enixitan

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 111
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

1 ProPoeng

Om enixitan

 • Rang
  Superbruker

enixitan sin aktivitet

 1. enixitan la til et innlegg i et emne Byttet uxtheme.dll - svart oppstartsskjerm!   

  Finn uxtheme.dll i C:\Windows\system32\uxtheme.dll, høgreklikk den, vel Egenskaper/Properties, sjå på Sikkerhet/Security-fanearket. I lista øverst kan du merke ulike objekt for å sjå kva for tilgang dei har (i boksen nederst).

  Merk at eg her forklarar det for Windows XP, og veit ikkje om Vista er annleis.
  • 0
 2. enixitan la til et innlegg i et emne [LØST] Problemer Med Harddiskene   


  Har du ein diskettstasjon? Kobla du til straumen på den igjen?

  Det ser ut til at den stoppar pga. den ikkje finn diskettstasjon (floppy). Du kan prøve å gå inn i BIOS (sjekk kva for knapp du må bruke), bla gjennom alle alternativ, og slå av alt som har med floppy å gjere (eg har ein mistanke om at Floppy boot seek (det heiter det i Award BIOS i alle fall) er syndaren, slå den av).
  • 0
 3. enixitan la til et innlegg i et emne [LØST] Kompilere Linux Kildekode?   

  Kva du vil oppnå går ikkje tydeleg fram her.

  Vil du:
  - Lage din eigen Linux-distribusjon?
  - Tilpasse Linux-kjerna til distribusjonen du brukar?

  Dersom det er det første vil eg råde deg til å starte med Linux From Scratch, som er ei bok for å lære å bygge ein distribusjon.

  Dersom det er det andre, fortel kva for distribusjon du brukar, så får du nok betre svar.
  • 0
 4. enixitan la til et innlegg i et emne Byttet uxtheme.dll - svart oppstartsskjerm!   

  Sjekk kven som har kva for tilgang til uxtheme.dll (Security-faneark, e.l., eg brukar XP). Som ein test kan du prøve å gje Alle/Everyone full tilgang, og starte på nytt og sjå om det hjelper. Eg har hatt nokre liknande problem med XP, der var det tilgangsfeil (kun administratorgruppa hadde tilgang). Alle må ha lesetilgang til denne fila.
  • 0
 5. enixitan la til et innlegg i et emne Noen som vil lage webside (for free)?   

  Men ein dugnad er ofte til det felles beste (t.d. ein ny parkeringsplass, som eit tilfeldig eksempel). Dette derimot, er kun til ditt beste, og ditt aleine. Eg har ein bror som er tømrar, men eg trur ikkje han bygger eit heilt hus for meg gratis, bare fordi han tykkjer det er gøy.

  Alt dette er ting som bør kunne ordne seg svært enkelt med eit CMS, eg er mest kjend med Drupal, og kan seie at det kan gjere jobben med svært få tilleggsmodular (tillegg du kan laste ned frå drupal.org). Eg trur du kan klare det med bare kjernemodulane og Views (for å lage brukarliste).
  • 0
 6. enixitan la til et innlegg i et emne Dårlig Internett hastighet på PS3   

  Køyrer du nyaste firmware på PS3-en (2.60, om eg ikkje hugsar feil, men sjekk med System Update)? Prøv å oppdatere først, om du ikkje køyrer siste.

  Brukar du andre maskiner på det trådlause nettverket? Fungerar dei som dei skal?
  • 0
 7. enixitan la til et innlegg i et emne Uninett syk fart.   

  Det å anta noko om andre ut frå eit grunnleggjande trekk som alder vert kalla fordommar. Eg kan gå med på at dette ikkje er den største aldersgruppa med djup datakompetanse, med det finst unntak i alle retningar.

  Kvifor må han kunne noko som helst om BitTorrent? Det er det same om du brukar HTTP, FTP, BitTorrent eller Gopher om du vil, slik lovverket er i Noreg i dag er (u)lvoleg materiale (u)lovleg, uansett teknologi. Og skilnaden på lovleg og ulovleg kan dei fleste her i landet.
  • 0
 8. enixitan la til et innlegg i et emne [LØST] Problem med installasjon av XAMPP   

  Trykk Start, gå til Kjør (eller skriv i søkefeltet om du brukar Vista), skriv cmd, trykk Enter, skriv netstat -ab. Sjekk om du ser :http nedover lista ein stad. Under det står det namnet på eit program - kva for eit?

  Om du ikkje finn :http i lista, er det eit anna problem, men prøv dette først, eg har tru på det.
  • 0
 9. enixitan la til et innlegg i et emne Hvordan lage sin egen nettavis?   

  Kan du seie noko om kva som ikkje er bra nok? Det gjer det enklare å finne noko når du fortel kva du faktisk vil ha.
  • 0
 10. enixitan la til et innlegg i et emne Hvordan lage sin egen nettavis?   

  Du kan jo sjå på t.d. ProsePoint. Dette er ein distribusjon basert på Drupal, som er særskild retta mot nettaviser. Du finn òg ein demonstrasjon av ProsePoint på demo.prosepoint.org.
  • 0
 11. enixitan la til et innlegg i et emne Hva er det "hotteste" å lære seg?   

  AJAX står for Asynchronous JavaScript and XML, så JavaScript er ein del av AJAX. Og det vil nok lønne seg å lære AJAX, som medfører at du må lære JavaScript.
  • 0
 12. enixitan la til et innlegg i et emne [LØST] Hvilket design syntes du passer best?   

  Nr. 1 for min del. Nr. 2 tykkjer eg var retro-aktig, og eg likte ikkje fargebruken på nr. 3. For sistnevnte trur eg det ville hjelpe å gjere raudfargen litt mørkare, og gjere sideområdet litt breiare (ser at nr. 2 og 3 er like breie, men sidan nr. 3 er høgare virkar denne meir samantrykt, og breidda vert dermed viktigare).

  I Opera ser det ut som om nr. 1 har ein feil:  Eller skal "Seneste scripts" ligge så høgt? Det ser betre ut om linja mellom svart og kvitt møter linja til høgre, mellom grått og kvitt. Eg trur òg det kan vere lurt å skilje hovudmeny og undermeny tydelegare, med ulik bakgrunnsfarge, og gjerne eit pilsymbol, slik at ein ser kva for hovudmenyelement ein er under, og om det er fleire underelement til eit element.
  • 0
 13. enixitan la til et innlegg i et emne Dvd spiller BRENT opp.   

  Du bør absolutt kreve reperasjon eller ny spelar. Ein DVD-spelar er eit produkt som definitivt er meint å vare lenger enn to år frå kjøpsdato, så dersom den er under fem år gamal bør ein reklamasjon gå utan problem. Dette er, som J.T. nevner, ein produksjonsfeil, og dermed har du krav på reklamasjon.
  • 0
 14. enixitan la til et innlegg i et emne ADSL+Mobilt bredbånd   

  Jo, teoretisk. Dersom du skriv ein manuell rutetabell slik at nokon av dine faste nettsider/adresser du vitjar går via mobilt breiband, og resten går via den vanlege linja, vil du i teorien få "raskare internett". Men det er veldig lite praktisk på lang sikt.
  • 0
 15. enixitan la til et innlegg i et emne TPB - en katalysator for nye distribusjonsmetoder?   

  Ja. I staden for å gje platebransjen høve til å framstille alle som piratkopierar som nokon skumle kriminelle mafiafolk kan me med rette framstille dei som bakstreverske, når dei ynskjer å halde på den råtne gamle CD-modellen sin.

  Eg er sikker på at det finst ein song som har 100 millionar nedlastingar, sjølv om eg ikkje har tittelen brukar eg den som eksempel. 100 millionar lastar ned ein song. Dersom me ser for oss at ingen av dei 100 millionane hadde kjøpt songen dersom det var umogleg å skaffe den piratkopiert, trur du verkeleg ikkje det hadde ført til ei forandring?
  • 0