Selvlært

Medlemmer
 • Innholdsteller

  214
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Alt skrevet av Selvlært

 1. Selvlært la til et emne i PC-hjelp   

  Får ikke noe lyd ut av HDMI kabelen
  Det er lyd på PC,n men når jeg skal se en film/Torrent så kommer bare bilde på TV. Det er ikke noe galt med TVns lyd, Kjører en HiJack å legger loggen her, håper noen her inne kan hjelpe meg

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 12:54:49, on 28.10.2013 Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505) MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Care 365\WiseTray.exe C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSM32.EXE C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://toshiba.msn.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securedsearch2.lavasoft.com/index.php?pr=vmn&id=adawaretb&v=3_4&ent=hp&u=26C58463C04F9EE0F58533523C65B63C R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: YTNavAssistPlugin Class - {81017EA9-9AA8-4A6A-9734-7AF40E7D593F} - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Companion\Installs\cpn6\yt.dll F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe, O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files (x86)\Ventelo\NRS\iescript\baselitmus.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: TOSHIBA Media Controller Plug-in - {F3C88694-EFFA-4d78-B409-54B7B2535B14} - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\TOSHIBAMediaControllerIE.dll O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files (x86)\Ventelo\NRS\iescript\baselitmus.dll O3 - Toolbar: (no name) - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60 O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files (x86)\Ventelo\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.exe /STARTUP O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000 O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3070 B611 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1CE671D005MQ:NW" -scfn "HP Deskjet 3070 B611 series (NET)" -AutoStart 1 O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user') O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user') O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Legg til i TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000 O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Ventelo\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Ventelo\ORSP Client\fsorsp.exe O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing) O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: Wise Boot Assistant (WiseBootAssistant) - WiseCleaner.com - C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Care 365\BootTime.exe O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe -- End of file - 14417 bytes
  • 8 svar
  • visninger
 2. Selvlært la til et innlegg i et emne SYSTWeak er det et virus/malvare ?   

  Måtte bytte visa kort etter at dem hadde trekt meg 5 ganger, banken prøver å få tilbake pengene og skulle Politianmelde saken , har ikke så mye håp å få tilbake noe.
  Har sjekka litt å dem har lurt Masse folk over hele verden, håper de blir tatt.
  CCleaner har jeg brukt i mange år, får tilbud å oppgradere, men da skal de ha penger ! Bare lurer på om det blir bedre hvis jeg betaler ?
  • 0
 3. Selvlært la til et innlegg i et emne Uventet faktura fra UPS etter utenlandskjøp   

  Takker
  • 0
 4. Selvlært la til et innlegg i et emne Uventet faktura fra UPS etter utenlandskjøp   

  Synes dette er veldig mye og det sto ikke noe om det. Har skrevet til Army-Star.com for å høre hva det er.

  Takk for svaret Martin Aleksander
  • 0
 5. Selvlært la til et emne i Diskusjon   

  Uventet faktura fra UPS etter utenlandskjøp
  Fikk en Faktura i dag fra UPS Norway AS Ulvenveien 75B Postboks 228 ALNABRU 0614 OSLO . Fakturan er på kr. 563,-
  Jeg kjøpte noe klær fra ARMY-STAR.COM i Danmark for en stund siden som ble lever på døra , Betalte klærne over nettet, ikke kan jeg huske at jeg ba om dette, det er over halparten av hva klærne kostet.

  Bør jeg betale dette, har ikke noe lyst
  En som kaller seg Andrew Green Nordic Sales Manager har skrevet under ??

  www.ups.com/no/no/billingcentre vil de at jeg skal gå til for å registrere meg eller lære mer. noe jeg ikke vil ???
  • 7 svar
  • visninger
 6. Selvlært la til et innlegg i et emne SYSTWeak er det et virus/malvare ?   

  Takk for gode råd
  • 0
 7. Selvlært la til et innlegg i et emne Fått noe som jeg ikke får fjernet.   

  Sjekket Security Essentials å den går som den skal den ? Windows brann muren er på ? Ja det reklame greine er vekk, har ikke fått slettet det du ba meg om enda ,men den er betydelig bedre
  Snålt at du ser i loggen at brann muren og Security Essentials ikke virker, for fra denne siden ser det greit ut.
  • 0
 8. Selvlært la til et innlegg i et emne Fått noe som jeg ikke får fjernet.   

  Her er den nye log filen
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 00:13:16, on 24.08.2013 Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505) MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://toshiba.msn.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: (no name) - {8c5878d0-6106-423b-aaa8-144c143dbf44} - (no file) R3 - URLSearchHook: YTNavAssistPlugin Class - {81017EA9-9AA8-4A6A-9734-7AF40E7D593F} - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Companion\Installs\cpn6\yt.dll F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe, O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Music Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - {e46378a8-4e82-45f4-9ce5-678f3f8e0cf9} - C:\PROGRA~2\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll (file missing) O2 - BHO: TOSHIBA Media Controller Plug-in - {F3C88694-EFFA-4d78-B409-54B7B2535B14} - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\TOSHIBAMediaControllerIE.dll O3 - Toolbar: Music Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - {e46378a8-4e82-45f4-9ce5-678f3f8e0cf9} - C:\PROGRA~2\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60 O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.exe /STARTUP O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000 O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3070 B611 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1CE671D005MQ:NW" -scfn "HP Deskjet 3070 B611 series (NET)" -AutoStart 1 O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user') O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user') O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Legg til i TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000 O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing) O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe -- End of file - 13034 bytes
  • 0
 9. Selvlært la til et innlegg i et emne Fått noe som jeg ikke får fjernet.   

  Her er log filen jeg fikk etter å kjørt hijakthis Håper du finner noe

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 22:22:24, on 22.08.2013 Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505) MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\registrybooster.exe C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Marius\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://toshiba.msn.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.search.ask.com/?o=APN10642A&gct=hp&d=4-168&v=n8463-74&t=4 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\prxtbuTor.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - {8c5878d0-6106-423b-aaa8-144c143dbf44} - (no file) R3 - URLSearchHook: YTNavAssistPlugin Class - {81017EA9-9AA8-4A6A-9734-7AF40E7D593F} - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Companion\Installs\cpn6\yt.dll F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Companion\Installs\cpn6\yt.dll O2 - BHO: CrossriderApp0003491 - {11111111-1111-1111-1111-110011341191} - C:\Program Files (x86)\Vid-Saver\Vid-Saver.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: SpecialSavings.Addon - {bb184e6d-26d1-461a-9226-b93ca8da2af9} - mscoree.dll O2 - BHO: uTorrentBar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\prxtbuTor.dll O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.10.0\bh\delta.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Music Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - {e46378a8-4e82-45f4-9ce5-678f3f8e0cf9} - C:\PROGRA~2\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll O2 - BHO: TOSHIBA Media Controller Plug-in - {F3C88694-EFFA-4d78-B409-54B7B2535B14} - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Media Controller Plug-in\TOSHIBAMediaControllerIE.dll O3 - Toolbar: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\prxtbuTor.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Companion\Installs\cpn6\yt.dll O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.10.0\deltaTlbr.dll O3 - Toolbar: Music Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - {e46378a8-4e82-45f4-9ce5-678f3f8e0cf9} - C:\PROGRA~2\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60 O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.exe /STARTUP O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED O4 - HKCU\..\Run: [RegistryBooster] "C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000 O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3070 B611 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1CE671D005MQ:NW" -scfn "HP Deskjet 3070 B611 series (NET)" -AutoStart 1 O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user') O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user') O4 - Startup: MyPC Backup.lnk = C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Legg til i TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000 O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - (no file) O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - (no file) O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - (no file) O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~3\Wincert\WIN32C~1.DLL C:\PROGRA~2\MOVIES~1\Datamngr\mgrldr.dll c:\progra~3\browse~1\261095~1.52\{c16c1~1\browse~1.dll O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe O23 - Service: BrowserProtect - Unknown owner - C:\ProgramData\BrowserProtect\2.6.1095.52\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.exe O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: Datamngr Coordinator (DatamngrCoordinator) - Bandoo Media Inc. - C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing) O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe -- End of file - 15853 bytes
  • 0
 10. Selvlært la til et innlegg i et emne Fått noe som jeg ikke får fjernet.   

  Det har du helt rett i skrev feil Microsoft Security Essentials er det riktige.
  Dette begynte etter den SYSTWeak jeg var så korka å laste ned
  Skal sende loggen Takk for hjelpen så langt
  • 0
 11. Selvlært la til et emne i Logger til analyse   

  Fått noe som jeg ikke får fjernet.
  Jeg bruker Windows Live Essentials 2011 ,Uniblue å CCleaner , men de finner noen feil men ikke de som plager Laptopen min.
  https:// har kommet på Facebook siden min, er alle sider med https noe galt med ? Det er en hengelås forran å skriften før www er grønn.
  Det som er det virkelige ålagsomme er at når jeg skal slå av maskinen så ligger mange ap. sider med reklame for alt mulig dritt, hva skjer ?


  • 8 svar
  • visninger
 12. Selvlært la til et innlegg i et emne SYSTWeak er det et virus/malvare ?   

  Når jeg betalte fikk jeg et år abonnement eller 2 år , Det er ikke sånn at jeg må avbestille ? Vel jeg tror jeg har fått burt alt som har med SYSTWeak å gjøre
  • 0
 13. Selvlært la til et innlegg i et emne SYSTWeak er det et virus/malvare ?   

  Har sletta alt som hadde med SYTWeak å gjøre.
  Det var på Piratebay at det sto en linje med at maskinen min var full av feil å for å få opp f ​arten på PCn skulle jeg trykk på Downlowd knappen, å ganske riktig fant den flere 1000 feil men etter en stund begynte den å skanne igjen å fant masse andre feil , måtte bare betale 188 kr.- . å sånn fortsatte det, ja en lærer av sine feil
  • 1
 14. Selvlært la til et emne i Virus og antivirus   

  SYSTWeak er det et virus/malvare ?
  SYSTWeak begynner med Https//: SYSTWeak så ikke det før jeg hadde lastet ned SYSTWeak 2 ganger . PCn min er litt treg så jeg kjøpte SYSTWeak Å den fant over 2000 feil , men så kom SYSTWeak på igjen å det var freevare , jeg betalte ,slutten skulle de ha 180 kr for å få register nøkkelen, registrerte å alt virket bra men så begynte den å scanne å fant ,masse feil igjen. Hva er dette programmet SYSTWeak.
  Det står at er jeg ikke fornøyd så er det 30 dager angrefrist. HAR JEG BLITT LURT ?
  • 8 svar
  • visninger
 15. Selvlært la til et innlegg i et emne ASUS vil ikke starte.   

  Kom ingen vei så vi måtte levere den der vi kjøpte den og det var 2 uker igjen av garantien, så det var jo flaks.
  HD var smadra så har a fått en ny og alt virker som en drøm, så lenge

  Så denne saken er LØST
  • 0
 16. Selvlært la til et innlegg i et emne ASUS vil ikke starte.   

  pijano Mener du at jeg skal skru ut HD på den som hun dundra løs på å sette den inn i en annen latop ? På forhånd Takk !
  • 0
 17. Selvlært la til et innlegg i et emne ASUS vil ikke starte.   

  Ikke noe hjelper, og den duringen under oppstart liker jeg ikke. Får nok levere den til reprasjon, men det blir nok en stund til for jeg betaler ikke
  • 0
 18. Selvlært la til et innlegg i et emne ASUS vil ikke starte.   

  prøvd det ,men det hjalp ikke . Prøvde å holde F9 nede under oppsrart men det samme skjer
  • 0
 19. Selvlært la til et innlegg i et emne ASUS vil ikke starte.   

  Skal prøve det ,håper det virker TAKKER
  • 0
 20. Selvlært la til et innlegg i et emne ASUS vil ikke starte.   

  Noe jeg glemye når den starter opp så kommer det dure lyder ca. 1 i sekundet , å det holder på i 1 minutt ca.
  • 0
 21. Selvlært la til et emne i PC-hjelp   

  ASUS vil ikke starte.
  Kjerringa klikka totalt på laptoppen. å slo med begge hender med stor kraft på tastaturet, med det det resultat at når jeg starter den s proper Boot device or Insert boot media in selected Boot Media in selected Boot device and press a key.
  Har kjerringa gjort nå da, må jeg kjøre F9 ? for det fulgte ikke med noe reboot media

  På forhånd takk
  Jørn Ole
  • 12 svar
  • visninger
 22. Selvlært la til et innlegg i et emne Hvordan kan jeg nullstille PCen til fabrikkinnstillinger?   

  prøver o fabrikk starte min TOsihiba Sateiiite , fikk beskjed av pjiano at det var å holde Power og 0 knappene nede samtidigq, når jeg gjør det slår bare laptoptopen seg av, så hva er det riktige eller gjør jeg noen feil. :-)
  • 0
 23. Selvlært la til et emne i Mobiltelefoner   

  Bluetooth fungerer ikke på Iphone 4S
  På damas Iphone 4S virker ikke Bluetooth ,den søker å søker men finner ikke mine 2 som Bluetooth er på å ligger rett ved siden av.
  Tenkte jeg kunne dra inn på Itunes å oppgradere den men så har kløna glemt passordet, så jeg kommer ikke inn på Itunes ?
  Jeg har Android på mine telefoner så jeg har ikke noe peiling på Iphone, håper noen kan hjelpe oss her
  • 1 svar
  • visninger
 24. Selvlært la til et emne i Annen programvare   

  Får ikke reinstallert Java.
  Min sigerfar å dame fikk panikk for en stund siden da det var mye oppstyr rundt Java , så de slettet de etter råd fra en som ikke har noe peiling.
  Nå har det seg sånn at de ikke får innstalert Java igjen, lurer på om andre her har vært borti det samme.
  Jeg tror at det er en brannmur som nekter java eller noe sånt.
  På damas data så er det på Mozilla det hender at det er svarte flekker der det står at du må ha Java for å se på det å en link til java trykker du på den så får du instalert java å det svarte forsvinner men dette gjentar seg hele tiden ?????????

  Kan noen hjelpe ?
  • 1 svar
  • visninger
 25. Selvlært la til et innlegg i et emne Bytte kontakter på hovedkort og bærbar PC   

  HDMI pluggen på ACEREN virker fortsatt ikke desverre, får selge den til en som ikke trenger HDMI .
  Ørepluggen begynte bare å virke av seg selv, dette er fruen sin Laptop så kan hende hun har mistet den eller slått på den i sinne å ikke tørt å sakt noe ,men den virker så det er det samme for meg.

  BEKLAGER DET MED INTROEN, TENKTE IKKE AT DET HADDE NOEN SÅNN EFFEKT.
  • 0