også den mest brukte vurderingsmetoden her.

En ulempe kan være at den skaper konkurranse om å være først inn, f.eks. ved å poste "minimalistiske innlegg". Tilhengere av "best forklarte løsning" vil ofte bli skuffet, men godtar sikkert en slik vurdering.

Best forklarte løsning

Denne fungerer også, men her blir tilhengere av "førstemann inn"-regler skuffet hvis svaret deres blir oversett.

------

Begge disse reglene var bare eksempler på at 2 ulike verdinormer kan være like riktige og "rettferdige". Jeg kunne klart å plukke frem flere regler som også kan være "riktige", men jeg holdt meg til de som var enkle å finne.

Ingen av disse reglene er almengyldige eller offisielle. Det dreier seg om "interne regler" som den enkelte følger, og de fleste av oss har en haug av slike regler. Rett anvendt kan disse reglene fungere som en slags "styring" og fungere godt. Feil anvendt skaper det haugevis av trøbbel.

Vi bør identifisere slike regler som "interne regler" som kun gjelder oss selv (selv om andre kan ha nøyaktig samme regel). Det er en grov feiltolkning å tro at samme regel gjelder for absolutt alle andre.

Folk som ikke klarer å skille "interne regler" fra almengyldige er svært lite funksjonelle i en haug av situasjoner. De fleste av oss har møtt mange av disse og fått dem langt opp i halsen hvis reglene er sære nok.

Ordensvakten i taxikøen (klikk for å vise/skjule)

Et typisk sted å treffe en slik en er ute på byen en lørdagskveld. Du treffer den mannlige utgaven i taxi-køen når du skal hjem. Fyren har stått lenge i kø og er i dårlig humør, men er stort sett rolig sålenge ting følger HANS interne regler.

Noe merkelig skjer hvis du ser noen kjente ansikter langt foran i taxi-køen, og spør om de skal til samme sted som deg. Den fyren som du ikke har lagt merke til blir "trigget" av at noen som er BAK ham i kø kommer fortere hjem enn ham. Han har plutselig fått tildelt oppgaven med å holde orden på køen, og sørge for at ALLE følger et bestemt mønster. Dette inkluderer også de som er foran ham i køen.

Det har ingen betydning om det er ledig plass i taxien og at folk skal til samme sted. Han respekterer heller ikke de som er foran ham i køen, at det faktisk må være DERES avgjørelse og ikke HANS. Her har "politi-rollen" tatt overhånd

Jeg pleier sjelden å følge HANS regler. Jeg pleier heller ikke å krangle om slike ting. Det ender vanligvis med at jeg kommer med den taxien jeg ønsker, mens han blir stående igjen i enda dårligere humør enn han var.

------

Hvilken av de 2 reglene gjelder ?

Ingen av dem har noen bestemt gyldighet, og ingen av dem kan sies å være "riktigere" enn den andre.

Hver av reglene kan anvendes i mange situasjoner eller være uegnet i andre.

Hvilken regel gjelder da ?

Den regelen med høyest "rangordning" er vel at dette først og fremst er et supportforum ?

Vi har ingen regler som tillater oss å pådytte trådstarter en bestemt metode for å gi poeng. Selve poengsystemet er en slags "intern løsning" som ikke er rettet mot forumets hovedformål.

Trådstarter står vel egentlig fritt i om han vil gi poeng i det hele tatt ?

De kompliserte tolkningene vi har er vel mer "interne regler" enn del av et offisielt regelverk ?

Vi er vel kanskje på kant med forumets egentlige formål når Rapporter-knappen brukes til å "hente inn" poeng ?

------

Dette var siste "serie-innlegg" fra meg i denne saken. Jeg har valgt å vinkle ting litt annerledes enn vi vanligvis gjør - det begynner å bli VEL mye fokus på poeng og poengutdeling..

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Vel, jeg gir beng i hva andre tenker og tror om saken....jeg er et voksent selvstendig menneske, ikke noen regulær drittunge uten innsyn i egne begrensninger....at du er "lei av temaet" har da overhodet ingen innvirkning på meg.

Og klarer ikke de øvrige moderatorene imøtekomme mitt krav om kvittering for hvem av dem som modererer meg, likegyldig hva det gjelder, så er de ikke voksne nok for oppgaven som moderator.....og det har ikke en pøkk med retningslinjer, gamle vaner og hva den og den gjorde da DE var moderator å gjøre....dette er nåtid, ikke fortid!

Det er rett og slett et varsku om at jeg ikke liker at noen tramper og pisser på min integritet....

Hadde jeg vært forumsjef her, hadde jeg forlangt av enhver moderator som mente at en annen moderator burde modereres....at han/hun informeres om dette, og gir denne en mulighet til å moderere seg selv før ytterligere tiltak treffes....OG at disse eventuelle tiltak utføres/iverksettes av moderatorsjef/forumsjef.

DET hadde vært riktig måte å gjøre slikt på!

Men som sagt....JEG er ferdig med denne saken....om noen tar det til seg, gjenstår jo å se....men jeg må bare få avslutte med at jeg nå har vært aktiv her i snart 4 år, og blir mindre og mindre forbaust over den store gjennomtrekken av moderatorer....for ord som "samhold" og "politisk korrekthet" er noe som ikke forståes i dette forumet.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Det er bra du deler dine meninger Papsn, hadde ingen gjort det hadde ingenting skjedd, og da kommer ikke nettstedet noen vei.

Men jeg ser et mønster som går igjen hver gang, og det går noe i denne duren:

- Du kommer med konstruktiv kritikk (bra).

- Andre kommer med kommentarer, argumenter for og imot (diskusjon, bra).

- Det ender med at du kommer med en nedlatende/arrogant tone, bruker ord som "jeg gir beng i hva andre tenker og tror om saken", "JEG er ferdig med denne saken", osv.

Jeg synes det er litt underholdende, men det er lett å tolke det feil. Da blir det ofte unødvendige kveruleringer og lange diskusjoner om alt og ingenting. Folk får et inntrykk av at de ikke skulle hatt noe å si, siden du gir inntrykk av å bare ville få viljen din og driter oppi hva andre skulle mene (det er jo det du sier).

Jeg sier ikke hvordan folk skal oppføre seg, jeg bare sier bare hvorfor folk reagerer negativt (det er vel ikke noe du ønsker?). For det virker som du er vant til å få mye dritt slengt etter deg hele tiden (mener jeg du har sagt noen ganger i forumet). ;)

At moderatorer stiller poengene til andre moderatorer: Hvordan ellers skal det gjøres? At moderator selv retter poengene til seg selv blir jo bare feil?

Den enkleste løsningen er altså (som vi sikkert alle er enige i) en "kvittering" fra moderator. Enten i form av et eget innlegg i fra moderator og/eller at "Poeng er låst av moderator"-teksten blir endret til "Poeng er endret av <brukernavn>" med klikkbar lenke til moderators forumprofil. Sistnevnte vil fungere automatisk når moderator låser/godkjenner poengene.

Min mening. :)

Endret av Atmoz
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Den enkleste løsningen er altså (som vi sikkert alle er enige i) en "kvittering" fra moderator. Enten i form av et eget innlegg i fra moderator og/eller at "Poeng er låst av moderator"-teksten blir endret til "Poeng er endret av <brukernavn>" med klikkbar lenke til moderators forumprofil. Sistnevnte vil fungere automatisk når moderator låser/godkjenner poengene.

Min mening. :)

Det er sikert ønskelig at vi tar diskusjonen over til hva vi brukere og moderatorer ønsker av endringer i systemet? Har satt opp noen tanker omkring det som har blitt diskutert:

Mål: Endre og samkjøre rutiner ved moderering av propoeng. = Færre klager på utførte justeringer og mer fornøyde bruker, samt tryggere rammer for de som utfører jobben.

Forslag til endringer:

"Kvittering" fra moderator - For eksempel "Poeng er låst av - moderatorens brukernavn -" (Med PM-link til brukerprofilen). Dette legges i trådens første post.

Jeg mener vi bør unngå at hver enkelte poengmoderering blir signert av moderator av den enkle grunn av dette blir vel detaljert og skaper muligens flere klager på enkeltvurderinger. ( basert på "need to know"- fillosofi )

Et nytt innlegg i slutten av tråden i forbindelse med moderering bare vil virke forstyrrende da tråden legges opp igjen på "siste innlegg" ( brukerne trenger ikke å bli påminnet om at poengmoderering er gjennomført basert på "need to know"- fillosofi )

Gjør endringer med skikkelig belegg. Har du som moderator ikke god nok peiling på temaet, vil det være klokt å la tråden stå ulåst inntil andre mer kompetente tar seg av saken.

Lytt til de valg TS har gjort og utfør kun endringer når det er helt tydelig utenfor retningslinjene for poengsetting. Er det snakk om grensetilfeller vil det kansje være like greit å la poengene stå urørt?

Sørg for at gode tilleggsopplysninger også blir kreditert med minimum "pekepinne" (Husk at dersom TS hadde startet ny tråd i stedet for å forsette i samme tråd, ville slike tilleggsopplysninger klart kvalifisert for poeng uansett)

Kan dette være interessant å vurdere som løsninger?

Btw... Errh litt uklar i toppetasjen, så det kan være jeg har bare kommet med sprøyt :P Godnatt folkens! :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Kanskje litt for mye fokus på poeng ?

Propoeng er vel ikke en sentral del av forumets formål - men bare "noko attåt" ?

Poengene har allerede langt mer oppmerksomhet enn de bør ha, så hvorfor gi de enda mer oppmerksomhet ?

------

"Moderator må begrunne poengsetting"

HVORFOR ? Dette er å gi enda mer fokus på en lite viktig del av forumet. Dette har allerede sklidd ut slik at mange betrakter poengene som sentralt. Dette gir massevis av unødig ekstraarbeid.

"Kvittering på hvem som har moderert poengene."

HELT OK - hvis dette kan løses på enkel måte. Egentlig ikke nødvendig, men det kan bidra til å fjerne mistanker om at noen kødder med andre.

------

Spesialtittel-konkurranse

Denne har ført til enda mer fokus på poeng enn det var tidligere. Denne burde kanskje ikke vært lansert som en konkurranse, siden de fleste av "vinnerne" allerede var i mål (eller NÆR mål) da konkurransen ble lansert.

EDIT:

Innlegget mitt var egentlig svar på en tidligere del av diskusjonen, ikke på de siste innleggene.

Endret av Morten58
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Ganske enig med deg der, morten58. Greit nok at folk ikke er helt fornøyd med poengene dem har blitt tildelt, men det bør heller ikke være hovedfokuset. Se på det som en bonus man får i ny og ne. I det store og hele betyr det jo ikke en døyt...

Om det nå viser seg at poeng har blitt feil utdelt, og det ergrer deg, trykk "rapportér-knappen" og skriv hva du mener er feil. :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det er bra du deler dine meninger Papsn, hadde ingen gjort det hadde ingenting skjedd, og da kommer ikke nettstedet noen vei.

Men jeg ser et mønster som går igjen hver gang, og det går noe i denne duren:

- Du kommer med konstruktiv kritikk (bra).

- Andre kommer med kommentarer, argumenter for og imot (diskusjon, bra).

- Det ender med at du kommer med en nedlatende/arrogant tone, bruker ord som "jeg gir beng i hva andre tenker og tror om saken", "JEG er ferdig med denne saken", osv.

Jeg synes det er litt underholdende, men det er lett å tolke det feil. Da blir det ofte unødvendige kveruleringer og lange diskusjoner om alt og ingenting. Folk får et inntrykk av at de ikke skulle hatt noe å si, siden du gir inntrykk av å bare ville få viljen din og driter oppi hva andre skulle mene (det er jo det du sier).

Jeg sier ikke hvordan folk skal oppføre seg, jeg bare sier bare hvorfor folk reagerer negativt (det er vel ikke noe du ønsker?). For det virker som du er vant til å få mye dritt slengt etter deg hele tiden (mener jeg du har sagt noen ganger i forumet). ;)

At moderatorer stiller poengene til andre moderatorer: Hvordan ellers skal det gjøres? At moderator selv retter poengene til seg selv blir jo bare feil?

Den enkleste løsningen er altså (som vi sikkert alle er enige i) en "kvittering" fra moderator. Enten i form av et eget innlegg i fra moderator og/eller at "Poeng er låst av moderator"-teksten blir endret til "Poeng er endret av <brukernavn>" med klikkbar lenke til moderators forumprofil. Sistnevnte vil fungere automatisk når moderator låser/godkjenner poengene.

Min mening. :)

Vel, ser du et mønster er jo det bra....og hvis jeg sier min mening, men blir motsagt og motarbeidet fra alle hold, så GIR jeg da virkelig faen...hva annet kan man gjøre?

En klok mann sa engang om idioti : Der keiseren har tapt sin rett, der er det intet å hente!

Er dette arrogant, vel...så er jeg nok det....det ligger ikke i min natur å analysere mine oppfatninger og uttalelser, å basere dem på sunnt bondevett holder i lange baner for meg.

At jeg opptrer som meg selv, kan jeg ikke gjøre noe med.

Underholdningsverdien i min integritet morer deg, det er jo bra....men ikke noe som påvirker min person eller mine meninger, og mener jeg noe er rett eller galt...og velger å ytre dette, mens andre pisser på det, så er det ikke JEG som kverulerer....er det vel? Og man trenger ikke leite lenge i forumet før man skjønner at å "krangle med Papsn" virker som en pervers hobby for enkelte.

Mennesker uten noe vettugt å forfekte, har ikke noe å si....ikke for meg....jeg er her for å hjelpe dem som trenger hjelp, på beste og mest mulig effektive måte, uten å hærpe utstyret deres...altså "driter" jeg i dem som ikke har mer fornuftig å gjøre her enn å kritisere meg og mine meninger, det har du helt rett i.

Folk som reagerer nagativt (som du formulerer det) har oftere noe personlig å reagere over, enn å reagere på sak....altså har jeg da truffet en eller annen spiker på hodet, hos en eller annen....beskyttelse av egen ærgjerrighet, utløser de underligste reaksjoner. Men du har helt rett her også....JEG ønsker ikke at folk skal reagere negativt....det er noe DE ønsker selv.

Løsningen du her foreslår, vil funke ja.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Kanskje litt for mye fokus på poeng ?

Propoeng er vel ikke en sentral del av forumets formål - men bare "noko attåt" ?

Poengene har allerede langt mer oppmerksomhet enn de bør ha, så hvorfor gi de enda mer oppmerksomhet ?

------

"Moderator må begrunne poengsetting"

HVORFOR ? Dette er å gi enda mer fokus på en lite viktig del av forumet. Dette har allerede sklidd ut slik at mange betrakter poengene som sentralt. Dette gir massevis av unødig ekstraarbeid.

"Kvittering på hvem som har moderert poengene."

HELT OK - hvis dette kan løses på enkel måte. Egentlig ikke nødvendig, men det kan bidra til å fjerne mistanker om at noen kødder med andre.

------

Spesialtittel-konkurranse

Denne har ført til enda mer fokus på poeng enn det var tidligere. Denne burde kanskje ikke vært lansert som en konkurranse, siden de fleste av "vinnerne" allerede var i mål (eller NÆR mål) da konkurransen ble lansert.

EDIT:

Innlegget mitt var egentlig svar på en tidligere del av diskusjonen, ikke på de siste innleggene.

Jeg har ved flere anledninger ytret ønske om å fjerne disse poengene....hvilket blir totalt nedstemt fra alle hold....og når dette så bestemt MÅ beholdes, så er det jo greit at det går riktig for seg....eller??

Angående denne konkurransen....enig!

Jeg har ikke vært den mest aktive her på forumet den siste tiden før desember, og løp forbi hele gjengen av poengjegere i løpet av 2-3 dager basert på 3-4 timer hver av disse dagene...bare for moro skyld, og er såpass både innbilsk og hovmodig, at jeg tror jeg kunne vunnet hele dritten...lett....med litt mere innsats.

Men som før nevnt, så gir jeg beng i poengene også....

;)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Det er vel temmelig klart at propoengsystemet slik det er i dag, ikke fungerer. (Med "ikke fungerer" mener jeg at det ikke bidrar mer positivt enn negativt.)

 • Brukerene klarer ikke å gi fornuftige mengder poeng selv. (Hver eneste tråd må gjennomgås av moderatorer.)
 • Alt for mange brukere er misfornøyde med systemet, en hel del bryr seg overhodet ikke om det. Det er altså få som faktisk synes det er positivt.
 • Poengene gjenspeiler i for liten grad hvem som faktisk bidrar positivt i forumet.
 • De aller fleste som er ivrige og flinke til å bidra med å løse problemer i forumet har så vidt jeg har fått med meg uttrykt at de ikke er her på grunn av poengene.

(Ovenstående er ting jeg mener er klare tegn på at systemet ikke fungerer.)

Forslag til endringer har det vært mange av i ulike tråder. Å la alle vite hvem som har låst propoengene i hver enkelt tråd kunne kanskje vært til glede for Papsn, men jeg tviler på at akkurat det gjør noen vesentlig forskjell i den store sammenhengen. Propoengsystemet er det noe mer fundamentalt feil med.

Endret av bliblok
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Papsn:

Jeg håper du klarer grensen på 400 poeng i desember - jeg DØR etter å komme med forslag til spesialtittel. :P

Du har vært spesielt aktiv i diskusjonstråder i desember - så her er det masse å velge mellom. :)

Bliblok:

Poeng og brukere fungerer ikke godt sammen hvis poengene har sentral betydning.

Det fungerer helt sikkert greit for de som ikke lenger er spesielt aktive ( ikke prøver å komme på noen lister ) - og som allerede er på "komfortabelt nivå". Hvilket nivå som er "komfortabelt" varierer med den enkelte, men på et eller annet tidspunkt får folk langt mer avslappet holdning til egne poeng.

Det å knytte belønning ( spesialtittel ) til poeng gjorde at mange ble mindre avslappet i forhold til egne poeng (poengjakt, øket innsats, fokus på egne og andres poeng, osv.). Det første tiltaket bør vel egentlig være å gjeninnføre en mer avslappet holdning ?

Videre tiltak blir en vurderingssak. Poengsystemet fungerer greit på mange punkter, men har en haug av negative effekter. Kunsten blir vel å finne ut hva som bør forbli uendret og hva som bør endres ?

Spørsmålet er litt for komplisert å vurdere en søndag rett før jul. Som de fleste andre har jeg en haug av andre oppgaver nå rett før jul, så kompliserte temaer er lite ønsket.

Endret av Morten58
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Papsn:

Jeg håper du klarer grensen på 400 poeng i desember - jeg DØR etter å komme med forslag til spesialtittel. :P

Vel, med full jobb....2 skrikerunger utover dem i forumet....kjærring som krever sitt i førjulsstia....og et firma å drive....så ser det ut for at du blir snytt for den gleden....men for all del, det er jo andre måter å dø på....

:P

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Kommentaren var ment som fleip "... jeg DØR etter å komme med forslag".

Jeg har selv bremset ned tempoet før jula, det ville vært temmelig surrete å prioritere forum foran viktige oppgaver. Det var enklere når jeg hadde avsatt masse tid på forhånd og "reserverte" tid på forumet..

Spørsmål om propoeng har trolig bare godt av å roe seg ned, men det er mulig jeg poster noe hvis jeg har noen lyse ideer.

EDIT: "Starte på toppen og jobbe seg nedover" var en spesielt lys ide. :P

Endret av Morten58
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Jeg vil bare nevne at jeg følger med i tråden, og vil ta eventuelle forbedringer til etteretning, og diskutere tekniske løsninger med utvikleren vår...

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Kommentaren var ment som fleip

Ja, jeg skjønte da det....er ikke blottet for humor, selv om det kan virke slik innimellom....

;)

Martin:

Bra, kanskje det kommer noe godt utav dette utpå nyåret....

:)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Starte på toppen og jobbe seg nedover ?

Dette er selvfølgelig ikke et seriøst forslag, men hadde vært interessant å prøve.

La nye medlemmer starte på 10.000 propoeng

Propoeng som blir gitt trekkes fra istedenfor å legges til.

Systemet fortsetter inntil 5000 poeng er nådd, og går deretter over til normalt system.

Dette ville gitt mange interessante signaturer:

- Gir du meg propoeng pælmer jeg stein etter deg. :)

------

Jeg er litt reservert mot å komme med konkrete seriøse forslag.

Teorien på hvordan ting bør løses er grei nok, men det er alltid den enkelte som må finne ut av ting selv istedenfor å bli tildelt "oppskrifter" på hvordan ting bør være. Det er sjelden slike oppskrifter er egnet for alle, så det er bedre at folk tilpasser sine egne oppskrifter.

Nåværende system med Propoeng fungerer greit for mange ...

- motivasjon for enkelte som ønsker å komme kjapt opp til rett nivå

- trives med massevis av innsats

Systemet fungerer dårlig for andre ...

- et slit å få poeng

Systemet fungerer dårlig ...

- hvis folk overdriver innsatsen rettet mot å få poeng (litt "surt" og anstrengt nivå)

- der folk holder FOR mye øye med egne og andres poeng

- når forumet gir inntrykk av å være FOR fokusert på poeng

Jeg tviler sterkt på at flere regler er noen særlig løsning. Folk finner ut av slike ting selv etterhvert, og finner vanligvis langt bedre løsninger enn hvis de følger regler om hvordan ting skal gjøres.

Når det gjelder regler for propoeng er det trolig allerede "nær grensen" for hva som er praktisk

------

Eneste konkrete forslag er å tydeliggjøre at dette først og fremst er et supportforum, og at det som tilbys er langt viktigere enn propoengene.

Med rett bruk av forumet vil den enkelte kunne få haugevis av innsikt eller trening i dataspørsmål og en haug av andre ting. Hvilken nytte varierer med den enkelte, men det er svært få som har særlig nytte av poengjakt (bortsett fra kortvarig motivasjon).

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Konkret forslag:

Gradvis flytte fokus bort fra den enkeltes innsats - over mot forumets formål.

... sørg for at dette føles hensiktsmessig for folk flest

... sørg for at ingen blir urimelig behandlet i prosessen

------

Fokus på egen innsats og resultater er ikke spesielt godt egnet på lang sikt, men kan være nyttig "drahjelp" i en periode for de fleste. Begrunnelsen for hvorfor dette ikke er egnet er temmelig komplisert, men er ellers lett forståelig hvis man ser litt nøyere på temaet.

Jeg kan gi en grei forklaring på dette punktet siden, men dropper en komplisert forklaring nå.

------

Forum og nettsted har mye fokus på ting som er svært lite viktige på lang sikt. Jeg vurderer kun forumet her, siden jeg er mer aktiv på forum enn på nettsted.

For å fungere greit bør forumet ha

 • en stabil kjerne av folk som svarer på både kompliserte og enkle spørsmål
 • noen få høyt spesialiserte folk som opptrer mer "tilfeldig"
 • jevnt tilsig av folk som kan utvikle seg til "stabil kjerne" eller "spesialist"
 • rikelig tilsig av medlemmer som primært stiller spørsmål
 • resten må vi finne ut av etterhvert

Den stabile kjernen bør ikke være FOR stabil. En naturlig utbytting er trolig bedre egnet enn et altfor stabilt miljø. Et FOR stabilt miljø gir "klikkdannelse" og "revirer" (og mye annet uønsket). En naturlig utbytting kan forhindre mye av dette.

Spesialist-nivået har jeg ikke vurdert særlig grundig, men jeg antar at punktet kan ha betydning ?

Dette er en overfladisk vurdering, så jeg dropper resten av punktene.

------

Stabil kjerne:

En kjapp sjekk av medlemsliste "Mest aktive totalt" gir inntrykk av at det finnes ulike "sykluser" for medlemmers aktivitet.

Noen har svært høy aktivitet i en periode på1-3 år, før de dabber av brått eller gradvis.

Noen har lavere "daglig aktivitet" på forumet, men er aktive i lengre tid.

Jeg har ikke vært her mer enn litt over 1 år, så jeg klarer ikke å vurdere dette i detalj.

------

For den stabile kjernen er det lite hensiktsmessig å prøve å hente ut mer aktivitet i form av poeng og konkurranser. Disse har trolig bedre av å følge eget tempo enn å øke innsatsen.

------

Temaet om propoeng og belønningssystemer er temmelig omfattende, men her har jeg ihvertfall vurdert LITT av dette.

I slike saker er det fordel om folk foretar sine egne vurderinger av hva de synes er hensiktsmessig. Det er vrient å sette seg inn i hva andre mener om saker, så jeg risikerer å bomme på masse her.

------

EDIT:

Her fant jeg en klar bom temmelig kjapt - det å forsøke å inndele folk i grupper. Dette er svært lite egnet bortsett fra som "overblikk over situasjonen".

Jeg har vært borte i en haug av ledere og andre som fullstendig feilbedømmer ting på grunn av denne måten å tenke på. Her må jeg finne bedre metoder etterhvert, men foreløpig er denne metoden grei nok for å danne seg et bilde av situasjonen.

Endret av Morten58
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive