Søk i nettsamfunnet

Søkefiltre


 Søkefiltre

Innhold merket 'avbryte log off med script'

Fant 1 resultat


Resultater

 1. Miljø:
  2008 Domene
  Win7 x64 klienter

  Har et vbs script som skal kjøres ved avlogging for en bestemt gruppe.
  Dette scriptet skal stoppe avlogging, og deretter spørre bruker om timeregistrering er gjort, om ikke timer er registrert skal bruker få opp timereg skjema.
  om bruker har registrert skal avlogging fortsette.

  Problemet her er at jeg ikke finner en god måte å avbryte avlogging/avslåing av maskin. Har sett på følgende fra ms:http://msdn.microsof...1(v=vs.85).aspx
  men sliter med å få det til å kjøre.
  Også testet med:

  Dim aShell
  Set aShell = CreateObject ("Wscript.Shell") 'Avbryter logav/slåav
  aShell.Run "%comspec% /K shutdown.exe -a", 0, True

  Med script fra MS stopper det litt og skjema kommer frem, men så logger maskinen seg av.
  med shutdown.exe -a så henger bare command vindu uten at noe skjer.

  Er det noen som har noen forslag til hvordan dette kan gjøres, slik at en kan stoppe avlogging/avslåing av maskin?