Problemer med Nettleser som til stadighet åpner seg

5 innlegg i emnet

Skrevet

Hei!

Har et problem jeg ikke klarer å finne ut av.

Det som skjer er at Internet Explorer til stadighet åpner seg, uten at jeg gjør noe som helst. Gjerne når jeg skriver på et dokument eller når pc'en står urørt.

Siden som kommer opp er: no.search.yahoo.com/?fr=hwlt-1 (Yahoo er ikke og har aldri vært startsiden, min, har heller aldri hatt noen Yahoo toolbar)

Har kjørt både antivirus-søk og spyware-søk (Spybot og Ad-aware). I tillegg er CCleaner kjørt, uten at jeg har funnet noe muffens.

I tillegg så sier windows sikkerhetssenter (win xp) at Automatiske oppdateringer ikke kan slås på, får beskjed om å kontrollere innstillinger. Virusbeskyttelse har status "kontroller status" selv om lovlig AV er installert. Der er det også noe rart altså.

Her er for øvrig HiJack-loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:57:09, on 05.09.2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Programfiler\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Programfiler\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Programfiler\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Programfiler\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

c:\programfiler\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Programfiler\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Programfiler\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Programfiler\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Lenovo\Logger\logmon.exe

C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Programfiler\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Programfiler\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\Programfiler\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Programfiler\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Programfiler\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Programfiler\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Programfiler\Fellesfiler\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Programfiler\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Programfiler\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programfiler\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~2\VPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Programfiler\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Programfiler\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe

C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Programfiler\Fellesfiler\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

C:\Programfiler\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nacre.no/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeUpdate?clid=1044

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programfiler\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programfiler\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Programfiler\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programfiler\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [bLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Programfiler\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Programfiler\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Programfiler\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Programfiler\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\FELLES~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Programfiler\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Programfiler\Fellesfiler\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Programfiler\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Programfiler\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDService.exe] "C:\Programfiler\Lenovo\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Programfiler\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~2\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Programfiler\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Programfiler\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send til &Bluetooth-enhet... - C:\Programfiler\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Programfiler\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Programfiler\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Oppslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: System Update - {DA320635-F48C-4613-8325-D75A933C549E} - C:\Programfiler\Lenovo\System Update\sulauncher.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: bw+0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw+0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw-0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw00s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw10s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw20s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw30s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw40s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw50s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw60s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw70s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw80s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bw90s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwa0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwb0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwc0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwd0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwe0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwf0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwg0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwh0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwi0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwj0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwk0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: offline-8876480 - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: AwayNotify - C:\Programfiler\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Programfiler\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Programfiler\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Programfiler\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Programfiler\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Programfiler\Fellesfiler\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - - c:\programfiler\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Unknown owner - C:\Programfiler\Fellesfiler\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Programfiler\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Programfiler\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Programfiler\Fellesfiler\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Programfiler\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

Noen som kan se noe rart eller som har tips til hva som kan være problemet?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet (endret)

Velkommen som ny bruker! :thumbup:

Har du installert Logitech Desktop manager mange ganger? :o Har jo over 20 stk av disse:

O18 - Protocol: bwr0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

EDIT:

Ta en virussjekk i sikkerhetsmodus m/nettverk. Sikkerhetsmodus kommer du inn på ved å trykke F8 før windows begynner å loade under oppstart av PC. Du får da en del valg, men velg Sikkerhetsmodus Med Nettverk.

trykk start - kjør og skriv følgende:

iexplore http://housecall.antivirus.com/housecall/start_pcc.asp

iexplore http://www.ewido.net/en/onlinescan/

Fjern evt det disse to finner.

Det er viktig at du ikke gjør noe annet mens du er i sikkerhetsmodus, da du kan ødelegge mer enn du reparerer.

Start så PC på nytt, og kjør en runde med CCleaner: http://www.ccleaner.com/download/

Se om det blir bedre nå. :)

Endret av KongKlykken
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Har du installert Logitech Desktop manager mange ganger? :o Har jo over 20 stk av disse:

O18 - Protocol: bwr0s - {E9CE9495-B6FB-4E78-A933-315310B43B77} - C:\Programfiler\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

Bare HijackThis som roter det til ser det ut til. Kjørte prog en gang til, og da var det kun en linje i stedet for 20+

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hvis du har trådløs tastatur/mus så forsøk og bytt batterier i disse.

Jeg har selv et trådløst labtec system her som bare tøyset det til hele tiden. Dvs nettlesern/outlook og kalkulatorn åpnet seg i tide og utide. Også lyden ble stillt opp og ned hele tiden. Men hvis jeg satt i nye batterier så funket det fjell helt til dem ble dårlige igjen.

Men ihvertfall hvis du kjører trådløst så kan du forsøke og bytte :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hvis du har trådløs tastatur/mus så forsøk og bytt batterier i disse.

Jeg har selv et trådløst labtec system her som bare tøyset det til hele tiden. Dvs nettlesern/outlook og kalkulatorn åpnet seg i tide og utide. Også lyden ble stillt opp og ned hele tiden. Men hvis jeg satt i nye batterier så funket det fjell helt til dem ble dårlige igjen.

Men ihvertfall hvis du kjører trådløst så kan du forsøke og bytte :)

Hjelper ikke.. Og trykker man på tastaturet for å åpne nettleseren så åpner startsida mi seg, ikke search.yahoo.com/? osv..

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive