arnov

Medlemmer
 • Innholdsteller

  58
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om arnov

 • Rang
  Nyansatt

Min datamaskin

 • Operativsystem unkw

arnov sin aktivitet

 1. arnov la til et innlegg i et emne Kommer ikke på internett   

  Har ikke bundet opp pcene med mac adresse eller faste ip adresser. lokalnette fungerer bra. det virker som det er problemmer med Standar gateway. på den aktuelle pc
  • 0
 2. arnov la til et innlegg i et emne Kommer ikke på internett   


  Alternativer for internett er som det skal være.

  her er logger:
  gfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 21:28:58, on 14.10.2011
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Programfiler\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Programfiler\Fellesfiler\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Programfiler\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe
  C:\Programfiler\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe
  C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Programfiler\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\SupportAppXL\AutoDect.exe
  C:\Programfiler\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Programfiler\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\Programfiler\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANToManager.exe
  C:\Programfiler\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sol.no/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Programfiler\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
  O2 - BHO: Påloggingshjelp for Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Panda Security Toolbar - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Programfiler\Panda Security\Panda Security Toolbar\PandaSecurityDx.dll
  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programfiler\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Programfiler\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programfiler\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Programfiler\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O3 - Toolbar: Panda Security Toolbar - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Programfiler\Panda Security\Panda Security Toolbar\PandaSecurityDx.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Programfiler\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programfiler\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Programfiler\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programfiler\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [autodetect] C:\WINDOWS\system32\SupportAppXL\AutoDect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Programfiler\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programfiler\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Oppslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by117fd.bay117.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-09.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u13-b03/jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab?e=1241776700041&h=4ac156426d4c8bfd94827c04be9a13a7/&filename=jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{10611AA5-0948-4599-BF80-0F6472A1AC99}: NameServer = 192.168.1.2,192.168.1.1
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{10611AA5-0948-4599-BF80-0F6472A1AC99}: NameServer = 192.168.1.2,192.168.1.1
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{10611AA5-0948-4599-BF80-0F6472A1AC99}: NameServer = 192.168.1.2,192.168.1.1
  O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-tjeneste (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programfiler\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Programfiler\Fellesfiler\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Panda Cloud Antivirus Service (NanoServiceMain) - Panda Security, S.L. - C:\Programfiler\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

  --
  End of file - 7112 bytes

  Neste logg:

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
  www.malwarebytes.org

  Databaseversjon: 7622

  Windows 5.1.2600 Service Pack 2
  Internet Explorer 6.0.2900.2180

  14.10.2011 22:37:56
  mbam-log-2011-10-14 (22-37-25).txt

  Skanntype: Full skann (C:\|E:\|)
  Objekter skannet: 256526
  Tid tilbakelagt: 1 time®, 3 minutt(er), 33 sekund(er)

  Minneprosesser infisert: 0
  Minnemoduler infisert: 0
  Registernøkler infisert: 0
  Registerverdier infisert: 0
  Registerfiler infisert: 3
  Mapper infisert: 0
  Filer infisert 0

  Minneprosesser infisert:
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Minnemoduler infisert:
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Registernøkler infisert:
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Registerverdier infisert:
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Registerfiler infisert:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\StartMenuLogoff (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

  Mapper infisert:
  (Ingen skadelige objekter funnet)

  Filer infisert
  (Ingen skadelige objekter funnet)


  har å prøvd panda virus skann
  finner ingen ting fortsatt feil
  • 0
 3. arnov la til et emne i Nettlesere   

  Kommer ikke på internett
  Hei!
  jeg har en HP pavilion dv5054 som jeg ikke kommer på internett med. lokalt nett fungere bra kommer inn der. ingen problemmer med å gå til server ellet ruter osv. kan bruke nettleseren til å logge meg inn på ruter ikke problem.
  melding som kommer opp når jeg eksempel går til www.sol.no er tjener ikke funnet. kommer ikke på internett med MSN heller får feilmelding der å. her får jeg feilmelding på DNS og Nøkkelporter. dns server fungerer bra hos meg. jeg har flere pcèr og der ikke nå problem med internett. det er kunn denne pc`n som ikke kommer på internett
  er det noen som har hatt samme problem. ps: jeg har prøvd å slå av brannmur både på pc og ruter uten hell.
  har å kjørt ipconfig /flushdns uten hell. pc`n står oppført med rett Standar gateway og rett DNS og rett DHCP server.
  har samme problem både tråløst og med kabel på pc`n.

  Arne
  • 6 svar
  • visninger
 4. arnov la til et innlegg i et emne [LØST] regsvr32.exe i window 7     problemmet er løst!
  ved å kjøre command prompt som administrator løste problemme seg.

  instruks:
  cd C:\Windows\System32
  regsvr32.exe Dao350.dll
  og filen ble registrert
  • 0
 5. arnov la til et innlegg i et emne [LØST] regsvr32.exe i window 7   

  Jeg bruker 32 bit windows 7 versjon og progerammet bruker å 32.
  • 0
 6. arnov la til et emne i Windows   

  [LØST] regsvr32.exe i window 7
  Hei1 har problemer med å få registrert Dao350.dll
  Når jeg kjører %systemroot%\System32\regsvr32.exe Dao350.dll

  får jeg opp føgende feilmelding:

  RegSvr32

  modulen Dao350.dll er lastet, men kallet til DIIRegisterServer mislyktes med feilkoden 0x80004005.

  Har søkt litt på nett å prøvd diverse uten å lykkes
  er det noen som kan hjelpe meg
  • 4 svar
  • visninger
 7. arnov la til et emne i Programmeringsspråk   

  Visual basic 6 Pro
  hei!
  hvor kan jeg få tak i Visual basic 6 Pro med msdn-licens.
  er det noe som har en til salgs eller hvet hvor jeg kan få taki.

  Mvh

  Arne O
  • 0 svar
  • visninger
 8. arnov la til et innlegg i et emne [LØST] Sette server nettverk og ruter   

  vil du ha delt opp nette, så må du lage subnett. her ett eksempel på subnett i klasse C
  192.168.1.64 / 255.255.255.192
  192.168.1.128 / 255.255.255.192
  192.168.1.192 / 255.255.255.192
  her har du 3 subnett. du kan bruk 64 nette mot ruter og 128 mot server og arbeidstasjoner. lykke til håper detter var til hjelp for deg
  • 0
 9. arnov la til et innlegg i et emne [LØST] Sette server nettverk og ruter     Hei! her er litt info. som du har vist her så har du satt opp ett klasse C og klasse A nettverk. jeg ambefaler deg å holde deg til ett klasse C nettverk "vis du ikke har mange ansatte med flere avdelinger osv" er det et privat nettverk så hold deg til ett klasse C nettverk. " klasse C nettverk er som vist over Eksempel 192.168.1.0 - 192.168.1.254. her har du 253 ip adresser å velge i. sett din server med fast ip pg ruter med fast ip adresse. lykkke til. dette skal fungere
  • 0
 10. arnov la til et innlegg i et emne [LØST] Windows 7 client og windows server 2003   

  løst med å lage nye profil navn og mapper.
  • 0
 11. arnov la til et emne i Windows Server   

  [LØST] Windows 7 client og windows server 2003
  Jeg har problemmer med å få logget på domene med windows 7 klienter. når jeg logger meg på så står det velkomen men etter en stund logger maskinen av. jeg bruker en omstreifer profil. jeg har brukt profilene på win xp og dem har fungert bra. kommer så langt at server har laget en ny mappe under profile med brukernavn osv. er det noen som har hat samme problemet. på rettigheter har jeg forandret til alle
  • 1 svar
  • visninger
 12. arnov la til et innlegg i et emne konfigrere cisco 877 ruter   

  Her er outputen

  • 0
 13. arnov la til et innlegg i et emne konfigrere cisco 877 ruter   


  FW stopper ikke ICMP. problemet er å få kontak mellom hver port " subnett" jeg får pinget alt som er på samme subnett og samme svitsj. pinger jeg fra ruter og ut på hver port så har jeg ok ping, men ikke fra servere og arbeidstasjoner osv. får ikke til å pinge mellom subnett
  • 0
 14. arnov la til et innlegg i et emne konfigrere cisco 877 ruter   


  Hei!
  har fortsatt ikke forbindelse mellom hver port " subnet" har satt opp vlan 1 ip 10.16.32.10 vlan 2 ip 10.16.64.10 vlan 3 ip 10.16.128.10 og vlan 4 10.16.160.10 /255.255.224.0. hver port funger hver for seg men prøver jeg å pinge fra ene subnette til det andre så har jeg ikke forbindelse eksmpel jeg pinger fra min pc som ligger på subnet og ip 10.16.32.11 og jeg pinger min server som ligger på 10.16.64.100 så oppnår jeg ikke kontakt. hva har jeg gjort feil. jeg har nå prøvd alt som jeg har lært er det noen som hvet hvordan subnette cisco 877 ruter med fast ip for hver port på rutern. porter og ip er oppe å går men mangler knytning mellom subnettene jeg har 4 svitsjer en for hver port ( subnet )
  • 0
 15. arnov la til et emne i Generelt om nettverk   

  konfigrere cisco 877 ruter
  Hei! jeg har kjøpt meg en cisco 877 ruter som jeg skal koble til 4 subnett. jeg vil bruke ip 10.16.32.0 til 10.16.192.0 / 255.255.255.224.
  jeg bruker telent:

  vlan database
  vlan 1
  vlan 2
  vlan 3
  vlan 4
  exit

  conf t
  Int fa0
  Switchport access vlan 1
  Ip address 10.16.32.10 255.255.224.0
  no shut
  Int fa1
  Switchport access vlan 2
  Ip address 10.16.32.10 255.255.224.0
  no shut
  Int fa2
  Switchport access vlan 3
  Ip address 10.16.32.10 255.255.224.0
  no shut
  Int fa3
  Switchport access vlan 4
  Ip address 10.16.32.10 255.255.224.0
  no shut
  End

  når jeg prøver å pinge eks: fra min pc 10.16.32.11 til server1. 10.16.64.100 så får jeg ikke kontakt med server
  er det noe jeg har glemt???. jeg har prøvd det i ett simuleringsprogram fra cisco og der fungerer det bra.( simuleringsprogrammet har ikke samme ruter som jeg har).

  Mvh
  Arne

  håper noe kan hjelpe meg
  • 6 svar
  • visninger