Søk i nettsamfunnet

Søkefiltre


 Søkefiltre

Innhold merket 'filnavn'

Fant 1 resultat


Resultater

  1. Kan jeg endre filnavnet basert på en celleverdi?   F.eks. jeg har en mail som jeg legger inn verdi i 1 gang i uken.
    Jeg har en celle eller fler Med   "Kurs1" "Ukenummer" "sted"  (Excelkurs uke 31 Møterom_trondheim)
    Er det noen måte å automatisk endre filnavnet på ?  Har norsk excelversjon