veritas1984

Medlemmer
 • Innholdsteller

  105
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om veritas1984

 • Rang
  Junior

veritas1984 sin aktivitet

 1. veritas1984 la til et emne i PHP og SQL   

  Lese data fra Excel, presentere i webside
  Jeg har en excelfil hvor jeg ønsker å hente ut teksten i cellen A1 og presentere dataen på en simpel webside.

  Er ikke programmeringsekspert så jeg håper noen kan komme med et kodeforslag for hvordan denne oppgaven kan løses
  • 1 svar
  • visninger
 2. veritas1984 la til et emne i (Arkiv) Program- og database- og webutvikling   

  Script for arkivering av xml-filer
  Jeg har en mappe med xml-filer som jeg ønsker å arkivere til zip og lagre til en delt mappe på en filserver.
  Det er ønskelig at xml-filene arkiveres utifra dato, dvs at alle xml-filer fra mars lagres i mars.zip.
  Filene ligger på en windows server 2000 SP4.

  Jeg er ingen programmerer så jeg håper noen kan gi meg litt hjelp...aner ikke hvilket språk dette bør programmeres i.
  • 0 svar
  • visninger
 3. veritas1984 la til et innlegg i et emne Fjerne ukjente tegn i txt-fil   

  Innholdet på linje 1 av filen er allerede postet øverst. Under den linjen kommer tekst som er uvesentlig.

  Det rare er at når man åpner filen i notepad, ser man ikke de 3 spesialtegnene, dem blir først synlig når man kjøre more fil.txt i command line.

  Hvordan kan jeg få sendt dere min originale txt-fil slik at testingen blir korrekt?

  Jeg er ingen programmerer så jeg håper dere er gode på vb
  • 0
 4. veritas1984 la til et emne i (Arkiv) Program- og database- og webutvikling   

  Fjerne ukjente tegn i txt-fil
  Har mange txt-filer som alle er like på den første linja. Som du ser er det tre ukjente tegn i starten av linjen. Jeg ønsker å fjerne disse ukjente tegnene fra tekstfilene ved hjelp av vb-script.
  Tidligere har dette blitt gjort manuelt ved å klippe ut teksten og lime inn i ny tekstfil.

  PS: De ukjente tegnene ses bare om man kjører tekstfilen i command promt...


  ´╗┐RegnrPrins;RegnrFullm;Fornavn;Etternavn
  • 4 svar
  • visninger
 5. veritas1984 la til et innlegg i et emne IIS 6.0: You are not authorized to view this page   

  Prøvde å editere registry slik som beskrevet i artikkelen, men dette hjalp lite.

  Jeg har forsøkt å opprette ny application pool uten hell.
  Anonymous access er tillatt.

  Flere tips?
  • 0
 6. veritas1984 la til et emne i Windows Server   

  IIS 6.0: You are not authorized to view this page
  Får følgende feilmelding når jeg prøver å gå inn på http://localhost (Default Web Site):

  HTTP Error 403 - Forbidden: Access is denied.
  Internet Information Services (IIS)

  I loggen får jeg 403.18:
  403.18 - Cannot execute requested URL in the current application pool. This error code is specific to IIS 6.0.


  Dette gjelder bare Default Web Site. Alle nye siter jeg oppretter virker som dem skal.

  har noen tips?
  • 2 svar
  • visninger
 7. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] Gjøre eksisterende PDF søkbar?   

  jeg brukes reader 7.0. (engelsk) og finner ikke disse valgene.
  Kan du gi en nærmere forklaring?
  • 0
 8. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] Gjøre eksisterende PDF søkbar?   

  takk. kan du gi en nærmere forklaring på hvordan dette gjøres?
  • 0
 9. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] Gjøre eksisterende PDF søkbar?   

  scanneren har innebygget "scan til PDF"-funksjon som scanner til bilde.
  Jeg øsnker alltså å konvertere slike bilder til tekst slik at dem blir søkbare.
  • 0
 10. veritas1984 la til et emne i Annen programvare   

  [LØST] Gjøre eksisterende PDF søkbar?
  Er det mulig å konvertere et eksisterende PDF-dokument (fra f.eks en scannejobb) slik at det blir søkbart?
  • 6 svar
  • visninger
 11. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] vbscript: trikse med xml-filer   

  Samme problem enda dessverre. Jeg prøvde også å bytte ut


  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strMaskin & "\root\cimv2"), men det ble ikke noe bedre.

  Jeg kan jo muligens kjøre scriptet fra en 2003-server og peke til de rette mappene ved å bruke UNC?
  • 0
 12. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] vbscript: trikse med xml-filer   

  Prøvde endringen du kom med, men fortsatt feil.
  Scriptet fungerer utmerket på 2003 her også...
  Scriptet startes ved å dobbeltklikke vbs-filen, men planen er å kjøre scriptet som en scheduled task så snart det fungerer.

  Her er scriptet:

  strMaskin = "." 'Bruk ForAppending om du vil legge til i filen, da må den opprettes manuelt først 'Bruk ForWriting om du vil ha en ny fil for hver kjøring Const ForAppending = 8 Const ForWriting = 2 Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFil = objFSO.OpenTextFile("D:\Datatransport\feiler.txt", ForAppending) Set objFil2 = objFSO.OpenTextFile("D:\Datatransport\slettet.txt", ForAppending) 'Koble til WMI på den angitte maskinen Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strMaskin & "\root\cimv2") 'Finn alle gamle *_2dre_forsøk-filer Set kolPreFiler = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM CIM_DataFile WHERE Path = '\\Datatransport\\Feilmeldinger\\' " & "AND Drive = 'D:' AND Extension = 'xml'") For Each fil in kolPreFiler 'Dersom filnavnet inneholder _2dre_forsøk, kopier og slett. Skriv til loggfil If InStr(fil.FileName, "_2dre_forsøk") Then fil.Copy(fil.Drive & fil.Path & "\feiler_andre_forsøk\" & fil.FileName & "." & fil.Extension) objFil.WriteLine Now & ";" & fil.FileName fil.Delete End If Next 'Finn alle filer i feilmeldinger som har endingen xml Set kolFiler = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM CIM_DataFile WHERE Path = '\\Datatransport\\Feilmeldinger\\' " & "AND Drive = 'D:' AND Extension = 'xml'") 'Gjennomløp listen med filer For Each fil in kolFiler 'Dersom filstørrelsen er 0 sletter vi filen If fil.FileSize = 0 Then objFil2.WriteLine Now & ";" & fil.FileName fil.Delete 'Ellers renamer vi den før den kopieres til målmappen og slettes fra den originale mappen Else strNyttNavn = fil.FileName & "_2dre_forsøk" fil.Rename (fil.Drive & fil.Path & strNyttNavn & "." & fil.Extension) 'CIM_DataFile har dessverre ingen Move-metode, derfor må vi istedet bruke en 'kombinasjon av Copy og Delete. 'Rename-metoden ser ikke ut til å oppdatere fil.FileName med det nye navnet. fil.Copy vil derfor feile. 'Må derfor benytte en ny WMI-spørring for å finne den nye, renamede filen Set kolFiler2 = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM CIM_DataFile WHERE Path = '\\Datatransport\\Feilmeldinger\\' AND Drive = 'D:' AND FileName = '" & strNyttNavn & "' AND Extension = 'xml'") For Each fil2 in kolFiler2 fil2.Copy(fil2.Drive & "\Datatransport\Mottak\" & fil2.FileName & "." & fil2.Extension) fil2.Delete Next End If 'Gjenta for neste fil med .xml Next objFil.Close objFil2.Close

  Mappestruktur:

  D:\Datatransport\script.vbs
  D:\Datatransport\Feilmeldinger
  D:\Datatransport\Feilmeldinger\feiler_andre_forsøk
  D:\Datatransport\Mottak
  D:\Datatransport\feiler.txt
  D:\Datatransport\slettet.txt
  • 0
 13. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] vbscript: trikse med xml-filer   

  Hei igjen!
  Løsningen din fungerte utmerket på testmaskinen min som var en win XP, men da jeg skulle implementere scriptet i produksjon oppstod det et lite problem.

  Problemet er at xml-filene ikke blir flyttet til Mottak.
  Dersom det ligger xml i Feilmeldinger blir filen renamet til *_2dre_forsøk uten å i det hele tatt bli sendt til Mottak.

  Scriptet skal kjøres på windows 2000 SP4. Jeg prøvde å kjøre scriptet fra en annen 2000 server og det feiler der også. Så for meg ligger problemet her...?

  Jeg har prøvd å kjøre cscript fra kommandolinjen, men det samme problemet oppstår.
  • 0
 14. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] vbscript: trikse med xml-filer   

  Nok en gang. Tusen takk.

  Jeg ser nå at det også hadde vært nyttig om også filene på 0 kb hadde blitt logget til en egen .txt fil før dem ble slettet. På samme måte som med *_2dre_forsøk...

  Kunne du oppdatert scriptet med denne funksjonen?

  På forhånd takk!
  • 0
 15. veritas1984 la til et innlegg i et emne [LØST] vbscript: trikse med xml-filer   

  Tusen takk Dennis! Dette var til stor hjelp.

  Det blir riktig å klippe ut *_2dre_forsøk.xml fra feilmeldinger og legge dem i mottak. Et annet script behandler filene som kommer inn i mottak og sender dem i verste fall tilbake til feilmeldinger, men forhåpentligvis til en annen mappe (mottattemeldinger).

  Derfor er det viktig for meg at *_2dre_forsøk.xml flyttes til /feilmeldinger/feiler_andre_forsøk dersom dem uheldigvis kommer tilbake til feilmeldinger. Dette for å unngå at filene blir renamet nok en gang og sendt på ny.

  Håper dere forstod dette.
  • 0