Søk i nettsamfunnet

Søkefiltre


 Søkefiltre

Innhold merket 'connectionstring runtime'

Fant 1 resultat


Resultater

 1. Jeg har programmert et program hvor jeg har benyttet en lokal databasefil MDF-fil.
  Jeg har og kopiert denne databasen inn i min sql-database(ikke som Attached men som selvstendig database)
  Jeg har opprettet en runtimeconnectionstring i settings hvor jeg angir serverandresse og databasenavn, brukernavn og passord manuelt ved oppstart. (DS2) er en stringvariabel
  DS2 = "Data Source=" + TextBox1.Text + ";Network Library=DBMSSOCN ;Initial Catalog=" + TextBox2.Text + ";User ID=" + TextBox3.Text + ";Password=" + TextBox4.Text + "" 2. connetionString = DS2 I Settings har jeg lagt inn følgende kode:
  Namespace My 'This class allows you to handle specific events on the settings class: ' The SettingChanging event is raised before a setting's value is changed. ' The PropertyChanged event is raised after a setting's value is changed. ' The SettingsLoaded event is raised after the setting values are loaded. ' The SettingsSaving event is raised before the setting values are saved. Partial Friend NotInheritable Class MySettings Public WriteOnly Property RuntimeConnectionString() As String Set(ByVal value As String) My.Settings("QAConnectionString") = value End Set End Property Private Sub MySettings_SettingsLoaded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Configuration.SettingsLoadedEventArgs) Handles Me.SettingsLoaded End Sub End Class End Namespace Deretter angir jeg hvilen connectionstring jeg ønsker å benytte ved load av hovedformen:

  My.Settings.RuntimeConnectionString = Start.DS2

  Men til tross for dette så henter programmet data fra den lokale databasen fremfor de data som ligger på sql-serveren.

  Noen som har vært borti dette tidligere.

  Jeg har benyttet denne metoden tidligere for å kunne sette info til connectionstring tidligere men da beyttet jeg 2 sql-databaser og ikke en sql-database og en lokal fil slik som denne gangen.