MrHaugen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  10
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om MrHaugen

 • Rang
  Nyansatt

MrHaugen sin aktivitet

 1. MrHaugen la til et innlegg i et emne SQL over Internett. - Serversikkerhet   


  Jeg vil tro det blir litt tungvindt å be titalls eller hundrevis av brukere om å sette opp vpn for å benytte tjenesten. Dette må være så enkelt og intuitivt som mulig for den.
  Jeg har forresten stablet en web service på beina. Nesten ferdig. Er bare noe mystisk som skjer når jeg sender variabler via web servicen. Får bare 0 i tabellen i databasen min yansett hva variabelen er.

  Om det er noen som kunne tenke seg å sett på det så ta en titt her:
  MSDN forum

  Takk!
  • 0
 2. MrHaugen la til et innlegg i et emne Får ikke Razer Copperhead mus til og fungere.   


  Kan virke sånn ja. Razer mus kan være vriene å installere. Jeg har en Habu, men jeg tror installasjonen er det samme på de begge. Under enhetsbehandlingen min så står det nå en HID-compliant mouse under Mice and other pointing devices, mens det det er en stykk Habu mouse under Human Interface devices.

  Jeg husker ikke den nøyaktige oppskriften, men mitt problem i flere timer var hvertfall at jeg bare sjekket enheten under Mice and other pointing devices og prøvde å installere og avinstallere denne. Det er mer som skal til.

  Bruk en annen mus i tillegg, og prøv på noe i denne duren:

  1. Avinstaller alt av Razer software og drivere.
  2. Resett musen med knappen på undersiden.
  3. Restart maskinen.
  4. Sett inn musen og installer medfølgende drivere. Bruksanvisningen på musen sier det motsatte, men det tror jeg er feil.
  5. Om HID-compliant mus detekteres så prøv så raskt som mulig å installere denne først. Det er dette med HID-compliant musen som var hele dealen her. Husker jeg hadde et vist antall sekunder på å installere denne.

  Er ikke bombesikker på om dette var en prosess for å få musen til å virke skikkelig eller om det var for å installere firmware. Men jeg tror det skal være for å få musen til å fungere.

  Dette ble mer diffust enn jeg trodde. Beklager at jeg ikke kunne utdype noe mer.

  - Carl
  • 0
 3. MrHaugen la til et innlegg i et emne Media Center, slette mapper fra bibl.?   


  J.River Media Center 12 har nå støtte for full FFDShow-integrasjon. Det vil si at du selv kan installere de codecs som du vil. Jeg vil anbefale AC3 for lyd, og Descaler for decoding av DVD. Gir det beste resultatet mener jeg. CCPC er en hendig liten pakke med codecs fro de meste av andre Video-filer man trenger.
  • 0
 4. MrHaugen la til et emne i Lagringsmedier   

  Dynamisk utvidelse av Raid 5
  Går det ann å utvide Raid 5 array dynamisk ved å legge til flere disker etter det først er opprettet? Grunnen til at jeg spør er at jeg ikke har råd til å kjøpe 8 500GB disker akkurat nå. Ønsker å begynne i det små med f.eks. 3 disker.

  Om jeg er nødt til å formatere om igjen, og dermed miste alle data, så er det uaktuelt. Da må jeg bare vente til jeg får råd til å kjøpe 5-6 disker.

  Spørsmålet er også om en eventuell utvidelse av diskarray forringer lese/skrive-hastighet mye?

  - Carl
  • 1 svar
  • visninger
 5. MrHaugen la til et emne i (Arkiv) Program- og database- og webutvikling   

  Noob trenger hjelp med timout i connection string
  Hei

  Jeg har opprettet en database jeg skal nå fra et VB.net-program jeg har laget. Jeg vil sette ned timout så programmet ikke henger i 40 sekunder om databasen blir utilgjengelig. Har forsøkt utallige ganger nå. Begynner å bli passe lei.

  Noen her som kan gi meg et hint? Har forsøkt med følgende:

  Public SQLconn As New SqlConnection("Data Source=10.0.0.5;" _    & "Initial Catalog=Mood;" _    & "User Id=moodDBUser;" _    & "Password=testtest;" _    & "Timeout=5;") Og følgende: Public SQLconn As New SqlConnection("Data Source=10.0.0.5;" _    & "Initial Catalog=Mood;" _    & "User Id=moodDBUser;" _    & "Password=testtest;" _    & "Connect Timeout=5;")

  Hvorfor skal dette være så vanskelig?
  • 0 svar
  • visninger
 6. MrHaugen la til et innlegg i et emne SQL server tilgang over Internett   

  Du har forstått helt korrekt.

  Hvem som helst kan benytte seg av denne pluginen, så implementering av noe form for VPN ville sterkt redusert pluginens antall brukere og dermed også nytteverdien.

  De er ikke nødt til å bruke MIN sql-database, men det er nødt til å være en felles database. Og jeg har enda ikke funnet noen som er villig til å hoste en. I fremtiden blir det kanskje mulig. Men hele poenget her er at man skal kunne søke på data handre har lagret for hver track/sang.

  Har laget pluginen i Visual Basic .Net (2005).

  Driver nå å ser på web services. Har faktisk fått satt opp IIS-servern med de rette exstentions og lignende. Så testpluginen min virker faktisk.

  Laget en templateplugin i VB.net som sa "Hello World". Var rimelig stolt når det virket. Nå er det bare å lage noen metoder for å hente svaret fra select spørringene og pushe inn insert. Finner mange eksempler på Web Servicen selv, men VB-coden jeg trenger i pluginen min finner jeg ingen eksempler på....

  Tenkte først på en web service som kan hente ut artister fra databasen. Her er mitt forslag til web service. Problemet mitt er å code riktig i pluginen. Aner egentlig ikke hvordan jeg skal benytte metoden


  <% WebService Language="VB" Class="MoodAndStyle" %> Imports System.Web.Services Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Configuration Public Class MoodAndStyle  Private Function GetDataSet(SQLQuery as String) as DataSet    '1. Create a connection    Dim SQLconn as New SqlConnection("Data Source=10.0.0.5;Initial Catalog=Mood;User Id=moodDBUser;Password=test;")    '2. Create the command object, passing in the SQL string    Dim command as New SqlCommand(SQLQuery, SQLconn)    SQLconn.Open()    '3. Create the DataAdapter    Dim dataAdapter as New SqlDataAdapter()    dataAdapter.SelectCommand = command    '4. Populate the DataSet and close the connection    Dim myDataSet as New DataSet()    dataAdapter.Fill(myDataSet)    SQLconn.Close()    'Return the DataSet    Return myDataSet  End Function  <WebMethod()> Public Function GetArtists() as DataSet    Return GetDataSet("SELECT * FROM Artist")  End Function End Class
  • 0
 7. MrHaugen la til et emne i PHP og SQL   

  SQL server tilgang over Internett
  Hei

  Har nettopp blitt ferdig med en plugin for J River Media Center (verdens beste multimediaprogram forresten :-) Til denne pluginen så benytter jeg en SQL-database.

  Etter å ha snakket med andre erfarne programmerere advarte de meg STERKT mot å kjøre SQL queries direkte over internett. Det beste hadde sikkert vært å utvikle en web service. Men det har jeg ikke snøring på hvordan man gjør, og jeg synes egentlig de to månedene jeg har brukt på pluginen er nok tid brukt.

  Finnes det andre metoder for å gjøre serveren, og dermed alle de andre serverne og klientene mine relativt trygge? Det jeg har tenkt på er om f.eks. ISA Server 2006 kunne benyttes til å detektere brute force, eller å bare slippe gjennom gitte queries? Eller det å redusere tilgangen for databasebrukerne dramatisk. Men man vil jo fortsatt ha en system admin-konto som vil være utsatt.

  Finnes det eventuelt noen template for en nesten ferdig web service noen kjenner til? Pluginen benytter bare 4-5 forskjellige queries.
  Noen som har noen tanker rundt dette?
  • 4 svar
  • visninger
 8. MrHaugen la til et emne i Sikkerhet   

  SQL over Internett. - Serversikkerhet
  Hei

  Har nettopp blitt ferdig med en plugin for J River Media Center (verdens beste multimediaprogram forresten :-) Til denne pluginen så benytter jeg en SQL-database.

  Etter å ha snakket med andre erfarne programmerere advarte de meg STERKT mot å kjøre SQL queries direkte over internett. Det beste hadde sikkert vært å utvikle en web service. Men det har jeg ikke snøring på hvordan man gjør, og jeg synes egentlig de to månedene jeg har brukt på pluginen er nok tid brukt.

  Finnes det andre metoder for å gjøre serveren, og dermed alle de andre serverne og klientene mine relativt trygge? Det jeg har tenkt på er om f.eks. ISA Server 2006 kunne benyttes til å detektere brute force, eller å bare slippe gjennom gitte queries? Eller det å redusere tilgangen for databasebrukerne dramatisk. Men man vil jo fortsatt ha en system admin-konto som vil være utsatt.

  Finnes det eventuelt noen template for en nesten ferdig web service noen kjenner til? Pluginen benytter bare 4-5 forskjellige queries.
  Noen som har noen tanker rundt dette?
  • 3 svar
  • visninger
 9. MrHaugen la til et innlegg i et emne VB.Net mot SQL-database   

  Virker veldig lovende. Har forsøkt meg på eksemplene på msdn, men jeg er desverre for lite inn i programmering til å skjønne hvordan jeg benytter det til mitt formål. Prøvde meg f.eks. med denne:

   Public connString As String = "Data Source=10.0.0.x;Initial Catalog=Test;User Id=DBUser;Password=testest;"    Private Sub bt_sqltest_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bt_sqltest.Click        Dim mySelectQuery As String = "IF (SELECT COUNT(TRACKELEMENT.ElementNumber) FROM TRACKELEMENT WHERE TRACKELEMENT.TrackNumber = (SELECT TRACK.TrackNumber FROM TRACK WHERE TRACK.TrackName = 'feel good inc.' AND TRACK.ArtistNumber = (SELECT ARTIST.ArtistNumber FROM ARTIST WHERE ARTIST.ArtistName = 'gorillaz'))) < 6 PRINT 'Helt korrekt!' ELSE PRINT 'Niks niks'"        Dim myConnection As New SqlConnection(connString)        Dim myCommand As New SqlCommand(mySelectQuery, myConnection)        myConnection.Open()        Dim myReader As SqlDataReader = myCommand.ExecuteReader()        ' Fungerer heller dårlig        Console.WriteLine(myReader.GetInt32(0).ToString & ", " & myReader.GetString(1))        ' always call Close when done reading.            myReader.Close()            ' always call Close when done reading.            myConnection.Close()    End Sub Får feil beskjed om at det ikke går å leste data når det ikke finnes data å lese. - Forståelig nok det. ************** Exception Text ************** System.InvalidOperationException: Invalid attempt to read when no data is present.   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumn(Int32 i, Boolean setTimeout)   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetInt32(Int32 i)   at MC_VBNETPlugin_Template.MainInterface.bt_sqltest_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\mc_vbnetplugintemplate\VB_NetPluginSoloution\VB_NetPluginProject\MainInterface.vb:line 1297
  Er det noen som ser hva jeg gjør feil her? Vil forresten også ha dette ut i en Messagebox. Usikker på hvordan console virker. Forsøkte å skrive ut en enkelt streng med det fungerte ikke...
  • 0
 10. MrHaugen la til et emne i Programmeringsspråk   

  VB.Net mot SQL-database
  Hei

  Jeg forsøker å hente en verdi fra en MS SQL-database. Tidligere har jeg benyttet koden under for å hente ut tabeller med data. Problemet er at jeg ikke ser helt hva jeg må forandre for å hente ut et enkelt svar fra en SELECT-setning.
  Dette er koden jeg har benyttet så langt (vet ikke om kommentarene er helt korrekt, men koden fungerer bra):

       ' Har ikke med deklareringene her. Finner de samme i det komplette eksempelet under.    SQLQuery = "SELECT A.ArtistNumber, A.ArtistName, T.TrackName, T.Party, T.Club, T.Workout, T.Summer FROM Artist A, Track T WHERE A.ArtistName= '" & varLocalArtistName & "' AND T.TrackName= '" & varLocalTrackName & "'"      ' Making a dataAdapter that connects the program an the database        Dim dataAdapter As New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(SQLQuery, SQLconn)      ' Making a dataSet        Dim myDataSet As New DataSet()      ' Filling info from dataAdapter to myDataSet        dataAdapter.Fill(myDataSet)      ' Making a dataTable        Dim myDataTable As DataTable        myDataTable = myDataSet.Tables(0)      ' Going through each of the rows and putting the apropriate mood in the variable. Or nothing if the rows not containing anything        For Each tempRow In myDataTable.Rows            varDBArtistName = tempRow ("ArtistName")            varDBTrackName = tempRow ("TrackName")            varParty = tempRow ("Party")            varClub = tempRow ("Club")            varWorkout = tempRow ("Workout")            varSummer = tempRow ("Summer")        Next tempRow Jeg trenger å modifisere koden så den henter ut kun EN verdi fra en SQL SELECT-setning. Må altså kutte ut DataTable, tempRad osv. Til fordel for noe som kan hente ut en enkel verdi. Jeg prøvde meg med denne koden:    Public SQLQuery As String    Public varTemp As String    Public SQLconn As String = "Data Source=10.0.0.5;Initial Catalog=Test;User Id=DBUser;Password=temp;" Private Sub bt_sqltest_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bt_sqltest.Click        ' Eksempel på en SQL-setning jeg vil benytte for å få frem ett resultat fra databasen        SQLQuery = "SELECT COUNT(TRACKELEMENT.ElementNumber) FROM TRACKELEMENT WHERE TRACKELEMENT.TrackNumber = 1"        ' Making a dataAdapter that connects the program an the database        Dim dataAdapter As New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(SQLQuery, SQLconn)        ' Making a dataSet        Dim myDataSet As New DataSet()        ' Filling info from dataAdapter to myDataSet        dataAdapter.Fill(myDataSet)        varTemp = myDataSet.ToString        MessageBox.Show(varTemp) End Sub


  Å kjøre ut myDataSet fungerte tydelig vis veldig dårlig. Kunne noen fortelle meg hva som trengs her?
  • 3 svar
  • visninger