Vivek

Medlemmer
 • Innholdsteller

  4
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om Vivek

 • Rang
  Nyansatt

Min datamaskin

 • Operativsystem windows 7

Profile Information

 • Fullt navn Vivek Kumar

Vivek sin aktivitet

 1. Vivek la til et innlegg i et emne trenger hjelp med virus   

  hei, srry for sent svar, men sånn er loggen min, hvis jeg har forstått det riktig


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 14:25:58, on 13.02.2011
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18565)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files\PC Tools Security\pctsGui.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\Windows\PLFSetI.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Users\BJRGUL~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  C:\Users\bjørgulv\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\bjørgulv\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\bjørgulv\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Users\bjørgulv\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0414&s=2&o=vp32&d=0209&m=extensa_7630g
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0414&s=2&o=vp32&d=0209&m=extensa_7630g
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0414&s=2&o=vp32&d=0209&m=extensa_7630g
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0414&s=2&o=vp32&d=0209&m=extensa_7630g
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O2 - BHO: (no name) - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - (no file)
  O2 - BHO: Påloggingshjelp for Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ProductReg] "C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\PC Tools Security\pctsGui.exe" /hideGUI
  O4 - HKLM\..\Run: [PCTools FGuard] C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\bjørgulv\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html
  O8 - Extra context menu item: Send bilde til &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Send side til &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Googles oppdateringstjeneste (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsSvc.exe
  O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

  --
  End of file - 8622 bytes
  • 0
 2. Vivek la til et innlegg i et emne trenger hjelp med virus   

  heia follekns nå fant jeg ut at det var noe galt med proxyen å fikk fiksa den, tusen tusen tusen takkk :D:D nå funker pcen som normalt, dere gjør en god jobb <3
  • 0
 3. Vivek la til et innlegg i et emne trenger hjelp med virus   

  takk

  CD FOLKENS, TUSEN TAKK, KONGE MED SIKKERHETSMODUSEN OG SÅ LA JEG INN DEN CCLEANER, FUNKER FETT ALT VIRUS ER VEKKE !!!!!!!!!!!!!!!, takker stor, men har et annet lite problem, kommer ikke på internett, men spotify, skype virker, ikek chrome eller explorer, hva skal jeg gjøre?
  • 0
 4. Vivek la til et emne i Logger til analyse   

  trenger hjelp med virus
  Hei.
  Jeg trenger litt hjelp her, jeg har en pc her som har fått virus.
  Har ikke peiling åssen jeg skal få det vekk.
  Pcen vil ikke åpne noen programmer på pc, vil ikke la seg tilkoble på det trådløse nett,
  vil ikke søke om det er noe trådløse nett i nærheten.
  Har prøvd å legge inn virus programmer på pcen via minnepenn, men de blir bare installert, får ikke til å kjøre de.
  Jeg har prøvd å følge deres instruksjon på mbam, hjt og cc. og de funker IKKE.
  På skjermen kommer det opp antivrus.net som sier at jeg har 443334 spyware på min pc, kjøp dette for å få det vekk, også kommer det opp i en liten ramme, security warning application cannot be executed. the file mskagent.exe is infected. do you want to active your antivirus software now? ja eller nei.

  håper at dere kan hjelpe meg
  Hilsen vivek
  • 10 svar
  • visninger