[LØST] include fungerer ikke

32 innlegg i emnet

Skrevet

Nå sitter jeg dønn fast...

Denne fila: http://carkiller.net/public/stats.php fungerer når den står for seg selv.

Den fungerer også når jeg includerer den i http://carkiller.net/public/test.php

Den fungerer ikke når jeg includerer den i http://carkiller.net/public/site.php

Om jeg gjør det, kutter den alt på den siden, derifra og ned.

Om jeg inkluderer en annen fil, som feks meny.php i site.php, så fungerer den akkurat som den skal... Det er altså noe som kræsjer mellom site.php og stats.php

her er kodene:

stats.php

<?php


// Check for PHP 4.0.3 or older

if (!function_exists("array_sum")) exit("<hr /><b>Error:</b> PHP ".PHP_VERSION." is too old for BBClone.");

elseif (is_readable("bbclone/constants_front.php")) require_once("bbclone/constants_front.php");

else return;


foreach (array($BBC_CONFIG_FILE, $BBC_LIB_PATH."selectlang.php", $BBC_ACCESS_FILE) as $i) {

  if (is_readable($i)) require_once($i);

  else exit(bbc_msg($i));

}


// Main Functions


function bbc_show_access() {

  global $_, $access;


  return "<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n"

        ."<tr>\n"

        ."<td colspan=\"3\">&nbsp;</td>\n"

        ."<td align=\"left\"><b>".$_['gstat_Total_visits']."</b>&nbsp;&nbsp;"."</td>\n"

        ."<td align=\"right\">"

        ."<b>".(!empty($access['stat']['totalvisits']) ? $access['stat']['totalvisits'] : "0")."</b>"

        ."</td>\n"

        ."<td>".str_repeat("&nbsp;", 6)."</td>\n"

        ."<td align=\"left\"><b>".$_['gstat_Total_unique']."</b>&nbsp;&nbsp;</td>\n"

        ."<td align=\"right\">"

        ."<b>".(!empty($access['stat']['totalcount']) ? $access['stat']['totalcount'] : "0")."</b>"

        ."</td>\n"

        ."<td colspan=\"3\">&nbsp;</td>\n"

        ."</tr>\n"

        ."</table>\n";

}


echo $bbc_html->html_begin()

    ."<table class=\"cntbox\" align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"0\" width=\"100%\">\n"

    ."<tr>\n"

    ."<td align=\"center\" valign=\"top\">\n"

    .bbc_show_access()

    ."</td>\n"

    ."</tr>\n"

    ."</table>\n"

    ."</td>\n"

    ."</tr>\n"

    ."</table>\n"

    .$bbc_html->html_end();

?>
site.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">

<head>

	<title>carkiller.net</title>

	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

	<meta name="description" content="carkiller.net" />

	<meta name="keywords" content="Raymond Rødals personlige hjemmeside" />


<link href="utseende.css" rel="stylesheet" type="text/css" />


</head>


<body>

<div id="wrap">

<div id="header">

	<div id="header_title">

	</div> <!-- end header_title //-->

</div> <!-- end header //-->


<div id="main">

<div id="container">

<div id="content"> <?php

include "meny.php";

?>

<?php

error_reporting(0);

$filnavn = $_GET['cat'];

$filending = '.html'; //filending her


if (!$filnavn) {

$filnavn = 'nyhet'; // navnet på startsiden her

}

if (!eregi("^((.*)/)",$filnavn)) {

include($filnavn . $filending);

}

else {

print "KOMMER"; // feilmelding

}


?>

</div> <!-- end content //-->


</div> <!-- end container //-->

&nbsp;

</div> <!-- end main //-->

<div id="curve_bottom"><center><?php include "stats.php" ?></center>

</div> <!-- end curve_bottom //-->

<center>

<script language="javascript">

var uri = 'http://impno.tradedoubler.com/imp/js/176105/1057635?' + new String (Math.random()).substring (2, 11);

document.write('<sc'+'ript language="JavaScript" src="'+uri+'" charset="ISO-8859-1"></sc'+'ript>');

</script>

</center>

<!-- end wrap //-->


</body>

</html>
test.php
<?php  

include ("stats.php");

 ?>

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Fjern bbc_html->html_end() og $bbc_html->html_begin().

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

hjalp ikke...

tenkte på det samme.

glemte å si at siden kommer inn der om jeg bruker <iframe> men jeg vil ikke bruke iframe...

Dersom jeg skriver noen tegn som ikke er php kode på stats siden, så kommer disse frem, men ikke resten...

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Tror du må sjekke CSS koden også. Prøv å fjerne CSS id-ene i html koden, sjekk om det fungerer da.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Hvor i site.php er det du har inkludert stats.php?

Prøv å kjøre dette scriptet som stats.php (har bare lagt til debug-meldinger):

<?php


echo "DEBUG_01<br />";


// Check for PHP 4.0.3 or older

if (!function_exists("array_sum")) exit("<hr /><b>Error:</b> PHP ".PHP_VERSION." is too old for BBClone.");

elseif (is_readable("bbclone/constants_front.php")) require_once("bbclone/constants_front.php");

else return;


echo "DEBUG_02<br />";


foreach (array($BBC_CONFIG_FILE, $BBC_LIB_PATH."selectlang.php", $BBC_ACCESS_FILE) as $i) {

 if (is_readable($i)) require_once($i);

 else exit(bbc_msg($i));

}


echo "DEBUG_03<br />";


// Main Functions


function bbc_show_access() {

 global $_, $access;


 echo "DEBUG_05<br />";


 return "<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n"

       ."<tr>\n"

       ."<td colspan=\"3\">&nbsp;</td>\n"

       ."<td align=\"left\"><b>".$_['gstat_Total_visits']."</b>&nbsp;&nbsp;"."</td>\n"

       ."<td align=\"right\">"

       ."<b>".(!empty($access['stat']['totalvisits']) ? $access['stat']['totalvisits'] : "0")."</b>"

       ."</td>\n"

       ."<td>".str_repeat("&nbsp;", 6)."</td>\n"

       ."<td align=\"left\"><b>".$_['gstat_Total_unique']."</b>&nbsp;&nbsp;</td>\n"

       ."<td align=\"right\">"

       ."<b>".(!empty($access['stat']['totalcount']) ? $access['stat']['totalcount'] : "0")."</b>"

       ."</td>\n"

       ."<td colspan=\"3\">&nbsp;</td>\n"

       ."</tr>\n"

       ."</table>\n";

}


echo "DEBUG_04<br />";


echo $bbc_html->html_begin()

   ."<table class=\"cntbox\" align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"0\" width=\"100%\">\n"

   ."<tr>\n"

   ."<td align=\"center\" valign=\"top\">\n"

   .bbc_show_access()

   ."</td>\n"

   ."</tr>\n"

   ."</table>\n"

   ."</td>\n"

   ."</tr>\n"

   ."</table>\n"

   .$bbc_html->html_end();


echo "DEBUG_06<br />";

?>

Dersom du inkluderer det i site.php, hvor mange DEBUG kommer ut? Hvilken er den siste? Dersom du finner ut dette kan det være lettere å lokalisere feilen. :-)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

når jeg la din kode direkte inn i site.php fikk jeg debug 1 opp. kun det.

jeg har lagt til stats.php helt nederst i site.php. i den øverste innlegget ser du det i 14 linje nedenfra. Det var der jeg nå la inn din kode.

Det samme får jeg om jeg la koden du laget inn i ei ega fil kallt mongo.php... debug 1 kom opp da også.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Det betyr at scriptet ikke får taka i "bbclone/constants_front.php". Du må legge filen på riktig plassering eller forandre adressen i scriptet

if (!function_exists("array_sum")) exit("<hr /><b>Error:</b> PHP ".PHP_VERSION." is too old for BBClone.");


// Her sjekker han om filen eksisterer, noe den tydeligvis ikke gjør...

elseif (is_readable("bbclone/constants_front.php")) require_once("bbclone/constants_front.php");


// ...Siden den returnerer ingenting

else return;

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Erstatt require_once med require... :blink:

Dersom ikke det fungerer kan du dobbeltsjekke om han finner den fila.

Legg til denne her før debug 1:

if (is_readable("bbclone/constants_front.php")) { echo "Jammen faen da, jeg finner jo filen!"; }

else { echo "WTF!? Finner den ikke jeg!"; }

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

jepp... done... den finner filen...

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Og require fungerte ikke?

Det er her koden stopper opp, siden debug 2 ikke kommer frem. Men jeg skjønner ikke hvordan.

// Check for PHP 4.0.3 or older

if (!function_exists("array_sum")) exit("<hr /><b>Error:</b> PHP ".PHP_VERSION." is too old for BBClone.");

elseif (is_readable("bbclone/constants_front.php")) require_once("bbclone/constants_front.php");

else return;

Kanskje det har med koden i bbclone/constants_front.php som blir inkudert? Hvordan ser den filen ut?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

nei gjorde ingen forskjell

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Kanskje det har med koden i bbclone/constants_front.php som blir inkudert? Hvordan ser den filen ut?

men altså, det stopper jo ikke opp i selge mongo.php fila! :huh:

den fungerer jo som den skal når den står for seg selv. og ja, site.php og mongo.php ligger i samme mappe.

sånn ser den ut btw:

<?php


$vars = array(

  "BBC_ACCESS_FILE", "BBC_CACHE_PATH", "BBC_CONFIG_FILE", "BBC_CONF_PATH", "BBC_COUNTER_COLUMNS", "BBC_COUNTER_FILES",

  "BBC_COUNTER_PREFIX", "BBC_COUNTER_SUFFIX", "BBC_CUSTOM_CHARSET", "BBC_DEBUG", "BBC_DETAILED_STAT_FIELDS",

  "BBC_IGNORE_AGENT", "BBC_IGNORE_BOTS", "BBC_IGNORE_IP", "BBC_IGNORE_REFER", "BBC_IMAGES_PATH", "BBC_IP2EXT_PATH",

  "BBC_KILL_STATS", "BBC_LANGUAGE", "BBC_LANGUAGE_PATH", "BBC_LAST_FILE", "BBC_LIB_PATH", "BBC_LOCK",

  "BBC_LOG_PROCESSOR", "BBC_MAINSITE", "BBC_MAXBROWSER", "BBC_MAXEXTENSION", "BBC_MAXHOST", "BBC_MAXKEY",

  "BBC_MAXORIGIN", "BBC_MAXOS", "BBC_MAXPAGE", "BBC_MAXROBOT", "BBC_MAXTIME", "BBC_MAXVISIBLE", "BBC_NO_DNS",

  "BBC_NO_HITS", "BBC_NUM_SIZE", "BBC_PURGE_SINGLE", "BBC_ROOT_PATH", "BBC_SEP", "BBC_SHOW_CONFIG",

  "BBC_SUBTITLE_SIZE", "BBC_TEXT_SIZE", "BBC_TIMESTAMP", "BBC_TIME_OFFSET", "BBC_TITLEBAR", "BBC_TITLE_SIZE",

  "BBC_USE_LOCK", "BBC_VERSION", "access", "a", "b", "c", "d", "al", "last"

);


// Make sure it's only us who's defining variables

foreach ($vars as $i) if (isset($$i)) unset($$i);


// The version number of BBCLONE

$BBC_VERSION = "0.4.8b";

// BBClone's location relative from where it's been called

$BBC_ROOT_PATH = defined("_BBCLONE_DIR") ? _BBCLONE_DIR : "";

// Directory paths

$BBC_CACHE_PATH  = "bbclone/var/";

$BBC_CONF_PATH = "bbclone/conf/";

$BBC_IMAGES_PATH = "bbclone/images/";

$BBC_IP2EXT_PATH  = "bbclone/ip2ext/";

$BBC_LANGUAGE_PATH = "bbclone/language/";

$BBC_LIB_PATH  = "bbclone/lib/";

// File paths

$BBC_ACCESS_FILE = "bbclone/var/access.php";

$BBC_CONFIG_FILE = "bbclone/conf/config.php";

$BBC_LAST_FILE = "bbclone/var/last.php";

$BBC_LOCK = "bbclone/var/.htalock";

$BBC_LOG_PROCESSOR = "bbclone/log_processor.php";

// name of the counter files

$BBC_COUNTER_PREFIX = "counter";

$BBC_COUNTER_SUFFIX = ".inc";

// How many columns they contain

$BBC_COUNTER_COLUMNS = 8;

// What titles are assigned to them

$BBC_COUNTER_COLUMN_NAMES = array("time", "prx_ip", "ip", "dns", "agent", "referer", "uri", "page");

// Amount of counter files

$BBC_COUNTER_FILES = 16;

// Global separator

$BBC_SEP = chr(173);

// Timestamp at runtime

$BBC_TIMESTAMP = time();


// PHP version number

define("_BBC_PHP", substr(str_replace(".", "", PHP_VERSION), 0, 3));


// Message handling, needs to be globally available

function bbc_msg($item, $state = "r") {

  global $BBC_VERSION, $BBC_LOCK;


  $begin = "<hr /><b>BBClone ".(!empty($BBC_VERSION) ? $BBC_VERSION : "unknown")." debug mode:</b><br />";

  $end = "<hr /><i>Set $BBC_DEBUG = &quot;&quot;; in config.php to turn off debug mode again.</i>\n";


  switch ($state) {

    case "i":

      $msg = $begin."BBClone is ignoring this hit because it matches up against an entry in your $BBC_IGNORE_IP "

            ."list";

      break;


    case "k":

      $msg = $begin."It seems that BBClone has been successfully reset. If you keep getting this message despite "

            ."access.php and last.php remain untouched, it means the file system is denying access and returning a "

            ."flag PHP doesn't understand. On Windows NT/2k/XP/2k3 the problem will occur with PHP 4.x if the var "

            ."directory only has read permissions.";

      break;


    case "l":

      $msg = $begin."BBClone isn't able to lock files for writing with its current setting. You may ";


      if (extension_loaded("sysvsem")) $msg .= "use $BBC_USE_LOCK = &quot;sem&quot;; in config.php however";

      elseif (extension_loaded("dio")) $msg .= "use $BBC_USE_LOCK = &quot;dio&quot;; in config.php however";

      elseif (function_exists("flock")) {

        $msg .= "use $BBC_USE_LOCK = &quot;flk&quot;; however. If that's your very setting already, it means that "

               ."you cannot use BBClone with your current server settings";

      }

      else $msg .= "not be able to run BBClone with your current server settings.";

      break;


    case "o":

      $msg = $begin."It seems that BBClone has successfully written to file ".$item.". If you keep getting this "

            ."message despite access.php and last.php remain empty, it means the file system is denying access and "

            ."returning a flag PHP doesn't understand. On Windows NT/2k/XP/2k3 the problem will occur with PHP 4.x if "

            ."the var directory only has read permissions.";

      break;


    default:

      $msg = $begin;


      if ((substr($item, (strrpos($item, ".") + 1)) == "php") || (substr($item, (strrpos($item, ".") + 1)) == "inc") ||

          (basename($item) == basename($BBC_LOCK))) {

        $msg .= "File $item is ".(($state == "w") ? "read-only" : "inaccessible").". You may have to check whether it "

               ."has the right permissions or is even missing.";

      }

      elseif (empty($item)) {

        $msg .= "BBClone isn't able to read its configuration data. This is likely because you embedded BBClone's "

               ."code snippet into a function. Please use BBClone as suggested in the documentation.";

      }

      else {

        $msg .= "Directory $item is ".(($state == "w") ? "read-only" : "inaccessible").". You may have to check "

               ."whether it has the right permissions or is missing.";

      }

  }

  return ($msg.$end);

}

?>

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Ja men mongo.php inneholder ikke HTML informasjon fra før av. Noe siden din gjør.

Dette er HTML koden som mongo.php lager:

Jeg finner jo filen!DEBUG_01<br />DEBUG_02<br />DEBUG_03<br />DEBUG_04<br />DEBUG_05<br /><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>BBClone 0.4.8b</title>

<link rel="shortcut icon" href="bbclone/images/favicon.ico" />

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15" />

<style type="text/css">

<!--

  body {margin: 0px; padding: 0px; background-color: #edf0f9}

  p {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #606680; font-size: 8pt}

  td {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #606680; font-size: 8pt}

  input {border: 1px #606680 solid; background-color: #edf0f9; vertical-align: middle}

  select {border: 1px #606680 solid; background-color: #edf0f9; vertical-align: middle}

  a {text-decoration: underline; color: #cc7286}

  a:hover {text-decoration: none; color: #606680}

  a.navbar {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; text-decoration: none; padding: 3px; color: #606680}

  a.navbar:hover  {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; text-decoration: none; padding: 2px; border: 1px solid #606680; background-color: #edf0f9}

  .navbar {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; color: #98a3d1; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 10px; vertical-align: middle}

  .navbar img {vertical-align: middle}

  .titlebar {color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 14pt}

  .head {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 8pt; text-align: center; font-weight: bold; padding: 3px; white-space: nowrap}

  .graph {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #606680; font-size: 7pt; padding: 3px}

  .capt {font-weight: bold; color: #ffffff; white-space: nowrap}

  .cntbox {background-color:#ffffff; border: 1px #606680 solid}

  .detbox {background-color:#ffffff; border: 1px #606680; border-style: solid none}

  .gridbox {margin: 0px; border: 1px #606680 solid}

  .brd {border-width: 1px; border-color: #606680}

  .collapse {border-collapse: collapse}

  .rows {margin: 0px; border: 1px #ffffff solid}

  .sky {border-width: 1px; border-color: #e5f2f7}

  table {border-collapse: collapse}

  tab\le {border-collapse: separate;}

  /*\*//*/

  td table {width:97%; margin:0px 1px 0px 0px; padding:0px}

  /**/

//-->

</style>

<!--[if IE]>

<style type="text/css">

  table {border-collapse: collapse !important}

</style>

<![endif]-->

</head>

<body>

<!--

This is BBClone 0.4.8b

Homebase: http://bbclone.de/

Copyright: 2001-2005 The BBClone team

License:  GNU/GPL, version 2 or later

-->

<table class="cntbox" align="center" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="100%">

<tr>

<td align="center" valign="top">

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0">

<tr>

<td colspan="3">&nbsp;</td>

<td align="left"><b>Samlede treff</b>&nbsp;&nbsp;</td>

<td align="right"><b>54</b></td>

<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

<td align="left"><b>Samlede unike treff</b>&nbsp;&nbsp;</td>

<td align="right"><b>8</b></td>

<td colspan="3">&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

DEBUG_06<br />

Legg merke til begynnelsen og slutten. Scriptet lager sin egen <html></html> med informasjon. Det er nok dette som får siden din til å klikke (tror jeg). Dersom du får scriptet ditt til å kutte ut denne html kodingen så blir koden riktig (og kan i beste fall løse problemet ditt).

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Først må du sjekke at filen http://carkiller.net/public/bbclone/conf/config.php eksisterer. Så må du sjekke at de riktige rettighetene er satt.

EDIT: Altså må "Eier" og "Gruppe" ha "Lese" og "Kjøre" rettigheter.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

ja og ja...

fila eksisterer og eier og gruppe har både lese, kjøre og skrive rettigheter.

EDIT: det her er jo helt latterlig mogolid teit!

altså. 1) når mongo.php fungerer for seg selv, hvorfor skal den ikke fungere når jeg inkluderer den i site.phh? 2) Hvorfor fungerer det heller ikke når jeg bruker koden direkte i site.php, uten å includere? 3) HVORFOR?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

4) Hvorfor fungerer den delvis her: http://carkiller.net/public/site.php?cat=webshop

EDIT: Se hvordan scriptet fucker opp bakgrunnen din. Det var det jeg sa, den bare klusser til siden med HTML informasjonen. Jeg er ganske sikker på at det har noe med problemet å gjøre <_<

EDIT2: Bare se hva scripter lager til (som ikke er nødvendig i det hele tatt, og som kan lage problemer):

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>BBClone 0.4.8b</title>

<link rel="shortcut icon" href="bbclone/images/favicon.ico" />

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15" />

<style type="text/css">

<!--

 body {margin: 0px; padding: 0px; background-color: #edf0f9}

 p {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #606680; font-size: 8pt}

 td {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #606680; font-size: 8pt}

 input {border: 1px #606680 solid; background-color: #edf0f9; vertical-align: middle}

 select {border: 1px #606680 solid; background-color: #edf0f9; vertical-align: middle}

 a {text-decoration: underline; color: #cc7286}

 a:hover {text-decoration: none; color: #606680}

 a.navbar {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; text-decoration: none; padding: 3px; color: #606680}

 a.navbar:hover  {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; text-decoration: none; padding: 2px; border: 1px solid #606680; background-color: #edf0f9}

 .navbar {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; color: #98a3d1; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 10px; vertical-align: middle}

 .navbar img {vertical-align: middle}

 .titlebar {color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 14pt}

 .head {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 8pt; text-align: center; font-weight: bold; padding: 3px; white-space: nowrap}

 .graph {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #606680; font-size: 7pt; padding: 3px}

 .capt {font-weight: bold; color: #ffffff; white-space: nowrap}

 .cntbox {background-color:#ffffff; border: 1px #606680 solid}

 .detbox {background-color:#ffffff; border: 1px #606680; border-style: solid none}

 .gridbox {margin: 0px; border: 1px #606680 solid}

 .brd {border-width: 1px; border-color: #606680}

 .collapse {border-collapse: collapse}

 .rows {margin: 0px; border: 1px #ffffff solid}

 .sky {border-width: 1px; border-color: #e5f2f7}

 table {border-collapse: collapse}

 tab\le {border-collapse: separate;}

 /*\*//*/

 td table {width:97%; margin:0px 1px 0px 0px; padding:0px}

 /**/

//-->

</style>

<!--[if IE]>

<style type="text/css">

 table {border-collapse: collapse !important}

</style>

<![endif]-->

</head>

<body>


[Telleren kommer her]


</body>

</html>

Dette lager scriptet. Du trenger bare det som skal komme der "[Telleren kommer her]" står. Du må få rensket vekk alt det andre.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

:o ikke bare fungerer det delvis der, men det fungerer!

jeg fjernet javascriptet nederst... nå ser det helt fint ut der. Men på http://carkiller.net/public/site.php?cat=webshop ligger det ingen fil å hente, altså egentlig skulle det stått KOMMER der! :o

i site.php er koden:

if (!$filnavn) {

$filnavn = 'nyhet'; // navnet på startsiden her

}

if (!eregi("^((.*)/)",$filnavn)) {

include($filnavn . $filending);

}

else {

print "KOMMER"; // feilmelding

}

altså, her ser den etter ei fil som heter webshop. Det har den ikke og skulle egentlig ha skrevet KOMMER. det gjør den ikke, men istedet fungerer altså include..

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

nå lager den ikke alt det der tullet, alikevel fungerer det ikke på site.php

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Se hvordan det ser ut på webshop siden da:

html0nb.th.png

Har du fjernet disse html_begin() sakene som jeg snakket om tidligere?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Åh, nå vises ikke den koden der lenger :D

EDIT: Merkelig kode du har... :blink:

</body>


</html><html>


	<head>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1">

  <meta name="generator" content="Adobe GoLive 5">

  <title>Nyheter Raymond R&oslash;dal</title>

	</head>


	<body bgcolor="#ffffff">

Du vet at <html> betyr starten på en siden og </html> slutten på en side. Disse er blitt brukt opp til flere ganger på samme side. :nope:

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

Først av alt: Jeg er veldig enig med Atmoz hva angår HTML-strukturen av siden din. Den er veldig merkelig. Den bør du rydde opp i, men jeg tror ikke det er problemet, for da ville det stått mer info i kilden som evt. ikke ble vist. Nok om det...

Prøv å kjøre følgende script som stats.php (eller hva du kaller scriptet (mongo.php kanskje):

<?php


// Check for PHP 4.0.3 or older

if (!function_exists("array_sum")) {

	echo "<hr /><b>Error:</b> PHP ".PHP_VERSION." is too old for BBClone.";

return;

} elseif (is_readable("bbclone/constants_front.php")) {

         echo "inkluderer <b>bbclone/constants_front.php</b>";

	require_once("bbclone/constants_front.php");

} else {

	echo "Inkluderingsfilen stopper her fordi <b>bbclone/constants_front.php</b> ikke er lesbar.";

	return;

}foreach (array($BBC_CONFIG_FILE, $BBC_LIB_PATH."selectlang.php", $BBC_ACCESS_FILE) as $i) {

if (is_readable($i)) require_once($i);

else exit(bbc_msg($i));

}// Main Functions


function bbc_show_access() {

global $_, $access;
return "<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n"

      ."<tr>\n"

      ."<td colspan=\"3\">&nbsp;</td>\n"

      ."<td align=\"left\"><b>".$_['gstat_Total_visits']."</b>&nbsp;&nbsp;"."</td>\n"

      ."<td align=\"right\">"

      ."<b>".(!empty($access['stat']['totalvisits']) ? $access['stat']['totalvisits'] : "0")."</b>"

      ."</td>\n"

      ."<td>".str_repeat("&nbsp;", 6)."</td>\n"

      ."<td align=\"left\"><b>".$_['gstat_Total_unique']."</b>&nbsp;&nbsp;</td>\n"

      ."<td align=\"right\">"

      ."<b>".(!empty($access['stat']['totalcount']) ? $access['stat']['totalcount'] : "0")."</b>"

      ."</td>\n"

      ."<td colspan=\"3\">&nbsp;</td>\n"

      ."</tr>\n"

      ."</table>\n";

}echo "<table class=\"cntbox\" align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"0\" width=\"100%\">\n"

  ."<tr>\n"

  ."<td align=\"center\" valign=\"top\">\n"

  .bbc_show_access()

  ."</td>\n"

  ."</tr>\n"

  ."</table>\n"

  ."</td>\n"

  ."</tr>\n"

  ."</table>\n";?>

Den bør si litt mer om hva som skjer i neste steg, etter der DEBUG_01 befant seg... :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

<html> ble jo feil fordi php filene hadde head og body også... det fjerna æ nu...

Men æ fant feilen, bortsett fra at det fremdeles ikke vil virke. :P

Feilen er scriptet som skal markere fila. Den ligger i nyhet.html og er som følger:

<?php  


 define("_BBC_PAGE_NAME", "$cat");  


 define("_BBCLONE_DIR", "bbclone/");  


 define("COUNTER", _BBCLONE_DIR."mark_page.php");  


 if (is_readable(COUNTER)) include_once(COUNTER);  


 ?>

Så æ må prøve å finne ut hva som gjør at de to kræsjer...

Edit:

litt lengre opp i siste.php står det:

error_reporting(0);

hadde æ fjerna det LITT tidligere, så hadde iallefall feilmeldinga kommet fram...

Feilmeldinga som kommer fram er:

Fatal error: Cannot redeclare bbc_msg() (previously declared in /customers/carkiller.net/carkiller.net/httpd.www/public/bbclone/constants.php:71) in /customers/carkiller.net/carkiller.net/httpd.www/public/bbclone/constants_front.php on line 109

Her ser æ at den tar med sæ to forskjellige konstant-filer, som prøver å overskrive hverandre. Vet ikke hvor, men det må æ finne ut... altså, vet ikke hvor den drar med sæ constant.php hen.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skrevet

SÅNN.

i scriptet som "merker" siden, legges det til en side som heter mark_page.php. Inni den siden heter man fram config.php

Jeg redigerte constants_front, slik at disse ikke da skulle prøve å skrive over hverandre. Nå er det da bare en ting igjen........

siden dette er to forskjellige mapper, så henter den feil tall! :wall:

altså, den henter vel tall fra feil counter... må finne ut hvordan jeg får den til å skrive og hente fra samme counter. :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive