Petter Sandvik

Medlemmer
 • Innholdsteller

  1 452
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Alt skrevet av Petter Sandvik

 1. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Malware som fjerner internet forbindelse, gjør nettlesere saktere og stopper søking   

  Mbam fant ingenting, så ser ikke noen vits i å poste en logg fra de. AVG ble innstallert for å sjekke om de fant noe, men fjerna nå siden de ikke fant noe mer.
  • 0
 2. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Malware som fjerner internet forbindelse, gjør nettlesere saktere og stopper søking   

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:48:41, on 16.09.2008
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Program Files\ASUS\Six Engine\SixEngine.exe
  C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgtray.exe
  C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\Applets\LCDMedia.exe
  C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
  C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgui.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.comodo.com/search/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Påloggingshjelp for Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files (x86)\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Veoh] "C:\Program Files (x86)\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe" /VeohHide
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Petter\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
  O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~2\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~2\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Send til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll
  O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe
  O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgfws8.exe
  O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 8964 bytes
  Hijackthis scannen, sjekka den hos de, men det var ikke noe sånn kritisk som jeg forsto det, men sjekk.

  Neste kommer i oppdatert innlegg straks.
  • 0
 3. Petter Sandvik la til et emne i Sikkerhet   

  [LØST] Malware som fjerner internet forbindelse, gjør nettlesere saktere og stopper søking
  Hei!

  Emnet: http://itpro.no/supportforum/index.php?showtopic=65767 ble laget igår kveld, da dette er et problem, nå har jeg forsøkt på egenhånd med litt feilsøking.

  Nå nekter PCen å koble seg til et nettverk hvor min bærbare er tilkoblet(PCen er ikke blokkert). PCen nekter å la FF og Opera å koble seg til nettet, når det fungerte før idag. Programmer som WLM, VeohTV Logitech LCD med flere åpner seg ikke, bare ligger i ctrl+alt+del, kommer altså ikke opp.

  Dette minner meg om en eller annen type malware.

  PCen har ikke nettverk lengre, hva skal jeg fortsette med for å fjerne det?

  Kjører AVG Internet Security 8 på slow scan nå, for en time siden fant det en fil som het "AdWare StopSearch" eller noe lignende, denne fjernet jeg via programmet.

  Avast! 4.8 fant ingenting, heller ikke Spyware S&D, hva mer skal jeg søke med?
  • 12 svar
  • visninger
 4. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Tillat direkte tilgang   

  Ingen som vet hvordan?
  • 0
 5. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] FF, IE og Opera problemer, lang åpningstid og laster ikke sider   

  Det er Firefox som er hovedproblemet kan jeg si da.

  Det ergeligste var å slette 85 passord/brukernavn og over 50 bokmerker.


  PCen:

  Grafikk: Radeon HD 4870 2. stk
  CPU: 3,0GHz Intel 2 core
  Hovedkort: Azuz
  HDD: Samsung 250GB
  RAM: 4 GB

  Dette skal vel dra bra, ble kjøpt i august 2008.

  Har sletta private data, har to tabber, se bilde

  Har scanna PCen med avast! 4.8, Windows OneCare, Spybot S & D og Windows Defender.
  Har søkt litt på Google med IE8, men har ikke funnet noe jeg syntes at passet min situasjon.
  • 0
 6. Petter Sandvik la til et emne i Nettlesere   

  [LØST] FF, IE og Opera problemer, lang åpningstid og laster ikke sider
  Hei!

  Har et stort problem med Mozilla Firefox, Internet Explorer 8 og Opera, det tar fra 4 til 10 minutter for de nevnet nettleserene å åpne seg, Google Chrome, Safari med flere åpnet seg raskt, men ikke de jeg foretrekker.

  Har forsøkt å avinnstallere IE 8, med IE7, og IE8, samme med de andre. Internet Explorer er den eneste som jeg får til å laste sider i noen tilfeller, de andre to får ikke til å koble seg til.

  Skulle ikke være noe galt med den nye PCen heller, har desverre ikke prøvd å formatert da jeg ikke er hjemme før sansynligvis til helga, der har jeg Windows Vista Ultimate CDen.
  • 3 svar
  • visninger
 7. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Automatsik låsing av brukerkontoen   

  Hei!

  Dette ligger i strøm innstillingene, for ventemodus:

  Kontrollpanel(Startside visning) - System og Vedlikehold - Strømalternativer - Velg "Endre planinnstillinger", der står det "hvilemodus", sett til ønsket tid eller aldri.
  • 0
 8. Petter Sandvik la til et emne i Webutvikling   

  [LØST] Tillat direkte tilgang
  Hei!

  Lurer litt på, hvordan kan man tillatte direkte tilgang til filer, tenker på "Direct acces is not allowed", må fjerne den i en Joomla! 1.5 modul, da jeg har tenkt å iframe den inn i et annet dokument.
  • 3 svar
  • visninger
 9. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Invision Power Board på norsk?   

  Hei!

  Om kort tid vil jeg komme med en full norsk språkpakke til IPB 2.3.5, den vil bli lagt ut på www.nyfritid.no til nedlastning.
  • 0
 10. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Bakgruns musikk i joomla?   

  Hei!

  For å finne ting til Joomla! er vel Joomla! Extensions Directory det rette stedet å starte.

  Gå til: http://extensions.joomla.org/index.php?opt...1&Itemid=35

  Der har du diverse typer mediespillere som brukes som moduler, det er noen typer for å velge sanger fra ei mappe på serveren og noen kan innhente radio m.m.

  Det er viktig at man ikke innstallerer Joomla! 1.0 utvidelser på Joomla! 1.5 og omvendt.
  • 0
 11. Petter Sandvik la til et emne i Grafikkort   

  [LØST] 81 grader med Radeon HD4870 uten klokk
  Hei!

  Jeg fikk da igår min nye PC, med to Shappire Radeon HD 4870 kort, hvor jeg ser at temperaturen er mye høyrere enn hva som er normalt, 80,5 og 81 grader.

  Resten av PCens temperaturer er fine.

  Jeg har ikke klokket kortene.

  Jeg har et Termaltahe Soporano kabinett, hvor det sitter en stor kjølevifte bak og en i front, samt CPU, dør, PSU.

  Skal kortene ha denne temperaturen?

  Jeg mener det er mye hvertfall, da mitt Radeon X1650 ligger på 40, selv om det er gammelt og lite.

  Viftene på kortene går som de skal og blåser luft ut, kabinettet står på gulvet, en meter hver vei til noe kan blokkere luft tilførselen.

  Bilde av temperaturer med PC Wizard 2008:


  Vel å merke så er dette en helt ny PC, orginale vifter, alle går, ingen klokk, men veldig høy temperatur.

  Disse temperaturene er uten spilling, en Samsung 226BW skjerm.


  I tillegg:

  Hovedkort: Asus P5QE
  OPPDATERING:


  Jeg sjekka på nettet og det er pga at vifta ikke har full hastighet som standard, jeg spillte fem timer GTA og det gikk ikke varmt, så er som det skal. Man kan endre hastigheta i ei fil.
  • 3 svar
  • visninger
 12. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Ny PC for 6000 kr   

  Microsoft Windows Vista Premium, ikke noen hardisk, kabinett, Logitech G15 Ny, Radeon HD 4870, kan du prøve med det? Og det andre der.
  • 0
 13. Petter Sandvik la til et emne i Generelt om maskinvare   

  [LØST] Ny PC for 6000 kr
  Hei!

  Jeg skal kjøpe meg en PC, maks 6000.

  Har haddisk.


  Øsnker
  2,4 GHz Prosessor
  2GB RAM
  Greit skjermkort
  Logitech G15 Ny tastatur
  Ikke mus.
  • 4 svar
  • visninger
 14. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne Har du nyttige tips rundt tastatur- / musfunksjoner ?   

  Hei!

  Kan jo lese mine anbefalinger: http://nyfritid.no/index.php?option=com_co...r&Itemid=41 til bruk av tastatur.
  • 0
 15. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Passer delene sammen - PC til max 13 tusen   

  Snakka med NetShop så alt skal være iorden nå, de mente det ville passe ypperlig, så for min bruk holder det vel, med Battelfield 2, Blaze Angels og lignende, som denne PCen vil dra perfekt regner jeg med.


  Takker for all hjelp!
  • 0
 16. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Passer delene sammen - PC til max 13 tusen   

  Da tar jeg å bestiller denne uken, når jeg har fått overført penger osv.

  Takk for hjelpen!

  Jeg trenger litt hjelp, ser at det ble 13 544 med to skjermkort, to like, som det over, tenker jeg tar to, men trenger jeg noe mer viss jeg kjøper to?
  • 0
 17. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Passer delene sammen - PC til max 13 tusen   

  Da har jeg oppdatert første post. Passer alt nå? Trenger strøm forsyning til alt dette.

  Oppdatert igjen, så da er det bare å bestille? Ingenting annet nødvendig for å få opp en PC? (Redd for å glemme noe).
  • 0
 18. Petter Sandvik la til et emne i Generelt om maskinvare   

  [LØST] Passer delene sammen - PC til max 13 tusen
  Hei!

  Jeg har tenkt i en lengre periode på å bestille meg en PC, nå skal jeg det, men ble syv tusen mindre å bruke, men må vel gå.

  Jeg regner med oppsettet vil holde til de spillene jeg spiller, BF2, CS, Blaze Angels osv. ikke så veldig mye som trengs for de vel.

  Under ser dere det forskjellige jeg tenkte meg, alt skal bestilles fra NetShop.no.

  Har et Termaltake Soporano kabinett, har tre 250GB Samsung SATA disker som jeg kan bruke, jeg mangler strømforsyning nå, hvor stor trenger jeg?

  Noe som ikke passer? For få PCI porter i HK eller lignende, så fortell meg. Sjekk minnet spesielt, da jeg ikke kan noe der.


  Asus P5Q-E
  1 095,-

  Intel Core 2 Duo E8400
  1 250,-

  Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 gram
  69,-

  Sapphire Radeon HD 4870
  1 995,-

  Logitech MX518 Optical Gaming Mouse Wheel, USB, PS/2
  375,-

  Logitech G15 Gaming Keyboard USB, LCD, Lys i knapper Norsk layout
  625,-

  Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon
  1 395,-

  Samsung 22" LCD 226BW Wide sort 1680x1050, 3000:1, 2ms, VGA/DVI
  2 395-

  OCZ GameXStream 700 Watt
  895,-

  Samsung DVD brenner SH-S202N LightScribe Svart, IDE, bulk SH-S202N/BEBN
  235,-

  OCZ DDR2 4 GB Flex II XLC Dual Ch. PC2-9200 2x2048MB 1150MHz. (5.5.5.18)
  1 150,-
  Totalt ca. 13 000,-

  OPPDATERT #2
  • 6 svar
  • visninger
 19. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Sikring i et anlegg, gått eller defekt annlegg?   

  Dette løste jeg ved å måle motstand, kom på at det går ann.

  Sikringa er helt hvit, ikke noe annet kun blank på polene.

  Jeg fant en ny sikring, da vi har masse sånn(gård) og den fungerte igjen.
  • 0
 20. Petter Sandvik la til et emne i Interne komponenter   

  [LØST] Sikring i et anlegg, gått eller defekt annlegg?
  Hei!

  Jeg har et Logitech Z-5500 anlegg kjøpt av Netshop.

  Det var torden og lyn, jeg dro ut ledninga til den forsikkerhets skyld. Satte den inn ved et senere tidspunkt, så kom jo torden og lynet igjen, jeg dro ut og da jeg satte inn igjen fungerte ikke. Den fungerte mellom torden og lynet.

  Jeg har prøvd et annet annlegg på lydkortet som fungerte og jeg har prøvd anlegget flere steder i huset(foskjellige kurser) så det er sikkert og visst noe med det, enten sikringa eller defekt.

  Jeg har sendt inn sånn returforespørsel, men det kom en kommentar med at jeg måtte sjekke sikringene. Jeg tenkte ikke på dette først, jeg fant en sikring.

  Er den gått eller ikke? Den er sånn hvit rundt hele veien. Bilde: Det var litt vanskelig, den er hvertfall hvit på midten og blank på endene, skal se om jeg får til bilde.
  • 2 svar
  • visninger
 21. Petter Sandvik la til et emne i Administrering av nettverk   

  [LØST] Spørsmål om administrasjon og programmer.
  Hei!

  Jeg er i disse dager iferd med å lage et oppsett for rektor, der jeg skal hjelpe han å blokkere diverse programmer som legges inn på skolens PCer.

  Det jeg da vil er å blokkere nedlastning av .exe filer og andre innstalleringsfiler, og arkivfiltyper.

  Skulle også hatt et program der man kan se at en IP-adresse benytter, f.eks. Internet Explorer, AVG osv på nettet, alltså se hvilke programmer en IP kjører på nettet.
  • 3 svar
  • visninger
 22. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne Finne all musikk   

  Hei!

  Du ønsker at snarveiene som er på startmenyen til musikk skal peke til f. eks. "D:/....."? Det er enkelt, høyreklikk på snarveien, velg egenskaper, velg plassering, og bla gjennom til den plasseringen du ønsker.

  Da er det bare å bruke hurtigsøk etter det du leter etter av musikk.

  Høyreklikk på en musikkfil og velg egenskaper, velg fanen detaljer, der endrer du detaljene om den enkelte fil.

  Du kan jo velge i fanen "tilpass" at mappene skal være for musikk.
  • 0
 23. Petter Sandvik la til et emne i PHP og SQL   

  [LØST] Databasen - Hjelp med endring/backup opplastning.
  Hei!


  Det er to alternativer til å få til problemet, laste opp bakcup eller endre i tabellene.


  1. Jeg trenger litt hjelp angående DB til Joomla! 1.5. Og/eller backup opplastning.

  Jeg skulle aktivere JFusion som kobler brukerne i Joomla! og IPB sammen, men det skjedde noe som ikke skulle skje, JFusion lagde en ny bruker, denne glemte jeg å gi admin rettigheter, og den gamle brukeren virker det som om er sletta.

  Jeg må enten endre i tabellen for rettigheter i DB for Joomla! å gi nåværende bruker som jeg er i besittelse av, admin rettigheter. Hvilken tabell osv. trenger jeg å vite, da jeg ikke kan noe mye om DB.


  2. Laste opp backup som jeg tok før dette, jeg forsøker å laste opp med "importer" funksjonen i PHPMYADMIN, men får denne meldingen:
  Som jeg ikke skjønner stort av, annet enn at det er en feil i arkivet.  Jeg kan få hosten (GoLarge Hosting AS) til å laste opp backup for de tar i helga, og dette skjedde søndag klokken 18.00, å da har de, men det koster 500,- kr å det er siste utvei.
  Noen som kan hjelpe?
  • 0 svar
  • visninger
 24. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Får ikke frem bilde på webside   

  Hei!

  Bildet kan bli ødelagt dersom du endrer filtype, du kan se det i Windows, men ikke på nettet, kan jo være det.
  • 0
 25. Petter Sandvik la til et innlegg i et emne [LØST] Klokken er jo feil?!   

  Hei!

  Viss du ser klokka nederst i forumet er den 12.45 nå, så den også er feil.
  • 0