Glenn F. Henriksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  1 063
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om Glenn F. Henriksen

 • Rang
  Superbruker
 • Bursdag 17. april 1974

Profile Information

 • Sted Stavanger

Contact Methods

 • Hjemmeside http://www.henriksen.no/

Glenn F. Henriksen sin aktivitet

 1. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne Vil Visual basic 6 Programmer virke i Windows 7?   

  Det er fint lite som finnes i VB6 som det ikke finnes et alternativ til i VB.NET. Og om du skulle slumpe over noe gamle tredje-parts greier så er det egentlig bare COM/ActiveX objekter som du også kan bruke fra VB.NET.

  For å få en gradvis overgang kan du bruke Interop toolkit til å lage ny funksjonalitet i VB.NET og bruke den i VB6 applikasjonen din. Dermed kan du gradvis flytte mer og mer funksjonalitet over i VB.NET og tilslutt gå helt over.
  • 0
 2. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne Error VB.net   

  Det ser ut som om du bruker klassen From2 og ikke instansen av klassen. Har du new-et et Form2?

  Dim myForm2 As New Form2()

  Så kan du vise det:
  myForm2.Show()
  • 0
 3. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] Jeg er ny med MySQL, og lurer på noen ting...   

  http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
  • 0
 4. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne Database for verktøyutlån mellom ansatte   

  Tja, hvis du vil kjøpe noe på nett kan du søke etter asset management/tracking/database. Hvis du vil lage noe selv, eller vil få noen til å hjelpe deg litt, kan kanskje Asset tracker eksempelet fra Microsoft i Access 2007 være en grei start?

  Hvis du vil ha noe laget så kan kanskje http://www.rentacoder.com hjelpe?
  • 0
 5. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] fei i vb prosjekt   

  Kanskje denne hjelper: http://geekswithblogs.net/chrisfalter/arch...4/28/76685.aspx
  • 0
 6. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] Collation og codepage   

  Ikke nødvendigvis, med MySQL kan du ha en UTF-8/16 collation og lagre alt med UTF-8/16 og med MS SQL kan du bruke nvarchar typen som ignorerer collation. Her kan du og selecte med en bestemt collation (som kan variere fra bruker til bruker). Problemer kan dog oppstå ved ev. sorteringer og da er det viktig at du har rett locale i klienten din som kobler seg til SQL serveren din. Your mileage may vary, husk å test edge cases (f.eks. sortering av Arild og Aardal)

  Detaljer på hvordan du gjør ting vil variere med database.
  • 0
 7. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne Folder Browse dialog   

  Første treffet på Google: http://www.google.no/search?q=folder+browse+dialog+vb.net
  • 0
 8. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne Spørsmål fra boken "Programmering i C++"   


  Det andre svaret er helt rett det og.

  'b' = 53 (dec) = 110101 (bin) (eller 0011 0101 som jeg ville skrevet, lettere å lese hvis man grupperer det i fire og tar med innledende nuller)
  • 0
 9. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne Spørsmål fra boken "Programmering i C++"   

  Nei.

  I C/C++ har du fem grunnleggende datatyper: void, int, float, double, og char.

  En datatype sier noe om hva variabelen din inneholder (akkurat det står sikkert bedre forklart i boken din).

  void er ingenting.
  int er et heltall (tall uten desimaler)
  float og double er begge realtall, også kalt flyttall, dvs tall med desimaler. Forskjellen er at double har større kapasitet.
  char er egentlig også et heltall men kun fra 0 til 255, dvs en byte, og kan brukes til å representere en karakter og dermed strenger.

  Flere av disse kan modifiseres med signed, unsigned, short, og long for å gi de forskjellige egenskaper, f.eks, en long int, en short int eller en long double.

  signed gir muligheten for å representere både positive og negative verdier
  unsigned tillater kun positive verdier
  short og long bruker henholdsvis mindre eller mer minne og gir dermed muligheten for et mindre eller større maks-tall. Hvor store de faktisk er varierer med kompilator og maskinvare.

  F.eks. kan en short int være 16 bit, en int 32 bit og en long int 64 bit men det trenger ikke å være slik. For å være sikker må du sjekke dokumentasjonen til kompilatoren din, undersøke verdien til INT_MAX og tilsvarende eller bruke sizeof funksjonen. Mange kompilatorer har også en limits.h fil som inneholder dette.
  • 0
 10. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] trenger litt hjelp med visual studio 2008 med visual basic som språk, og programmering med windows forms...   

  Isolated storage er ikke så mye anderledes enn å skrive til en vanlig fil, det spesielle er hvordan du oppretter filen.

  Ser at bloggen hvor det stod om Applicaton Settings er nede ja. Her er en annen guide til det og er er en til.

  Good luck.
  • 0
 11. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] Hvordan samarbeide om større prosjekter?   

  Du trenger et verktøy for versjonskontroll. Er slikt verktøy lar dere jobbe med filene lokalt og så dele endringene med alle de andre. Da kan f.eks. en person legge til noen kode filer, en person kan legge til noen bilder og en person kan legge til noen dokumenter og så kan versjonskontrollsystemet sørge for at alle har siste versjonen av disse filene. Det er også mulig at to (eller flere) personer gjør endringer i samme fil, da kan systemet flette sammen disse filene.

  Subversion (SVN) er ett slikt system som er open source og gratis. Hvis du bruker Visual Studio så er Team Foundation Server et veldig godt valg men den koster penger (med mindre det er et open source program, da kan du bruke Codeplex sin gratis). Det finnes også SVN klienter til Visual Studio, AnkhSVN er en gratis en, VisualSVN er også bra og koster ikke mye.

  Felles for disse systemene er som regel at de krever en sentral server som alle sjekker inn til (det kalles "sjekke inn" når du laster opp dine endringer til serveren). Det finnes noen systemer for distribuert versjonskontroll. Dvs at man sjekker ikke inn til en sentral server men til et system på lokal maskin og så deles informasjon med andre ved behov. Git er et slikt system og Bazaar er et annet. Bazaar kan f.eks. bruke en FTP server som et sentralt delingspunkt og er veldig enkelt å sette opp.

  Lykke til!
  • 0
 12. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] trenger litt hjelp med visual studio 2008 med visual basic som språk, og programmering med windows forms...   

  Bare vær oppmerksom på at å lagre innstillinger i en fil i programmet sin mappe er en metode som frarådes. Mange brukere vil ikke ha tilgang til programmappen og andre vil bli plaget med Vista sin UAC dialog. En annen ting er at det blir vanskelig å ha forskjellige innstillinger pr bruker. For å lage innstillinger er det enkleste å bruke application settings som jeg lenket til over. Hvis du absolutt vil lagre til en egen fil så lagre i hvert fall i Application Settings (AppData) mappen i brukeren sin profil.
  • 0
 13. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] print dialog i vb   

  http://www.google.no/search?hl=en&q=vb...ialog&meta=

  Første treffet: http://www.vb-helper.com/howto_net_print_and_preview.html
  • 0
 14. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] trenger litt hjelp med visual studio 2008 med visual basic som språk, og programmering med windows forms...   

  I Visual Studio, åpne formet du designer, velg i menyen View -> Tab Order. Da kan du trykke på kontrollene dine i den rekkefølgen du vil de skal "tabbes" til.

  Eller du kan redigere "TabIndex" på hver enkelt kontroll.

  Du kan og skru av "TabStop" på de kontrollene du ikke vil det skal tabbes til.


  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.Height = My.Computer.Screen.WorkingArea.Height Me.Width = My.Computer.Screen.WorkingArea.Width Me.WindowState = FormWindowState.Maximized Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.None End Sub

  ENDRET: Her har du et eksempel på hvordan du fjerner taskbaren og.


  Du kan f.eks. lagre ting i Registry, i Isolated Storage, eller i en eller annen fil.

  Men det enkleste er kanskje å bruke application settings.


  Sett ContextMenu propertyen på en kontroll til å peke til en ContextMenu som du har laget. F.eks. slik.


  Sett Value til 0
  • 0
 15. Glenn F. Henriksen la til et innlegg i et emne [LØST] Klokke i vb   

  Du kan se om du kommer noen vei med dette tutorialet:
  http://www.vbdotnetheaven.com/UploadFile/m...inVBdotNET.aspx
  • 0