Søk i nettsamfunnet

Søkefiltre


 Søkefiltre

Innhold merket 'formler excel'

Fant 1 resultat


Resultater

 1. Prøver å få en formel til å funke med kobling til tekst streng.
  A1 : 1
  A2 : INDIREKTE(""&($Ark2)&"!"&"b1:c15")                'Cellen er definert som tabell_1'
  A3 : INDIREKTE(""&($Ark2)&"!"&"b20:c35")                'Cellen er definert som tabell_2'
  A5 : =FINN.KOLONNE(A1;    tabell_1    ;2;USANN)
  A6 : =FINN.KOLONNE(A1;    tabell_2    ;2;USANN)
  A2ogA3 inneholder en tekst som skal flettes i formeler i A5 og A6, Ark2 inneholder tabeller hvor det skal hentes ut data og vises på ark1
   
  Formelene : =FINN.KOLONNE(A1;    INDIREKTE(""&($Ark2)&"!"&"b1:c13")    ;2;USANN)
  og =FINN.KOLONNE(A1;    INDIREKTE(""&($Ark2)&"!"&"b20:c35")     ;2;USANN)
  fungere som optimalt men vil bruke definert navn på indirekte formelene pga gjentagelsen (foreløpig 250 ganger)
  OBS :  Makroer er ikke å foretrekke, da regnearket har en tendens til å bli unormalt stort og tungt.
   
  Ønsket resultat :
  =FINN.KOLONNE(A1;  A2  ;  2  ;  USANN)             eller           =FINN.KOLONNE(A1;   tabell_1 ;  2;   USANN)