Kjeppen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  762
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Nettsamfunnsomdømme

0 ProPoeng

Om Kjeppen

 • Rang
  Senior

Profile Information

 • Kjønn Mann

Kjeppen sin aktivitet

 1. Kjeppen la til et innlegg i et emne Oppgavebehandling: noe som ikke burde være der?   

  Meget fornøyd med siste svar. Takk for all hjelpen.

  Spørsmål: Hva skal jeg med dette, skjønte ikke denne delen:


  • 0
 2. Kjeppen la til et innlegg i et emne Oppgavebehandling: noe som ikke burde være der?   

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:15:13, on 25.07.2008 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Windows\System32\ASUSTPE.exe C:\Windows\ASScrPro.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\System32\p2phost.exe C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.no/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.11.30.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Påloggingshjelp for Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUSTPE] C:\Windows\system32\ASUSTPE.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\ASScrProlog.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe O4 - HKLM\..\Run: [PowerForPhone] C:\Program Files\PowerForPhone\PowerForPhone.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CollaborationHost] C:\Windows\system32\p2phost.exe -s O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE') O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.11.30.dll/206 (file missing) O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe -- End of file - 9049 bytes
  • 0
 3. Kjeppen la til et emne i Annen programvare   

  Oppgavebehandling: noe som ikke burde være der?
  Hei. Det er så mange ting i oppgavebehandling jeg ikke vet hva er. Er det noen som ser noe som ikke burde være der, eller mistenker spyware/virus?
  I det siste har RAMen blitt brukt kraftig.  2. programmer ved oppstart, hvorfor er ikke alle mulige å stanse ved oppstart? Adobe Reader kan for eksempel ikke blokkeres ved oppstart hos meg.
  • 11 svar
  • visninger
 4. Kjeppen la til et innlegg i et emne Dette kommer fram når jeg prøver å Kjøre Counter Strike 1.6   

  Har CS aldri virket på den pcen? Prøv å skru av andre programmer før du starter spillet.
  • 0
 5. Kjeppen la til et innlegg i et emne Til tider treig PC.   

  Google - søk: free housecall - scan.

  Det tar litt tid, og det løste problemet hos meg da pcen en gang ble treg og hakkete. Anbefaler deg å gjøre det

  Ofte er det spyware som gjøre pcen treig.
  • 0
 6. Kjeppen la til et innlegg i et emne [LØST] Internett detter ut når den ikke brukes   

  Problemet er løst.
  Løsning: skjedde automatisk etter at dataen ikke ble brukt på en dag.

  takk for all hjelpen.
  • 0
 7. Kjeppen la til et innlegg i et emne Hvordan lage en Counter Strike-server?   

  Last ned AMX MOD. Dette skal limes inn i en mappe i steamapps. Husker ikke mer:)
  • 0
 8. Kjeppen la til et innlegg i et emne tastatur - gale tegn   

  Nede ved klokken på skrivebordet, til venstre for pilen, står det noe om språk - klikk der og vel "norsk bokmål" - bare et forslag, selv om jeg ikke tror at dette er problemet.
  • 0
 9. Kjeppen la til et innlegg i et emne [LØST] Counter Strike 1.6 - bots   

  Dj_Evelen:


  GTA |V FAN:


  Her sier du at du "tror det er lov". Det = det Dj_Evelen sier = laste opp spill + boter

  Senere sier du (GTA |V FAN) plutselig:
  • 0
 10. Kjeppen la til et innlegg i et emne [LØST] Counter Strike 1.6 - bots   

  Men det er ikke lov å laste opp spill.
  • 0
 11. Kjeppen la til et innlegg i et emne [LØST] Counter Strike 1.6 - bots   

  Løsning:

  Last ned z bot fil (zippet) - kopier innholdet og sett det i cstrike mappen - trykk H etter å ha created game.
  • 0
 12. Kjeppen la til et innlegg i et emne Et heftig skytespill for meg   

  Doom |||
  • 0
 13. Kjeppen la til et innlegg i et emne [LØST] Counter Strike 1.6 - bots   

  Hvordan får jeg dem innstalert?
  • 0
 14. Kjeppen la til et innlegg i et emne [LØST] Counter Strike 1.6 - bots   

  Skal prøve de botene nå Takk for raskt svar.

  Hva er imot reglene, boter?
  • 0