DoNe

Medlemmer
 • Innholdsteller

  32
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om DoNe

 • Rang
  Nyansatt

DoNe sin aktivitet

 1. DoNe la til et innlegg i et emne Bærbar kommer ikke på nett (Oppdatert m/ ComboFix)   

  Jeg har deaktivert Norman uten hell. Har derimot lagt merke til at han har både Norman og Norton installert.
  Kan dette ha noe å si?
  • 0
 2. DoNe la til et innlegg i et emne Bærbar kommer ikke på nett (Oppdatert m/ ComboFix)   

  ComboFix:

  ComboFix 10-01-26.05 - Starkiller 27.01.2010 14:41:51.1.1 - x86 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.47.1044.18.2047.1694 [GMT 1:00] Kjører fra: c:\documents and settings\Starkiller\Skrivebord\ComboFix.exe AV: Norman Security Suite *On-access scanning enabled* (Updated) {EB9EFB40-AE72-4C43-B204-0FCD0E92D5F1} AV: Norton Internet Security *On-access scanning enabled* (Updated) {E10A9785-9598-4754-B552-92431C1C35F8} FW: Norman Security Suite *enabled* {83B29CE9-9DE2-2CB5-9AB3-780D70FF12B0} FW: Norton Internet Security *enabled* {7C21A4C9-F61F-4AC4-B722-A6E19C16F220} FW: Norton Internet Worm Protection *disabled* {990F9400-4CEE-43EA-A83A-D013ADD8EA6E} ADVARSEL -DENNE MASKINEN HAR IKKE GJENOPPRETTINGSKONSOLLEN INSTALLERT !! . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andre slettinger ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\programfiler\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll . ((((((((((((((((((((((((((( Filer Opprettet Fra 2009-12-27 til 2010-01-27 ))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-01-22 23:05 . 2008-12-04 08:31 53248 ----a-w- c:\windows\system32\CSVer.dll 2010-01-22 23:04 . 2010-01-22 23:04 -------- d-----w- C:\Intel 2010-01-20 11:36 . 2007-03-16 17:10 770048 ----a-w- c:\windows\system32\BCMLogon.dll 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 253952 ----a-w- c:\windows\system32\bcmwlu00.exe 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 69632 ----a-w- c:\windows\system32\bcmwlpkt.dll 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 33664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\BCMWLNPF.SYS 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 1253376 ----a-w- c:\windows\system32\BCMWLTRY.EXE 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 757760 ----a-w- c:\windows\system32\bcm1xsup.dll 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 44032 ----a-w- c:\windows\system32\wltrynt.dll 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 2129920 ----a-w- c:\windows\system32\WLBCGCBPRO731.DLL 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 20480 ----a-w- c:\windows\system32\WLTRYSVC.EXE 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 1392640 ----a-w- c:\windows\system32\WLTRAY.EXE 2010-01-20 11:35 . 2007-03-16 17:10 86016 ----a-w- c:\windows\system32\preflib.dll 2010-01-20 11:31 . 2003-01-06 05:44 434252 ----a-w- c:\windows\system32\MSVCRTD.dll 2010-01-20 11:30 . 2010-01-20 11:30 -------- d-----w- c:\programfiler\Broadcom 2010-01-20 10:37 . 2009-11-11 12:26 557056 ----a-w- c:\windows\system32\Netw2c32.dll 2010-01-20 10:37 . 2009-11-11 12:26 2732032 ----a-w- c:\windows\system32\Netw2r32.dll 2010-01-20 10:21 . 2010-01-20 10:21 -------- d-----w- c:\programfiler\Driver-Soft 2010-01-13 19:01 . 2010-01-13 19:01 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository 2010-01-12 07:11 . 2010-01-12 07:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Starkiller\Programdata\Malwarebytes 2010-01-12 07:10 . 2010-01-13 18:58 -------- d-----w- c:\programfiler\Malwarebytes' Anti-Malware 2010-01-12 07:10 . 2010-01-12 07:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Programdata\Malwarebytes 2010-01-09 16:07 . 2010-01-09 16:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\IETldCache . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-01-27 13:18 . 2009-05-03 22:02 -------- d-----w- c:\programfiler\Norman 2010-01-21 06:28 . 2009-11-01 17:58 -------- d-----w- c:\programfiler\Trojan Remover 2010-01-20 11:38 . 2010-01-20 11:37 5938 ----a-w- c:\windows\bcmA5.tmp 2010-01-13 19:05 . 2005-10-21 08:23 54572 ----a-w- c:\windows\system32\nvModes.dat 2010-01-12 15:36 . 2005-10-21 08:32 -------- d-----w- c:\programfiler\Dell 2010-01-07 21:29 . 2009-03-21 20:07 -------- d-----w- c:\programfiler\DNA 2009-12-17 19:42 . 2004-09-28 17:07 82200 ----a-w- c:\windows\system32\perfc014.dat 2009-12-17 19:42 . 2004-09-28 17:07 448826 ----a-w- c:\windows\system32\perfh014.dat 2009-11-30 13:26 . 2009-07-07 18:47 -------- d-----w- c:\programfiler\TomTom HOME 2 2009-11-11 12:26 . 2005-10-21 08:13 2216064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\w29n51.sys . (((((((((((((((((((((((((((((((( Oppstartspunkter I Registeret ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Merk* tomme oppføringer & gyldige standardoppføringer vises ikke REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "MSMSGS"="c:\programfiler\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232] "swg"="c:\programfiler\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-03-27 39408] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2005-07-06 7118848] "QuickTime Task"="c:\programfiler\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 286720] "fssui"="c:\programfiler\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" [2009-08-05 647520] "Norman ZANDA"="c:\programfiler\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" [2009-10-07 189824] "NPCTray"="c:\programfiler\Norman\npc\bin\npc_tray.exe" [2009-10-07 128328] "SunJavaUpdateSched"="c:\programfiler\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-10 136600] "Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2007-03-16 1392640] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start-meny^Programmer^Oppstart^McAfee Security Scan.lnk] path=c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart\McAfee Security Scan.lnk backup=c:\windows\pss\McAfee Security Scan.lnkCommon Startup [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper] 2007-07-10 07:18 270648 ----a-w- c:\programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TrojanScanner] 2007-11-25 12:33 735824 ----a-w- c:\programfiler\Trojan Remover\Trjscan.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= R0 NDIS_RD;Norman Firewall NDIS driver;c:\windows\system32\drivers\ndis_rd.sys [03.05.2009 23:02 82072] R1 NGS;Norman General Security Driver;c:\programfiler\Norman\Ngs\Bin\ngs.sys [03.05.2009 23:02 25032] R1 NPROSEC;Norman Security driver;c:\programfiler\Norman\Ngs\Bin\nprosec.sys [03.05.2009 23:02 56136] R1 TDI_RD;Norman Firewall TDI driver;c:\windows\system32\drivers\tdi_rd.sys [03.05.2009 23:02 76944] R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [09.01.2009 21:43 54752] R2 Ndiskio;Ndiskio;c:\programfiler\Norman\Nse\Bin\Ndiskio.sys [16.10.2009 14:10 24168] S3 DCALEXICO;DCALEXICO;c:\windows\system32\drivers\DCalexico.sys --> c:\windows\system32\drivers\DCalexico.sys [?] S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; [x] S3 fsssvc;Windows Live Tryggere for familien-tjenesten;c:\programfiler\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [05.08.2009 21:48 704864] S3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\drivers\nvcw32mf.sys [03.05.2009 23:02 21832] HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs UxTuneUp . Innholdet i mappen 'Scheduled Tasks' (planlagte oppgaver) 2010-01-20 c:\windows\Tasks\1-Click Maintenance.job - c:\programfiler\TuneUp Utilities 2007\SystemOptimizer.exe [2007-04-26 20:51] 2009-09-13 c:\windows\Tasks\NSSstub.job - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\nssstub.exe [2009-08-20 08:18] 2010-01-27 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{A31D169E-3BDB-4652-A247-7D905C41E5DF}.job - c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31] 2010-01-27 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{E5FE26C7-DE22-45C0-A038-2BBDF6F94890}.job - c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2006-10-17 02:31] . . ------- Tilleggsskanning ------- . Start Page = hxxp://www.google.com/ . - - - - TOMME PEKERE FJERNET - - - - URLSearchHooks-{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - (no file) BHO-{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file) BHO-{6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4} - c:\programfiler\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll BHO-{74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - c:\programfiler\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll Toolbar-{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file) WebBrowser-{6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file) WebBrowser-{3041D03E-FD4B-44E0-B742-2D9B88305F98} - (no file) ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2010-01-27 14:57 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS skanner skjulte prosesser ... skanner skjulte autostart-oppføringer ... skanner skjulte filer ... skanning vellykket skjulte filer: 0 ************************************************************************** . Tidspunkt ferdig: 2010-01-27 15:04:09 ComboFix-quarantined-files.txt 2010-01-27 14:03 Pre-Run: 38 563 082 240 byte ledig Post-Run: 38 652 891 136 byte ledig - - End Of File - - 8EFECD0F6144D37A717B4E2C8E85480C
  Den cmd /k ipconfig /all > C:\ip.txt fikk jeg ikke til å fungere.
  • 0
 3. DoNe la til et innlegg i et emne Bærbar kommer ikke på nett (Oppdatert m/ ComboFix)   

  Automatisk fix fungerte ikke.


  Det har jeg ingen anelse om. Jeg har prøvd å stille den tilbake helt til november, og han må jo ha vært på nett da.
  Jeg oppdaterer BIOS senere i dag.
  • 0
 4. DoNe la til et innlegg i et emne Bærbar kommer ikke på nett (Oppdatert m/ ComboFix)   

  Det er jo min nabo sin data, så det virker verken her eller hos han. Både han og jeg har andre dataer på nett i hus.

  Har prøvd det du sa, men dessverre uten hell...
  • 0
 5. DoNe la til et emne i Windows   

  Bærbar kommer ikke på nett (Oppdatert m/ ComboFix)
  Hei,

  Sitter her med naboens bærbar, og begynner å bli nokså lei "begrenset eller ingen forbindelse".

  - Windows XP Home Edition
  - Har oppdatert samtlige drivere, ingen driverfeil i enhetsbehandling
  - Systemgjenoppretting.

  Noen som har noen idèer? Fungerer verken trådløst eller med kabel..
  • 14 svar
  • visninger
 6. DoNe la til et innlegg i et emne Nettside - Joomla?   

  Hei og takk for veldig gode svar!

  Behovet for hjemmeside tidligere har vært der, men det har ikke vært ressurser til å drive dette. Nå har bedriften vokst kraftig og har opp mot 110 ansatte.

  Det som skal være på siden er litt dokumentasjon, bilder av prosjekter og kontakter v/bedriften. Jeg får nesten sette meg ned og snakke med mams og høre hvilke tanker hun har før vi går videre med dette. Jeg kan tenke meg at siden kommer til å bli oppdatert i hvert fall en gang i måneden. Jeg vet ikke hva som vil være det beste alternativet, men som dere også påpeker, vil det kanskje være dumt å gå for noe som man egentlig ikke har behov for. Sveis, konstruksjoner, montering. Trykktanker, varmevekslere. Sandblåsing/lakkering. Vedlikehold, sveising, mekanisk- og rørarbeid, platearbeid er noe av det som bedriften driver med.
  • 0
 7. DoNe la til et innlegg i et emne Nettside - Joomla?   

  Der ble jeg straks mer klok Satser på å ordne webhotell allerede i morgen så jeg kommer i gang.

  Jeg tok på meg oppdraget da jeg ble spurt av min mor. Hun har tuklet med Frontpage ett års tid, og ville gi stafettpinnen til meg da hun har mer enn nok å gjøre!
  Det er vel forklaring nok for hvorfor jeg har begitt meg ut på det her
  • 0
 8. DoNe la til et emne i Webutvikling   

  Nettside - Joomla?
  Hei.

  Har nå tatt på meg oppgaven til å sette opp en hjemmeside for min bestefars bedrift. Jeg har lest en del rundt, men klarer ikke bli riktig klok.
  Jeg har kommet frem til at et CMS-system vil være det beste, da jeg ikke har mye erfaring innen webutvikling.

  For å sette opp Joomla, hva trenger jeg? Vet at jeg trenger et webhotell og domene, men hvordan fungerer dette?
  Vil det være slik at så snart jeg får webhotellet på plass så vil alt gå på skinner?

  Håper dere kan gjøre meg mere klok
  • 12 svar
  • visninger
 9. DoNe la til et emne i Generelt om maskinvare   

  Installere os på mini-pc uten os
  Hei.Har kjøpt en mini-pc uten operativsystem. Hvordan skal jeg få installert? Jeg har Windows 7 og XP på cd.
  • 1 svar
  • visninger
 10. DoNe la til et innlegg i et emne Svak lyd under innspilling   

  *BUMP*
  • 0
 11. DoNe la til et emne i Interne komponenter   

  Svak lyd under innspilling
  Heihei.
  Jeg har et lydkort, M-Audio FireWire 410. Jeg fikk det av en venn av meg som driver eget lydstudio.
  For tiden er han i statene og kan ikke hjelpe meg, så derfor prøver jeg meg her.

  Det som er problemet mitt er at når jeg spiller inn lyd i Sonar, blir lyden så lav.
  Gain står på fullt på lydkortet. Noen tanker om det her?

  Tar gjerne i mot forslag om andre programmer jeg kan evt bruke kontra Sonar.
  • 2 svar
  • visninger
 12. DoNe la til et innlegg i et emne Problemer med installering av XP   

  Takker for raskt svar

  Jeg fikk det til selv etter utallige ganger av og - på.

  EDIT: Jeg kommer kun til harddiskene. Der man kan partisjonere og slette osv. Jeg får ikke gjort noe før dataen skrur seg av. Oppdatering av BIOS?
  • 0
 13. DoNe la til et emne i Generelt om maskinvare   

  Problemer med installering av XP
  Hei. Sitter her med en HP Compaq nc6120. Jeg får ikke bootet opp XP-cden, og skjønner ikke hvorfor. Jeg har satt cd-rom som førsteprioritet i BIOS.
  Under oppstart står det heller ingen "snarvei" om jeg kan kalle det det inn til boot-meny..

  Jeg har gått tom for idèer, og håper noen av dere kan komme med noe!

  Takk på forhånd
  • 3 svar
  • visninger