kenyon

Medlemmer
 • Innholdsteller

  35
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om kenyon

 • Rang
  Nyansatt

kenyon sin aktivitet

 1. kenyon la til et innlegg i et emne Prosjekt om Alkohol   

  Er alt så jævlig? Jeg foretrekker nå å nyte min alkohol i andre land enn Norge (hvor det blant annet er alkohol å NYTE, også før man er 18), og det har da gått veldig greit til nå (synes da jeg).

  Forøvrig synes jeg at jeg leste på faktiasiden om alkohol at ungdom faktisk drikker MINDRE enn før! Riktignok starter de med 15-åringer, i motsn. til kommunen som undersøker fra tolv år eller noget slikt.
  • 0
 2. kenyon la til et innlegg i et emne Prosjekt om Alkohol   

  Litt nyttig informasjon finner man hos Sosial- og Helsedirektoratet ("Fakta om..." og "Alkoholloven").

  Når det gjelder handlinger begått i alkoholrus, se straffeloven av 1902:

  § 40 første ledd, siste punktum: "Har gjerningsmannen handlet i selvforskyldt rus framkalt ved alkohol eller andre midler, skal retten se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig."

  § 45: "Bevisstløshet som er en følge av selvforskyldt rus (fremkalt ved alkohol eller andre midler), utelukker ikke straff."

  Dømmes man til betinget fengsel (man soner ikke tiden man er idømt medmindre man blir dømt på nytt i prøveperioden), kan et av vilkårene dommeren fastsetter for betinget fengsel være at man avholder seg fra alkohol, eller blir behandlet for et alkoholproblem (§ 53 (3) c, d, e)

  Se hele loven.

  Mye av det vil være sannsynglivis være unødvendig for ditt prosjekt, gjennomgå med læreren hva som faktisk er interessant.
  • 0
 3. kenyon la til et innlegg i et emne Bredde på nettside.   

  Bredde er alltid relativt.
  • 0
 4. kenyon la til et emne i Nettlesere   

  Opera åpner ikke enkelte sider
  Enkelte ganger virker det som om Opera ikke ønsker å åpne sidene min (eller søke). Siste problemet jeg fant nå nettopp var ordet "kvadratsetning" - mulig hverken å søke på ordet ("g kvadratsetning") eller komme inn på Wikipedia (både ved å skrive inn etter /wiki/, og ved å søke). Dette gjelder både Windows-versjonen og Ubuntu versjonen.

  EDIT: Problemet gjelder også db.no og koblingen til Flash Player hos Adobe (301). Å søke på Flash Player gir resultater, men det er ikke mulig å klikke seg videre.

  Akkurat Dagbla' er ikke så farlig, får ikke se noen bilder der uansett (blokkerer reklamen).

  Opera overlever vel?
  • 1 svar
  • visninger
 5. kenyon la til et innlegg i et emne [LØST] Nettverkskort finner ikke DHCP-server   

  Reset var det selvsagt. Takker og bukker.
  • 0
 6. kenyon la til et innlegg i et emne [LØST] Nettverkskort finner ikke DHCP-server   

  Det er et Thomsonmodem iallefall, TCM240 (CD-modem). Finnes det en enkel løsning her?
  • 0
 7. kenyon la til et emne i Generelt om maskinvare   

  [LØST] Nettverkskort finner ikke DHCP-server
  Helt plutselig sluttet det innebygde nettverkskortet i den bærbare å funke, ipconfig /renew forteller at DHCP-serveren ikke kan nås :wall: Funker hverken i Windows 2000 eller Ubuntu 6.06. Den har derimot ingen problemer når IP-adressen settes manuelt.

  Kortet er et National Semiconductor DP83815/816 10/100 MacPhyter NDIS 5.0 Miniport.
  • 7 svar
  • visninger
 8. kenyon la til et emne i Linux/UNIX   

  Forvridde bokstaver i RDC i Ubuntu
  Har brukt forskjellige RDC-programmer for å logge meg på Windows-maskinen, men sitter igjn med forvridde bokstaver, på de grå områdene (f.eks. Start-knappen). Dette går som regel utover a, t, L, ?. Skulle gjerne vist med et bilde av skjermen, men der vises det riktig!

  Har prøvd med Gnome-RDP, krdc og Terminal Services (Ubuntustandard).
  • 1 svar
  • visninger
 9. kenyon la til et innlegg i et emne [LØST] PHP: Sikre skjema mot HTML-koder   

  Men tillater dessverre ikke enkelte HTML-koder: Skal jeg tillate <b> nytter det lite at teksten blir omsluttet av hakeparenteser, derfor er strip_tags mitt valg.
  • 0
 10. kenyon la til et innlegg i et emne [LØST] PHP: Sikre skjema mot HTML-koder   

  Den var ikke grei å finne ut av! Etter å ha prøvd litt frem og tilbake har jeg fremdeles ikke greid det. Mistenker den må være inni her et sted, men hvor?:


  <?php $currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") {  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;  switch ($theType) {    case "text":      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";      break;        case "long":    case "int":      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";      break;    case "double":      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";      break;    case "date":      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";      break;    case "defined":      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;      break;  }  return $theValue; } $editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); } if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO msg (NAME, EMAIL, SUBMIT_DATE, TEXT, IP, BROWSER) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)",                       GetSQLValueString($_POST['NAME'], "text"),                       GetSQLValueString($_POST['EMAIL'], "text"),                       GetSQLValueString($_POST['SUBMIT_DATE'], "date"),                       GetSQLValueString($_POST['TEXT'], "text"),                       GetSQLValueString($_POST['IP'], "text"),                       GetSQLValueString($_POST['BROWSER'], "text"));  mysql_select_db($database_conn_guestbook, $conn_guestbook);  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $conn_guestbook) or die(mysql_error());  $insertGoTo = "gjestebok.php";  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];  }  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); } $maxRows_rsIn = 25; $pageNum_rsIn = 0; if (isset($_GET['pageNum_rsIn'])) {  $pageNum_rsIn = $_GET['pageNum_rsIn']; } $startRow_rsIn = $pageNum_rsIn * $maxRows_rsIn; mysql_select_db($database_conn_guestbook, $conn_guestbook); $query_rsIn = "SELECT * FROM msg ORDER BY ID DESC"; $query_limit_rsIn = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_rsIn, $startRow_rsIn, $maxRows_rsIn); $rsIn = mysql_query($query_limit_rsIn, $conn_guestbook) or die(mysql_error()); $row_rsIn = mysql_fetch_assoc($rsIn); if (isset($_GET['totalRows_rsIn'])) {  $totalRows_rsIn = $_GET['totalRows_rsIn']; } else {  $all_rsIn = mysql_query($query_rsIn);  $totalRows_rsIn = mysql_num_rows($all_rsIn); } $totalPages_rsIn = ceil($totalRows_rsIn/$maxRows_rsIn)-1; $queryString_rsIn = ""; if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);  $newParams = array();  foreach ($params as $param) {    if (stristr($param, "pageNum_rsIn") == false &&        stristr($param, "totalRows_rsIn") == false) {      array_push($newParams, $param);    }  }  if (count($newParams) != 0) {    $queryString_rsIn = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));  } } $queryString_rsIn = sprintf("&totalRows_rsIn=%d%s", $totalRows_rsIn, $queryString_rsIn); ?>
  • 0
 11. kenyon la til et innlegg i et emne [LØST] PHP: Sikre skjema mot HTML-koder   

  Hvor legger jeg denne koden? Har en blokk kode før HTML-dokumentet begynner, og en <?php echo $editFormAction; ?> hvor skjemaet begynner. Hvordan skal jeg gå frem for å legge på plkass koden?
  • 0
 12. kenyon la til et emne i Programmeringsspråk   

  [LØST] PHP: Sikre skjema mot HTML-koder
  Har brukt Dreamweaver til å opprette noen skjemaer, men jeg vil gjerne beskytte noen som ligger offentlig ute mot bruk av HTML-koder. Noen idé om hvordan (og hvor)?
  • 11 svar
  • visninger
 13. kenyon la til et innlegg i et emne IP Filter til hjemmeside   

  Hvorfor gjør det noe at folk utenfor riket kommer inn på siden? Dårlig forretningstaktikk.

  Dessuten skal filen hete .htaccess, ikke index.htaccess.
  • 0
 14. kenyon la til et innlegg i et emne Hvordan regne ut en Subnet mask?   

  Oisann... Fant Subnet Calculator, og subnet avhenger visst av subnet bits, mask bits, maksimalt antall subnets og subnet hosts.

  168.39.180.1 som IP-adresse og 255.255.255.192 som subnet mask, gir
  Subnet bits: 10,
  Mask bits: 26,
  sMaximum subnets: 1024,
  Hosts per subnet: 62,
  address range er 158.39.180.1 > 158.39.180.1

  Hvordan regner du det ut? Aner ikke... Bruk en kalkulator for slikt. Ikke et menneske med vettet i behold ville regnet ut logaritmer "the hard way". Allerede fra begynnelsen hadde man logaritmelister.
  • 0
 15. kenyon la til et innlegg i et emne [LØST] Viftesystem   

  Poenget er å få det billigst mulig, helst under 3000.

  Forøvrig, produsentens beskrivelse:

  • 0