Jan0

Medlemmer
 • Innholdsteller

  26
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om Jan0

 • Rang
  Nyansatt
 • Bursdag 09. sep. 1986

Min datamaskin

 • Operativsystem windows

Profile Information

 • Kjønn Mann
 • Sted Steinkjer
 • Interesser - Programmering (Powershell for det meste)
  - Gameing (RPG,FPS,Strategi)<br /> - Musikk (Metal/Hard rock +++)
  - Spille musikk (Spiller Bass^^)

  +++++

Contact Methods

 • Hjemmeside http://

Jan0 sin aktivitet

 1. Jan0 la til et innlegg i et emne Andrey tatt opp i Malware Support Team   

  Er det fremdeles mulighet til å bli med som trainee?
  Har veldig lyst til å lære mer om effektiv malware analyse
  • 0
 2. Jan0 la til et innlegg i et emne Perl+hente ut en streng fra en logfil   

  Noe slikt?


  my @logoutput, my @log; my $input = 'C:/test/log.txt'; #Endre til mappen log filen ligger i my $output = 'C:/test/logoutput.txt'; #Endre til mappen du vil ha resultatet i open (FILE, '<' . $input) or print "Kan ikke †pne " . $input . "\n"; @log = <FILE>; close(FILE); for my $line (@log) { if ($line =~ /(\d{4}-\d{2}-\d{2}) .*(User operation - start nanny)/) { chomp($line); push(@logoutput,"$line"); } } open(FILE, '>' . $output); print FILE join("\n",@logoutput); close(FILE);
  • 0
 3. Jan0 la til et innlegg i et emne Vista oppdager ikke USB-minnepinner   

  Kommer den i det heletatt fram i enhetsbehandlingen?

  Hvis den legger seg som en ukjent USB enhet der så kan du slette den ukjente enheten og prøve å tekke ut pinnen og sette den inn på nytt igjenn.

  (Får fram enhetsbehandlingen ved å skrive devmgmt.msc i kjør (WINDOWSTAST+R)
  • 0
 4. Jan0 la til et innlegg i et emne Kan jeg ha 2 høytaller set og et headset?   

  prøv med en headset utgang og koble heatsettet på den ene og høytalerparet på den andre
  • 0
 5. Jan0 la til et innlegg i et emne Kan jeg ha 2 høytaller set og et headset?   

  Tror ikke du kan kobble til enda et sett direkte men du kan prøve med en stereo splitter

  http://www.cabling4less.co.uk/prodimgs/3_5...g_to_2_Skts.jpg


  • 0
 6. Jan0 la til et innlegg i et emne Hvordan endre fra docx til Doc etter oppgradering på Citrix server     Fant ikke noe i farta som kan endre det på installerte system men vet at du kan endre på det hvis du lager
  en admin installasjon der det blir standard. Men det er kanskje litt seint nå.

  Du gjør i så fall dette ved å starte setupfila for office med /admin switchen
  [start] -> Kjør -> ...\officeinstall\setup.exe /admin

  Når du kommer inn så finner du instillingen under Features -> Modify User Settings
  Microsoft Office Word 2007 -> Word Options -> Save under der finner du Save files in this format

  Der kan du velge hvilket format du vil ha som standard.

  Lagre admininstallasjons filen(*.MSP fil) og kjør installasjonen med
  ...\officeinstall\setup.exe /adminfile admininstallasjons.msp

  Skal se etter om jeg finner en måte å få endra det på etter installasjon
  • 0
 7. Jan0 la til et innlegg i et emne Filer som jeg ikke får slettet?! =/   

  Unlocker er et genialt program
  • 0
 8. Jan0 la til et innlegg i et emne Underfora for Powershell   

  Enig!

  Powershell kommer bare til å bli mere og mere brukt.
  Synes det er genialt. Du kan grave deg ned i hver en krok, på hvilken maskin du vil og styre alt!

  Genialt at det er standard i windows 7 og server 2008
  • 0
 9. Jan0 la til et innlegg i et emne scirpt for endring av lokalt passord?   

  Legger til en måte å løse det på med powershell

  Bare fyll inn passordet du ønsker og stien til hvor maskinenen ligger i AD


  $password = "" #Passord $OU = "" #Sti til mappen som inneholder maskinene for eks "CN=Computers,DC=domene,DC=local" eller "OU=Maskiner,DC=domene,DC=local" $Computerlist = @() $objADSI = [ADSI]"LDAP://$OU" $Search = New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher($objADSI) $Search.Filter = "(objectClass=Computer)" $Search.PageSize = 3000 $Search.SearchScope = "SubTree" $results = $Search.FindAll() foreach($result in $results) { $comp = $result.GetDirectoryEntry() $Computerlist += $comp.name } $Computerlist | %{([ADSI] "WinNT://$_/administrator").setpassword($password)}
  • 0
 10. Jan0 la til et emne i Tilbakemeldinger, kommentarer og forslag   

  Underfora for Powershell
  Hadde vært fint med en egen underfora for Powershell.
  Enten under IT-drift & Nettverk eller Programmering.
  • 2 svar
  • visninger
 11. Jan0 la til et innlegg i et emne [LØST] Omdøping av filer og kataloger ifm opplasting til Sharepoint.   

  En ny versjon som tar alle mappenivåene med en gang


  $Path = "" #Fyll inn stien her! (eks c:\sharepoint) while ($(gci -r -path $Path) -match '[~#%&{}æøå]') { gci -r -path $Path | where {($_.name -match '[~#%&{}æøå]')} | % {$temp =(((((((($($_.name).replace("~","_").replace("#","_")).replace("%","_")).replace("&","_")).replace("{","_")).replace("}","_")).replace("æ","ae")).replace("ø","oe")).replace("å","aa")); ren -path $_.FullName -newname $temp} }
  • 0
 12. Jan0 la til et innlegg i et emne [LØST] Hvordan endre profil banen i PowerShell ?   

  Står en del om Powershells profiler her

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb613488(VS.85).aspx

  Tror ikke du kan ha den på noen andre plasseringer en de som er listet opp der.
  Evnt ha brukerprofilen på D:
  • 0
 13. Jan0 la til et innlegg i et emne [LØST] Bruke Powershell til å finne program som er installert på andre maskiner   

  Denne skal fungere bedre tror jeg


  $Machines = Get-Content "Computer.txt" $Found = $false $SearchForSoftware = "Microsoft .NET Framework 2.0" foreach ($MachineName in $Machines) { $reg = [Microsoft.Win32.RegistryKey]::OpenRemoteBaseKey("LocalMachine", $MachineName) $regKey= $reg.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\Currentversion\\Uninstall" ) $subkeys = $regkey.GetSubKeyNames() foreach ($key in $subkeys) { $subregkey = $regKey= $reg.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\Currentversion\\Uninstall\$key" ) if ($regKey.GetValue("displayname") -match $SearchForSoftware) { $Found = $true } } } if ($found -eq $true) { Write-host -background "GREEN" -foregroundcolor "BLACK" $SearchForSoftware is installed on $MachineName } if ($found -eq $false) { Write-host -background "RED" -foregroundcolor "BLACK" $SearchForSoftware is NOT installed on $MachineName }
  • 0
 14. Jan0 la til et innlegg i et emne [LØST] Bruke Powershell til å finne program som er installert på andre maskiner     Prøv å kjør bare denn delen. Legg inn navne på maskinen i $MachineName.
  Skriv $subkeys etterpå å se etter om du får ut listen med installerte programmer.


  $MachineName = ""
  $reg = [Microsoft.Win32.RegistryKey]::OpenRemoteBaseKey("LocalMachine", $MachineName)
  $regKey= $reg.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\Currentversion\\Uninstall" )
  $subkeys = $regkey.GetSubKeyNames()
  • 0