ljusig

Medlemmer
 • Innholdsteller

  7
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om ljusig

 • Rang
  Nyansatt

Min datamaskin

 • Operativsystem Windows 7

Profile Information

 • Fullt navn Sigbjørn

ljusig sin aktivitet

 1. ljusig la til et emne i Officeprodukter   

  Mistet logo for office
  jeg har innstallert en office pakke 2010. Plutselig har jeg rett og slett mistet "bildet" til de enkelte programgruppene (word, excel, outlook etc)...

  Noen som vet hvordan jeg får dette tilbake?

  Selve programmet virker fint, det er rett og slett "startkanppen" til de enkelte prgrammene som er blitt "naken".
  • 1 svar
  • visninger
 2. ljusig la til et emne i Nettlesere   

  IE starter ikke
  Hei

  Jeg har en Asus pc som har en kranglete Internet Explorer leser. Den vil rett og slett ikke starte. Hver gang jeg prøver å starte den kommer det opp melding:

  "Internet Explorerer har sluttet å virke"
  Et problem (...)
  "Lukk program"

  Jeg har prøvd å instalere programmet på nytt uten hell. Forøvrig er datamaskinen oppdatert.
  • 2 svar
  • visninger
 3. ljusig la til et innlegg i et emne Virus - Problemer med linker   

  Da er problemet løst ser det ut til. Takk for hjelpen.
  • 0
 4. ljusig la til et innlegg i et emne Virus - Problemer med linker   

  Her er ny logg:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 10:38:22, on 24.03.2013
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16521)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe
  C:\Windows\PLFSetI.exe
  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
  C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
  C:\Users\sekretær\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe
  C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe
  C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
  C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe
  C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_6_602_180.exe
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_6_602_180.exe
  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Påloggingshjelp for Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d
  O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k
  O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12
  O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSPanel.exe /S
  O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [Adobe Acrobat Synchronizer] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload
  O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\sekretær\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Se&nd til OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Send til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Koblede OneNote-notater - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Koblede OneNote-notater - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe
  O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 13975 bytes

  • 0
 5. ljusig la til et innlegg i et emne Virus - Problemer med linker   

  Her er Malware log:
  Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100
  www.malwarebytes.org

  Databaseversjon: v2013.03.21.11

  Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
  Internet Explorer 9.0.8112.16421
  sekretær :: SRK-SEK [administrator]

  21.03.2013 18:14:41
  MBAM-log-2013-03-21 (18-20-16).txt

  Skanntype: Hurtigsøk
  Aktiverte skanningsinnstillinger: Minne | Oppstart | Register | Filsystem | Heuristikk/Ekstra | Heuristikk/Shuriken | PUP | PUM
  Deaktiverte skanninnstillinger: P2P
  Objekter skannet: 208730
  Tid tilbakelagt: 4 minutt(er), 24 sekund(er)

  Minneprosesser oppdaget: 0
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Minnemoduler oppdaget: 0
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Registernøkler oppdaget: 9
  HKCR\CLSID\{75A4D144-506D-4BE5-81DB-EC7DA1E7F840} (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKCR\TypeLib\{960DF771-CFCB-4E53-A5B5-6EF2BBE6E706} (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKCR\esrv.funmoodsESrvc.1 (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKCR\esrv.funmoodsESrvc (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C87FC351-A80D-43E9-9A86-CF1E29DC443A} (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKCU\SOFTWARE\InstallCore\funmoods (PUP.FunMoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  HKLM\SOFTWARE\InstallCore\funmoods (PUP.FunMoods) -> Ingen tiltak tatt.

  Registerverdier oppdaget: 0
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Registerfiler oppdaget: 0
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Mapper oppdaget: 0
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Filer oppdaget 4
  C:\Users\sekretær\Downloads\MiroVideoConverter_Setup.exe (PUP.BundleInstaller.OI) -> Ingen tiltak tatt.
  C:\Users\sekretær\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh_0.localstorage (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  C:\Users\sekretær\AppData\Local\funmoods.crx (PUP.Funmoods) -> Ingen tiltak tatt.
  C:\Users\sekretær\AppData\Roaming\Funmoods\UpdateProc\UpdateTask.exe (PUP.FunMoods) -> Ingen tiltak tatt.

  (klar)


  Her er HiJack log:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 18:23:22, on 21.03.2013
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16470)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe
  C:\Windows\PLFSetI.exe
  C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE
  C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe
  C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe
  C:\Users\sekretær\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
  C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe
  C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
  C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
  C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe
  C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
  C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
  C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_6_602_180.exe
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_6_602_180.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://acer.msn.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ums.no/wip4/index.epl?cid=17266&login=voice
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://acer.msn.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ums.no/wip4/index.epl?cid=17266&login=voice
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
  O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O2 - BHO: Påloggingshjelp for Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll
  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll
  O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
  O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d
  O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k
  O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12
  O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSPanel.exe /S
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [Adobe Acrobat Synchronizer] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload
  O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\sekretær\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver
  O4 - Startup: Dropbox.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Se&nd til OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Send til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Koblede OneNote-notater - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Koblede OneNote-notater - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
  O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe
  O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 14346 bytes

  Det kom opp en feilmelding om at Hijack ikke får tilgang til en host fil, videre får jeg ikke programmet til å gå online for analyse.
  • 0
 6. ljusig la til et emne i Virus og antivirus   

  Virus - Problemer med linker
  Hei

  jeg har trøbbel med følgende:

  Hvis jeg er f eks på en artikkel på VG nett kan enkelte ord midt inne i en artikkel være aktivert som en lenke til f eks en spillside.

  Jeg bruker win 7 og avast antivirus - alt er oppdatert, og jeg har gjennomført full scann. Videre har jeg CCleaner innstallert som har gjort en vanlig "vask".

  Sigbjørn

  • 7 svar
  • visninger
 7. ljusig la til et emne i Officeprodukter   

  Kalenderkonflikt Outlook 2010
  heisann

  Jeg bruker outlook 2010 og har 3 ulike eposter som kommer inn her. Her har jeg en kalender (google) som er tilknyttet den ene eposten. Videre ligger det en kalender tilknytten en annen epost.

  Problemet er at hvis jeg får møteinkallinger tilsendt på epost legger dette seg i "feil" kalender. Altså selv om invitasjonen sendes til a@kalender1.no, legger avtalen seg i kalenderen til b@kalender2.no

  Kan jeg tvinge outlook til å "prioritere" kalendereen til A
  • 1 svar
  • visninger