vaagnes

Medlemmer
 • Innholdsteller

  10
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om vaagnes

 • Rang
  Nyansatt

vaagnes sin aktivitet

 1. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  er bittorrent et skummelt program med tanke på spyware og lignende?
  • 0
 2. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  Her er Xp HJT logg:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:33, on 2007-12-31
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Programfiler\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Programfiler\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Programfiler\Fellesfiler\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
  C:\Programfiler\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  C:\Programfiler\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Programfiler\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Programfiler\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  C:\Programfiler\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE
  C:\Programfiler\DNA\btdna.exe
  C:\Programfiler\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Programfiler\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Programfiler\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Programfiler\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\Programfiler\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Programfiler\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Programfiler\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Programfiler\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vg.no/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Programfiler\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Programfiler\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Påloggingshjelp for Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programfiler\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: HP-visning - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Programfiler\HP\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programfiler\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Programfiler\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Programfiler\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Programfiler\Fellesfiler\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] C:\Programfiler\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] C:\Programfiler\Fellesfiler\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Programfiler\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Programfiler\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programfiler\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Programfiler\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Programfiler\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [siteAdvisor] C:\Programfiler\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Programfiler\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Programfiler\DNA\btdna.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programfiler\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programfiler\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Programfiler\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1197051377453
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0038721199016975) (0038721199016975mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\WINDOWS\TEMP\003872~1.EXE
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Programfiler\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programfiler\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Programfiler\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Programfiler\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Programfiler\SiteAdvisor\6253\SAService.exe

  --
  End of file - 8244 bytes
  • 0
 3. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:52, on 2007-12-29
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Safe mode

  Running processes:
  C:\Windows\Explorer.EXE
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vg.no/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [siteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [?????????] ??????????????e
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [steam] C:\Program Files\Valve\Steam\\Steam.exe -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/co...ex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {25C29129-E95F-4564-BFE3-000000006400} (KvikVideo 6.4) - http://www.123hjemmeside.no/builder/pages/...deo-6-4-0-0.CAB
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27 (msiserver) - Unknown owner - cmd.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

  --
  End of file - 6896 bytes
  • 0
 4. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  Hverken Vista eller Xp-maskinen har noen popups nå. Jeg fikk ikke postet loggen fra combofix fra vista-maskinen, fordi den dukker ikke opp etter jeg har kjørt combofix. Det er ett eller annet som skaper trøbbel for combofix, det kommer opp out of memory og at administrator må gi godkjenning for at det skal kjøre. Etter jeg trykker på enter så kjører den likevel, men når den er ferdig så greier den ikke å starte maskinen på nytt, det må jeg gjøre manuelt, og loggen kommer ikke opp.

  Jeg tenkte å kjøre SAS på vista-maskinen også, skal gjøre det senere i dag. Jeg merker ingenting av viruset på noen av de, men det trenger vel kanskje ikke å bety at jeg er kvitt det
  • 0
 5. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  Her er loggen fra da jeg kjørte SAS:

  SUPERAntiSpyware Scan Log
  http://www.superantispyware.com

  Generated 12/30/2007 at 02:59 AM

  Application Version : 3.9.1008

  Core Rules Database Version : 3370
  Trace Rules Database Version: 1365

  Scan type : Complete Scan
  Total Scan Time : 01:02:04

  Memory items scanned : 542
  Memory threats detected : 0
  Registry items scanned : 6766
  Registry threats detected : 5
  File items scanned : 87074
  File threats detected : 37

  Adware.Tracking Cookie
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@questionmarket[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@videoegg.adbureau[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@mediaplex[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@ad.yieldmanager[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@2o7[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@adrevolver[3].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@adrevolver[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@atdmt[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@bs.serving-sys[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@cgi-bin[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@specificclick[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@msnportal.112.2o7[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@statse.webtrendslive[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@rocku.adbureau[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@ads.us.e-planning[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@tribalfusion[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@track.adform[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@date.ventivmedia[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@tradedoubler[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@serving-sys[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@adtech[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@indextools[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@1064234106[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@ads.adbrite[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@affiliates.chichiclicks[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@tripod[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@ads.vg.basefarm[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@findexa.adbureau[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@premiumtv.122.2o7[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@media.adrevolver[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@advertising[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@doubleclick[2].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@ehg-ati.hitbox[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@statcounter[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@ads.no.webdeal[1].txt
  C:\Documents and Settings\Eier\Cookies\eier@adbrite[2].txt

  Malware.LocusSoftware Inc/PCPrivacyTool
  HKLM\Software\Purchased Products
  HKLM\Software\Purchased Products\System Error Repair
  HKLM\Software\Purchased Products\System Error Repair#domain
  HKLM\Software\Purchased Products\System Error Repair#pname
  HKLM\Software\Purchased Products\System Error Repair#cname
  • 0
 6. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  ComboFix 07-12-29.5 - Administrator 2007-12-29 17:56:45.1 - NTFSx86 MINIMAL
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1044.18.804 [GMT 1:00]
  Running from: C:\Documents and Settings\Eier\Skrivebord\ComboFix.exe
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\systemerrorrepairinstallfull_no[1].exe
  D:\Autorun.inf

  .
  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-28 to 2007-12-29 )))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 17:06 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS
  2007-12-29 17:53 . 2007-11-14 04:37 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Start-meny
  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 15:10 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Skrivere
  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 15:10 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Skrivebord
  2007-12-29 17:53 . 2007-11-14 04:37 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Siste
  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 16:26 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Programdata\Symantec
  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 17:01 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Programdata\Sonic
  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 17:49 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Programdata\SampleView
  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 17:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Programdata\InterTrust
  2007-12-29 17:53 . 2007-11-14 04:37 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Programdata
  2007-12-29 17:53 . 2007-11-14 04:37 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Mine dokumenter
  2007-12-29 17:53 . 2007-11-14 04:38 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Maler
  2007-12-29 17:53 . 2007-12-29 17:54 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Lokale innstillinger
  2007-12-29 17:53 . 2007-11-14 04:37 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Favoritter
  2007-12-29 17:53 . 2004-01-01 15:10 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\AndrMask
  2007-12-29 15:49 . 2007-12-29 15:49 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Lavasoft
  2007-12-29 15:49 . 2007-12-29 15:49 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\Lavasoft
  2007-12-29 15:48 . 2007-12-29 15:48 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Fellesfiler\Wise Installation Wizard
  2007-12-29 14:05 . 2007-12-29 14:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\minnesparere
  2007-12-28 19:33 . 2007-12-28 19:33 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Fellesfiler\MinneSparere
  2007-12-28 19:30 . 2007-12-28 19:30 <DIR> d-------- C:\Programfiler\SiteAdvisor
  2007-12-28 19:30 . 2007-12-28 19:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Skrivebord
  2007-12-28 19:30 . 2007-12-29 14:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Programdata\SiteAdvisor
  2007-12-28 19:30 . 2007-12-28 19:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\SiteAdvisor
  2007-12-28 19:30 . 2007-12-28 19:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\SiteAdvisor
  2007-12-28 19:30 . 2007-12-29 17:51 8,821 --a------ C:\WINDOWS\system32\Config.MPF
  2007-12-28 19:29 . 2006-03-03 11:07 143,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\dunzip32.dll
  2007-12-28 19:27 . 2007-12-28 19:27 <DIR> d-------- C:\Programfiler\McAfee.com
  2007-12-28 19:27 . 2007-12-28 19:27 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Fellesfiler\McAfee
  2007-12-28 19:27 . 2007-07-21 09:08 201,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfehidk.sys
  2007-12-28 19:27 . 2007-07-13 09:20 113,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Mpfp.sys
  2007-12-28 19:27 . 2007-07-24 07:40 79,304 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfeavfk.sys
  2007-12-28 19:27 . 2007-07-21 09:08 40,488 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfesmfk.sys
  2007-12-28 19:27 . 2007-07-21 09:08 35,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfebopk.sys
  2007-12-28 19:27 . 2007-07-24 12:02 33,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mferkdk.sys
  2007-12-28 19:26 . 2007-12-28 19:29 <DIR> d-------- C:\Programfiler\McAfee
  2007-12-28 19:20 . 2007-12-28 19:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\McAfee
  2007-12-25 13:32 . 2007-12-25 20:31 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\BitTorrent
  2007-12-25 13:31 . 2007-12-25 13:31 <DIR> d-------- C:\Programfiler\DNA
  2007-12-25 13:31 . 2007-12-25 13:31 <DIR> d-------- C:\Programfiler\BitTorrent
  2007-12-25 13:31 . 2007-12-29 17:51 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\DNA
  2007-12-24 13:18 . 2007-12-24 22:34 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Shared
  2007-12-24 13:18 . 2007-12-25 03:01 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Incomplete
  2007-12-24 13:17 . 2007-12-24 13:17 <DIR> d-------- C:\Programfiler\LimeWire
  2007-12-24 13:17 . 2007-12-24 22:37 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\LimeWire
  2007-12-23 23:19 . 2007-12-25 18:40 23 --a------ C:\WINDOWS\BlendSettings.ini
  2007-12-23 21:55 . 2007-12-23 21:55 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Bethesda Softworks
  2007-12-23 21:40 . 2007-12-23 21:40 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\SecuROM
  2007-12-23 21:40 . 2007-12-23 21:40 107,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
  2007-12-23 21:32 . 2007-12-29 17:51 30,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXStateBkp-{00000002-00000000-00000009-00001102-00000004-20051102}.rfx
  2007-12-23 21:32 . 2007-12-29 17:51 30,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXState-{00000002-00000000-00000009-00001102-00000004-20051102}.rfx
  2007-12-23 21:32 . 2007-12-29 17:51 29,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXCtrlState-{00000002-00000000-00000009-00001102-00000004-20051102}.rfx
  2007-12-23 21:32 . 2007-12-29 17:51 29,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\BMXBkpCtrlState-{00000002-00000000-00000009-00001102-00000004-20051102}.rfx
  2007-12-23 21:32 . 2007-12-29 17:51 11,564 --a------ C:\WINDOWS\system32\DVCState-{00000002-00000000-00000009-00001102-00000004-20051102}.rfx
  2007-12-23 21:32 . 2007-12-29 17:51 1,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\settingsbkup.sfm
  2007-12-23 21:32 . 2007-12-29 17:51 1,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\settings.sfm
  2007-12-23 21:31 . 2007-12-23 21:33 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Defaults
  2007-12-23 21:31 . 2007-12-29 17:51 4,958,588 --a------ C:\WINDOWS\{00000002-00000000-00000009-00001102-00000004-20051102}.CDF
  2007-12-23 21:31 . 2007-12-29 17:51 4,958,588 --a------ C:\WINDOWS\{00000002-00000000-00000009-00001102-00000004-20051102}.BAK
  2007-12-23 21:31 . 2000-12-05 09:11 4,174,814 --------- C:\WINDOWS\system32\CT4MGM.SF2
  2007-12-23 21:30 . 2007-12-23 21:30 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Data
  2007-12-23 21:30 . 2007-12-23 21:30 409,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
  2007-12-23 21:30 . 2006-08-11 15:14 86,446 --a------ C:\WINDOWS\system32\instwdm.ini
  2007-12-23 21:30 . 2007-12-23 21:30 86,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
  2007-12-23 21:30 . 2006-08-11 14:57 11,776 --a------ C:\WINDOWS\INRES.DLL
  2007-12-23 21:30 . 2006-08-11 14:55 10,240 --a------ C:\WINDOWS\CTDCRES.DLL
  2007-12-23 21:30 . 2006-08-11 14:56 3,072 --a------ C:\WINDOWS\CTXFIRES.DLL
  2007-12-23 21:30 . 2006-08-11 14:32 191 --a------ C:\WINDOWS\system32\ctzapxx.ini
  2007-12-23 21:16 . 2007-12-23 21:16 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\nb-NO
  2007-12-23 21:16 . 2007-12-23 21:16 <DIR> d-------- C:\Programfiler\MSXML 6.0
  2007-12-23 21:14 . 2007-12-23 21:14 <DIR> d-------- C:\Programfiler\MSBuild
  2007-12-23 21:12 . 2007-12-23 21:19 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
  2007-12-23 21:12 . 2007-12-23 21:12 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Reference Assemblies
  2007-12-23 21:11 . 2007-12-23 21:11 <DIR> d-------- C:\d1e431d2584a48885ccf
  2007-12-23 21:11 . 2006-06-29 13:07 14,048 --------- C:\WINDOWS\system32\spmsg2.dll
  2007-12-23 20:46 . 2007-12-23 20:46 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Windows Media Connect 2
  2007-12-23 20:46 . 2006-10-04 15:06 1,197,294 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\sysmain.sdb
  2007-12-23 20:46 . 2006-10-04 15:06 764,868 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\apph_sp.sdb
  2007-12-23 20:46 . 2006-10-04 15:06 217,118 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\apphelp.sdb
  2007-12-23 20:45 . 2007-12-23 20:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
  2007-12-23 20:45 . 2007-12-23 20:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF
  2007-12-23 20:31 . 2007-12-05 14:17 593,920 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  2007-12-23 20:31 . 2007-11-07 04:40 169,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\atinavt2.sys
  2007-12-23 20:31 . 2007-11-07 04:40 106,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\atinppt2.ax
  2007-12-23 20:31 . 2005-12-02 23:49 64,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ativmc01.cod
  2007-12-23 20:30 . 2007-12-23 20:33 <DIR> d-------- C:\Programfiler\ATI Technologies
  2007-12-19 12:43 . 2007-12-19 12:43 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Hothouse Creations
  2007-12-16 17:54 . 2007-12-16 17:54 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Google
  2007-12-16 11:38 . 2007-12-16 18:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\Ahead
  2007-12-16 11:36 . 2003-12-11 13:34 1,318,912 --------- C:\WINDOWS\UNNMP.exe
  2007-12-16 11:36 . 2003-12-31 09:24 50,523 --------- C:\WINDOWS\UNNMP.cfg
  2007-12-16 11:35 . 2001-07-09 12:50 155,648 -ra------ C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  2007-12-16 11:34 . 2003-12-11 13:34 1,318,912 --------- C:\WINDOWS\UNNeroVision.exe
  2007-12-16 11:34 . 2003-12-31 09:24 105,105 --------- C:\WINDOWS\UNNeroVision.cfg
  2007-12-16 11:34 . 2001-03-08 18:30 24,064 -ra------ C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll
  2007-12-16 11:33 . 2007-12-16 11:33 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead
  2007-12-16 11:33 . 2007-12-16 11:36 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Ahead
  2007-12-16 11:33 . 2007-12-16 11:33 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\Ahead
  2007-12-16 11:33 . 2001-07-06 15:41 569,344 -ra------ C:\WINDOWS\system32\imagr5.dll
  2007-12-16 11:33 . 2001-07-06 13:44 544,768 -ra------ C:\WINDOWS\system32\imagx5.dll

  .
  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2007-12-23 20:54 --------- d--h--w C:\Programfiler\InstallShield Installation Information
  2007-12-23 20:31 --------- d-----w C:\Programfiler\Creative
  2007-12-23 19:32 --------- d-----w C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield
  2007-12-23 14:44 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\Canon
  2007-12-16 16:55 --------- d-----w C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe
  2007-12-09 19:03 --------- d-----w C:\Programfiler\Snapshot Viewer
  2007-12-05 05:26 2,782,208 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys
  2007-11-24 10:11 --------- d-----w C:\Programfiler\Brother's Keeper 6
  2007-11-20 20:07 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\SBT
  2007-11-20 19:51 --------- d-----w C:\Programfiler\microsoft frontpage
  2007-11-20 19:48 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\Microsoft Web Folders
  2007-11-18 22:27 --------- d-----w C:\Programfiler\MSXML 4.0
  2007-11-18 15:20 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\Arcsoft
  2007-11-14 03:38 --------- d-----w C:\Programfiler\Fellesfiler\Tjenester
  2007-11-13 21:58 --------- d-----w C:\Programfiler\NewSoft
  2007-11-13 21:58 --------- d-----w C:\Programfiler\Canon
  2007-11-13 21:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\NewSoft
  2007-11-13 21:57 --------- d-----w C:\Programfiler\ScanSoft
  2007-11-13 21:57 --------- d-----w C:\Programfiler\Fellesfiler\ScanSoft Shared
  2007-11-13 21:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Eier\Programdata\ScanSoft
  2007-11-13 21:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\SSScanWizard
  2007-11-13 21:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\SSScanAppDataDir
  2007-11-13 21:56 --------- d-----w C:\Programfiler\ArcSoft
  2007-11-13 20:47 --------- d-----w C:\Programfiler\Java
  2007-11-13 20:34 --------- d-----w C:\Programfiler\Alwil Software
  2007-11-13 19:48 3,794 --sha-r C:\WINDOWS\system32\drivers\HP_PC008A-ABN t570.no_YW_Pavi_QCZB422_E42NOheBLF3_4_IOxford_SASUSTeK Computer INC._V1.xx_B3.28_T040827_WXH1_L414_M1024_J320_7Intel_8Pentium 4_93,2_1104C8023_N10EC8139_P_Z14F12F00_K_A_U808624D2_G_O_D.MRK
  2007-11-13 19:46 --------- d-----w C:\Programfiler\InterVideo
  2007-11-13 19:45 --------- d-----w C:\Programfiler\Multimedia Card Reader
  2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Note* empty entries & legit default entries are not shown
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "RecordNow!"="" []
  "RemoteCenter"="C:\Programfiler\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE" [2003-10-08 16:35]
  "BitTorrent DNA"="C:\Programfiler\DNA\btdna.exe" [2007-12-25 13:31]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SunJavaUpdateSched"="C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]
  "hpsysdrv"="c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [1998-05-07 16:04]
  "HPHUPD05"="c:\Programfiler\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe" [2003-08-21 03:23]
  "HPHmon05"="C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe" [2003-08-21 03:19]
  "KBD"="C:\HP\KBD\KBD.EXE" [2003-02-11 19:02]
  "UpdateManager"="C:\Programfiler\Fellesfiler\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-08-19 08:01]
  "WinCinemaMgr"="C:\Programfiler\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe" [2003-09-16 17:01]
  "Home Theater SchSvr"="C:\Programfiler\Fellesfiler\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe" [2003-11-24 17:40]
  "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2003-11-03 16:50]
  "VTTimer"="VTTimer.exe" []
  "PS2"="C:\WINDOWS\system32\ps2.exe" [2002-10-16 15:57]
  "Sunkist2k"="C:\Programfiler\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe" [2003-10-29 11:17]
  "Omnipage"="C:\Programfiler\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe" [2002-06-03 11:38]
  "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 12:50]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Programfiler\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]
  "StartCCC"="C:\Programfiler\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 12:35]
  "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2006-08-11 14:56 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]
  "CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" [2006-08-11 14:56 C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE]
  "mcagent_exe"="C:\Programfiler\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2007-08-03 22:33]
  "SiteAdvisor"="C:\Programfiler\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe" [2007-08-24 22:57]
  "cookw"="C:\PROGRA~1\FELLES~1\MINNES~1\cookw.exe" [2007-08-15 11:09]

  C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart\
  Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2007-11-13 23:04:18]
  HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Programfiler\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2003-09-16 12:19:24]
  Microsoft Office.lnk - C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 09:15:54]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]
  @=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]
  @=""

  R0 viaagp1;VIA AGP Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp1.sys [2003-07-02 11:42]
  R3 Cap7134;ASUS TV7134 WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Cap7134.sys [2003-05-09 10:16]
  R3 PhTVTune;ASUS WDM TV Tuner;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PhTVTune.sys [2003-04-28 22:33]
  S2 0038611198866456mcinstcleanup;McAfee Application Installer Cleanup (0038611198866456);C:\DOCUME~1\Eier\LOKALE~1\Temp\003861~1.EXE C:\PROGRA~1\FELLES~1\McAfee\INSTAL~1\cleanup.ini -cleanup -nolog []

  .
  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  "2007-12-28 18:27:25 C:\WINDOWS\Tasks\McDefragTask.job"
  - c:\PROGRA~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe'
  "2007-12-28 18:27:24 C:\WINDOWS\Tasks\McQcTask.job"
  - c:\PROGRA~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe
  .
  **************************************************************************

  catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-12-29 18:00:10
  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

  scanning hidden processes ...

  scanning hidden autostart entries ...

  scanning hidden files ...

  scan completed successfully
  hidden files: 0

  **************************************************************************
  .
  Completion time: 2007-12-29 18:01:37 - machine was rebooted [Eier]
  .
  2007-12-22 01:46:06 --- E O F ---
  • 0
 7. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  Har også fått dette på min andre maskin! Her er loggen til den:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:04, on 2007-12-29
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Programfiler\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Programfiler\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Programfiler\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  C:\Programfiler\SiteAdvisor\6172\SAService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Programfiler\Fellesfiler\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
  C:\Programfiler\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Programfiler\Fellesfiler\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
  C:\Programfiler\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  C:\Programfiler\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Programfiler\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe
  C:\Programfiler\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE
  C:\Programfiler\DNA\btdna.exe
  C:\Programfiler\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Programfiler\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vg.no/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Programfiler\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Programfiler\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programfiler\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: HP-visning - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Programfiler\HP\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programfiler\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Programfiler\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Programfiler\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Programfiler\Fellesfiler\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] C:\Programfiler\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] C:\Programfiler\Fellesfiler\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Programfiler\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Programfiler\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programfiler\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Programfiler\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Programfiler\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [siteAdvisor] C:\Programfiler\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Programfiler\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Programfiler\DNA\btdna.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programfiler\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Programfiler\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftu...b?1197051377453
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0038611198866456) (0038611198866456mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Eier\LOKALE~1\Temp\003861~1.EXE (file missing)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Programfiler\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programfiler\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\FELLES~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Programfiler\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Programfiler\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Programfiler\SiteAdvisor\6172\SAService.exe

  --
  End of file - 7572 bytes
  • 0
 8. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:52, on 2007-12-29
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Safe mode

  Running processes:
  C:\Windows\Explorer.EXE
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vg.no/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [siteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [?????????] ??????????????e
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [steam] C:\Program Files\Valve\Steam\\Steam.exe -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/co...ex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {25C29129-E95F-4564-BFE3-000000006400} (KvikVideo 6.4) - http://www.123hjemmeside.no/builder/pages/...deo-6-4-0-0.CAB
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27 (msiserver) - Unknown owner - cmd.exe (file missing)
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

  --
  End of file - 6896 bytes

  Jeg prøvde å slette og fikse den ??????)?????e filen, men den er der ennå ser jeg
  • 0
 9. vaagnes la til et innlegg i et emne Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com   

  da har jeg kjørt hijackthis.

  her er loggen:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:54, on 2007-12-29
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Safe mode

  Running processes:
  C:\Windows\Explorer.EXE
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vg.no/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [siteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [cookw] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MINNES~1\cookw.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [giw] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INTERN~1\giw.exe" -start
  O4 - HKCU\..\Run: [?????????] ??????????????e
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [steam] C:\Program Files\Valve\Steam\\Steam.exe -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/co...ex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {25C29129-E95F-4564-BFE3-000000006400} (KvikVideo 6.4) - http://www.123hjemmeside.no/builder/pages/...deo-6-4-0-0.CAB
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

  --
  End of file - 6937 bytes
  • 0
 10. vaagnes la til et emne i Virus og antivirus   

  Hjelp! har blitt infisert av minnesparere.com
  Fikk et virus fra minnesparere.com fra vg.no. De ba meg om å kjøre systemscan, og det gjorde jeg og installerte to program:

  minnesparere
  og internetAnonymizer.

  Jeg har Combofix og hijackthis som jeg skal kjøre nå. Kan dere se på loggen min fra hijackthis og se om jeg har blitt kvitt det?
  • 21 svar
  • visninger