Eirik_

Medlemmer
 • Innholdsteller

  26
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

2 ProPoeng

Om Eirik_

 • Rang
  Nyansatt

Min datamaskin

 • Operativsystem unkw

Eirik_ sin aktivitet

 1. Eirik_ la til et innlegg i et emne Kode enkle visuelle effekter/animasjoner uten eksterne grafikk-kilder med C#   

  WPF er Windows Presentation Foundation. Det er vel egentlig mer brukt til å lage applikasjoner, men alt innhold rendres og det er bra muligheter for enkle animasjoner.

  Siden du har tenkt å lage introer til dataparty tror jeg nok du heller burde se på andre ting, som f.eks OpenGL programmering eller modellering (3D Studio MAX osv). Jeg har egentlig ikke noe formening om hva som er best egnet. Det finnes nok et solid antall guides og tutorials på begge.

  Modellering kan være ganske tidkrevende. En ting er å lære seg alle funksjonene, men man må bruke dem på rett plass til rett tid og det kan fort bli mye dilldall for å få en detalj til å se bra ut.

  Om du ikke har noe særlig erfaring fra noen av delene vil jeg anbefale deg å teste ut OpenGL programmering og modellering ganske grundig før du bestemmer deg. Lag omtrent samme demo med begge og kjør et par tutorials, så vil du nok se etter hvert hva du foretrekker.
  • 0
 2. Eirik_ la til et innlegg i et emne Kode enkle visuelle effekter/animasjoner uten eksterne grafikk-kilder med C#   

  Hva legger du i "enkel grafikk"? 2D? 3D?

  Har du sett på WPF?
  • 0
 3. Eirik_ la til et innlegg i et emne Problem med Flash og linker i Dreamweaver   

  Fargen på linker kan du styre med css.

  Her er en enkel forklaring og noen eksempler på link styles.
  • 0
 4. Eirik_ la til et innlegg i et emne Feil med kode eller for gammel versjon?   

  Du kan prøve å bytte ut

  echo "Windows harddisk størrelse: "; echo "C: $df_c"; echo "D: $df_d"; med echo "Windows harddisk størrelse: <br/>"; echo 'C: '.to_readable_size($df_c).'<br/>'; echo 'D: '.to_readable_size($df_d).'<br/>';

  <br/> gjør at det legges til linjeskift.

  Du kan også fjerne de siste to echo-linjene etter funksjonen to_readable_size da disse er overflødig.

  Minnebruk osv er det værre med. Det meste jeg har sett av eksempler er det stor variasjon på, både med tanke på hvilke operativsystem de fungerer på og hvordan PHP er satt opp.
  Forøvrig vil memory_get_usage() bare gi deg minnebruken til php-scriptet, ikke hele systemet.

  Jeg har aldri lekt med noen slike script så her må du nok få hjelp fra andre enn meg...
  • 0
 5. Eirik_ la til et innlegg i et emne Feil med kode eller for gammel versjon?   

  Smaken er som baken - delt.

  If / else vs Switch case har som regel lite å si. Det er opp til hver enkelt hva man foretrekker og hva man selv mener ser best ut eller er lettest å lese.

  På større systemer med veldig mange brukere kan det være en idè å se på hastighetsforskjellen dersom man vil finjustere systemet til å bli mest mulig optimalt.
  Generelt er If / else raskere med få valg (opptil 20-50), mens switch case er raskere ved mange valg (50+)

  Det er sjelden man har så mange valg at switch case vil lønne seg hastighetsmessig, men forskjellene her er så små at de ikke er merkbare med mindre man kjører en loop med ekstremt mange iterasjoner.


  Jeg ser ikke helt hva som skulle være galt med koden du har, men du kan jo prøve noen alternativer bare for å se hva som skjer..


  // alternativ 1 function to_readble_size($size) { $Type=array("B", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB"); $Index=0; while($size>=1024) { $size/=1024; $Index++; } return("".$size." ".$Type[$Index]); } // alternativ 2 - samme som du har, men bruker 1024 istedet for 1000 function to_readble_size($size){ switch (true){ case ($size > 1099511627776): $size /= 1099511627776; $suffix = 'TB'; break; case ($size > 1073741824): $size /= 1073741824; $suffix = 'GB'; break; case ($size > 1048576): $size /= 1048576; $suffix = 'MB'; break; case ($size > 1024): $size /= 1024; $suffix = 'KB'; break; default: $suffix = 'B'; } return round($size, 2).$suffix; }

  PS. Har ikke testet koden så kan ikke garantere for at det virker.
  • 0
 6. Eirik_ la til et innlegg i et emne Feil med kode eller for gammel versjon?   

  Hvilke tall får du?
  Er de helt uten mening og overensstemmelse med det du faktisk har igjen på disken, eller er det bare omformingen til mer leselige tall som ødelegger?

  Om du vil at det skal stå "100 GB av total 200 GB" så må du finne totalen også.
  Dette kan du gjøre med disk_total_space().
  • 0
 7. Eirik_ la til et innlegg i et emne Feil med kode eller for gammel versjon?   

  Her glemmer du å skrive ut variablene med diskstørrelse. Det burde virke om du endrer til: <?php $df_c = disk_free_space("C:"); $df_d = disk_free_space("D:"); echo "Windows harddisk størrelse: "; echo "C: $df_c"; echo "D: $df_d"; // eventuelt med to_readable_size() funksjonen du har i siste kodesnutt. echo 'C: '.to_readable_size($df_c); echo 'D: '.to_readable_size($df_d); ?>

  Når det gjelder uptime kan du sjekke her for et eksempel som ser noe forskjellig ut fra koden din.


  PS. Har ikke testkjørt koden så kan være tegnfeil etc.
  • 1
 8. Eirik_ la til et innlegg i et emne kopiere fra excel til e-mail   

  Har ikke sett nærmere på noen av løsningene her, men det ser ihvertfall ut som om du skulle finne noe som passer for deg her.
  • 0
 9. Eirik_ la til et innlegg i et emne Får ikke til "insert" til å fungere   

  Update brukes til å oppdatere en eksisterende rad i en tabell. Brukes for eksempel når en bruker vil redigere noe i personlig brukerprofil.

  Insert brukes til å opprette en ny rad. Brukes for eksempel når en person vil registrere seg som ny bruker.


  Som jeg nevnte er det anbefalt å åpne/lukke koblinger mot databasen hver gang du skal gjøre noe i databasen, slik som dette:


  // åpne koblig mysql_connect(); // velge database mysql_select_db(); // kjøre spørring mysql_query(); // lukke kobling mysql_close();
  Dette er lurt å gjøre hver gang.

  Flere gode tips angående mysql kan du finne her.


  mysql_error() kan brukes etter enhver operasjon mot databasen, altså så og si alle funksjoner som starter med "mysql".

  Du kan lese om mysql_error() her.
  php.net er forøvrig en bra plass å lete etter informasjon om diverse ting du måtte lure på. Det finnes forklaringer og eksempler på omtrent alt av funksjoner.
  • 0
 10. Eirik_ la til et innlegg i et emne Får ikke til "insert" til å fungere   

  I følge koden prøver du å utføre en update, ikke insert.

  Får du kontakt med/koblet til databasen?
  Det går ikke fram av koden du viser til om du faktisk kobler til databasen før du kjører update (eller select). Skjer dette i z_db.php?

  Får du noen feilmeldinger?

  Du skal kunne bruke mysql_error() til å hente siste feil.

  Utover det klarer jeg ikke se noe feil umiddelbart. Mulig jeg er for sliten i hodet etter en lang dag nå, eventuelt at det er årevis siden jeg har skrevet noe php, men håper det var til litt hjelp hvertfall


  PS. Det er vel gjerne anbefalt å åpne/lukke connections hver gang du skal gjøre noe i databasen slik at serveren ikke slipper opp for connections/minne eller noe annet tøv skjer.
  • 0
 11. Eirik_ la til et innlegg i et emne Hjelp med Avspiller på nettside   

  Avspilling av lyd og bilde kan enkelt gjøres med å bruke embed i HTML-koden.

  Her og her kan du lese mer om dette.
  • 0
 12. Eirik_ la til et innlegg i et emne Kjøre kode flere ganger - skrive ut verdier.   

  Er kanskje for sent med ytterligere hjelp her?

  Tråden er ikke satt som løst, så her er uansett litt hjelp:  Årsaken til dette ligger i at koden for å skrive ut ligger i en for-løkke og at du skriver ut alle verdiene for hver iterasjon.

  For å rette opp i dette kan flytte utprintingen ut av for-løkken den ligger i slik:


  //for(int i = 0; i < charCount.length; i++) { //if (charCount[i] == 0) //continue; if (charCount[0] > 0) System.out.println("Ikke levert: " + charCount[0] ); if (charCount[1] > 0) System.out.println("Ikke godkjent: " + charCount [1] ); if (charCount[2] > 0) System.out.println("Godkjent: " + charCount [2] ); //} Her sjekkes det om telleren for hver enkelt status er høyere enn 0, og dersom den er det så skrives antallet ut. Denne problemstillingen har du nesten svaret på i koden din allerede. for (int i = 0; i < test.length(); i++) { if (test.charAt(i) == 'x') {charCount [0] ++; } //ikke levert if (test.charAt(i) == '-') {charCount [1] ++; } // ikke godkjent if (test.charAt(i) == '+') {charCount [2] ++; } //godkjent } Ved å legge til en modifisert versjon av denne for-løkken vil du kunne sjekke om det er noen ulovlige tegn i strengen. Dette kan du gjøre slik: boolean validchars = true; for (int i = 0; i < test.length(); i++) { if ((test.charAt(i) != 'x') && (test.charAt(i) != '-') && (test.charAt(i) != '+') { validchars = false; } } if !(validchars) { System.out.println("Statusstreng inneholder en ugyldig verdi og vil bli ignorert"); break; }
  Denne koden setter du inn før for-løkken jeg nevte over. (etter if(test.length()==0) break;)

  Det som skjer her er at hvert tegn i strengen sjekkes, og dersom det er ulikt 'x', '-' og '+' så settes validchars til false.
  Når alle tegnene i strengen er sjekket blir operasjonen avbrutt dersom validchars er false og brukeren må skrive inn en ny streng.
  • 0
 13. Eirik_ la til et innlegg i et emne Visual Basic 2010 Webbrowser Hvordan oppdage at websiden er nede?   

  Du kan sikkert bruke sockets til dette.

  litt pseudokode:
  openSocket()
  Dersom serveren svarer -> refresh()
  Dersom serveren ikke svarer -> wait() -> openSocket()
  • 0
 14. Eirik_ la til et innlegg i et emne [LØST] Excel rullgardin   

  Er ikke sikker på om du kan gi en rullegardin i excel to verdier (tekst og verdi), men dette kan løses på en annen måte med litt if nesting.
  Det ser mer rotete ut jo flere elementer som er med i listen, men det gjør jobben.

  La oss si at du har liste med følgende perioder:

  08:00 - 16:00 10:00 - 17:00 10:00 - 18:00 Første og tredje valg er 8 timer, mens andre valg er 7 timer. Legg til klokkeslettene i periodene hver for seg i nye kolonner slik at du har tre kolonner. En med perioden, en med starttidspunkt og end med sluttidspunkt. I eksempelet mitt kan det se slik ut: 08:00 - 16:00 16:00:00 08:00:00 10:00 - 17:00 17:00:00 10:00:00 10:00 - 18:00 18:00:00 10:00:00
  Så kommer if nestingen. I den ruten der du ska ha antall timer legger du inn følgende formel ("HVIS" for norsk excel, "IF" for engelsk):  Så, hva betyr dette?

  R1 = ruten der rullegardinen er
  A1, B1 og C1 er rutene med periodene i (de som er i rullegardinen)
  A2, B2 og C2 er rutene med sluttidspunkt
  A3, B3 og C3 er rutene med starttidspunkt

  Dette gir følgende resultat i ruten med formelen i:

  Dersom R1 er lik A1, skriv verdien av A2 minus A3, dvs 16:00-08:00

  Svaret blir da 08:00.

  Om du har flere verdier er det bare å legge sammen alle så får du totalt antall timer.

  OBS! sørg for at alle felt som inneholder kun klokkeslett er satt til type klokkeslett eller egendefinert med f.eks tt:mm for å vise 08:00 osv.

  Om noe var uklart er det bare å si i fra så skal jeg utdype.
  • 0
 15. Eirik_ la til et innlegg i et emne [LØST] Problemer kopiere fra og legge til i tabell VB.Net   

  Et lite tips:
  Du burde sette ID kolonnen din som identity med autoincrement.
  Dette gjør f.eks at du unngår trøbbel med ID dersom to eller flere brukere prøver å legge til en ny rad med samme ID (kan skje dersom de gjør det "samtidig", slik at select max returnerer samme ID for begge brukerene)

  Skjønner ikke helt hvorfor du vil ha duplikater i tabellen, men med autoincrement på kan du gjøre hele operasjonen enkelt med en sql-setning:

  INSERT ordre
  SELECT <kolonneliste>
  WHERE <eventuelle ting for å ikke kopiere alle>

  Med denne måten å gjøre det på vil du slippe å skrive ekstra kode for å oppnå samme resultat og det hele vil gå mye raskere siden det skjer i databasen.
  • 0