keiko99

Inaktiv
 • Innholdsteller

  385
 • Ble med

 • Besøkte siden sist


Alt skrevet av keiko99

 1. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] rette på feil i oppstart på vista   

  ja, men svar meg på en ting før jeg setter tråden løst... hvorfor oppdaget ikke Avast denne ? er det der avast svikter eller kunne dette rammet hvilket som helst virius program ?
  • 0
 2. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] rette på feil i oppstart på vista   

  jeg sletta det og sletta det som var på den FixVundo.. kjørte Malwarebytes' Anti-Malware på nytt.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
  Databaseversjon: 1510
  Windows 6.0.6001 Service Pack 1

  18.12.2008 19:00:58
  mbam-log-2008-12-18 (19-00-58).txt

  Skanntype: Rask Skann
  Objekter skannet: 50590
  Tid tilbakelagt: 4 minute(s), 4 second(s)

  Minneprosesser infisert: 0
  Minnemoduler infisert: 0
  Registernøkler infisert: 0
  Registerverdier infisert: 0
  Registerfiler infisert: 0
  Mapper infisert: 0
  Filer infisert: 0

  Minneprosesser infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Minnemoduler infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Registernøkler infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Registerverdier infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Registerfiler infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Mapper infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Filer infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)


  er jeg kvitt det da ?
  • 0
 3. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] rette på feil i oppstart på vista   

  ble av hjelpen jeg skulle få da
  • 0
 4. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] rette på feil i oppstart på vista   

  kall meg gjerne dum, men skal jeg ikke slette det Malwarebytes' Anti-Malware fant ?


  Håper det er dette du ville ha:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:48:14, on 17.12.2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\hp\support\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  C:\Program Files\SpamExperts\SpamExperts.exe
  C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\hp\kbd\kbd.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
  C:\Users\Roy Tangnes\Documents\test.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsiden.no/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&a...&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&a...&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {E114ECCE-A4CA-43AB-A5BE-AA2C3E7CF35A} - C:\Windows\system32\ddcDvvuv.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] FactoryMode
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\qoMGWmND.dll,#1
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
  O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')
  O4 - Startup: SpamExperts.lnk = C:\Program Files\SpamExperts\SpamExperts.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spamexpertslsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spamexpertslsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spamexpertslsp.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\SpamExpertsLSP.dll
  O23 - Service: Intel® Alert Service (AlertService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
  O23 - Service: HauppaugeTVServer - Hauppauge Computer Works - C:\PROGRA~1\WinTV\HCWTVS~1.EXE
  O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: Intel DH Service (IntelDHSvcConf) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Tools\IntelDHSvcConf.exe
  O23 - Service: Intel® Software Services Manager (ISSM) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Intel® Viiv Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
  O23 - Service: Intel® Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Intel® Remoting Service (Remote UI Service) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

  --
  End of file - 8506 bytes
  • 0
 5. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] rette på feil i oppstart på vista   

  la ved ett bilde jeg: http://www.imgnets.com/viewer.php?id=40615314.jpg

  håper du også mente slik:
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
  Databaseversjon: 1510
  Windows 6.0.6000

  17.12.2008 12:06:00
  mbam-log-2008-12-17 (12-05-53).txt

  Skanntype: Rask Skann
  Objekter skannet: 52913
  Tid tilbakelagt: 3 minute(s), 40 second(s)

  Minneprosesser infisert: 0
  Minnemoduler infisert: 0
  Registernøkler infisert: 1
  Registerverdier infisert: 2
  Registerfiler infisert: 0
  Mapper infisert: 0
  Filer infisert: 0

  Minneprosesser infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Minnemoduler infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Registernøkler infisert:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{dd153fdb-e2fb-40d2-8e36-f21c36b51dad} (Trojan.Vundo) -> No action taken.

  Registerverdier infisert:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{dd153fdb-e2fb-40d2-8e36-f21c36b51dad} (Trojan.Vundo) -> No action taken.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSServer (Trojan.Agent) -> No action taken.

  Registerfiler infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Mapper infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)

  Filer infisert:
  (Ingen mistenkelige filer funnet)
  • 0
 6. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] rette på feil i oppstart på vista   

  ja da Malwarebytes' Anti-Malware fant 2 stk, men hvordan legger jeg ut Hijackthis loggene
  • 0
 7. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] rette på feil i oppstart på vista   

  par dager... kan det være virius ?
  • 0
 8. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  hvordan for jeg tak i Flash Player 8 da ?
  • 0
 9. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  fikk ikke du opp siden heller ???

  På den siden du linket til: Her kan du sjekke om både Adobe Shockwave & Flash Player fungerer.
  http://www.adobe.com/shockwave/welcome/

  da fikk jeg beskjed om: macromedia shockwave player 10.1

  ejeg har lastet den ned, men bare for og være 100 % sikker spør jeg: skal jeg installere denne ?
  • 0
 10. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  1) Husk og lukke Firefox når du installerer slike ting (Det for jeg ikke glemt bort for adobe vil ikke installeres om jeg ikke gjør det)
  2) Hvorfor trenger du Adoble Flash CS4 Professional for og bruke et mail program ? Da dette er et flash program til og lage flash? ( Jeg har nå inntalert IncrediMail og nå trengte jeg ikke det så mulig at jeg hadde en feil på pc fra før av. Ellers klarer jeg ikke å besvare noe bedre
  3) Jeg ville installert i følgende rekkefølge Java -> Shockwave -> Flash. Det blir gjort i den rekke følgen der

  Det er denne siden jeg har problemer med: http://www.dailiescountdown.no/

  fint og høre om dere har det også...
  • 0
 11. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  denne er ikke lett ass.. jeg valgte og formatere pc (Sette tilbake til fabrikasjons innstilling) selv ikke det hjalp og nå har jeg ikke innstalert IncrediMail...
  • 0
 12. keiko99 la til et emne i Nettlesere   

  [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer
  jeg har innstalert denne: http://get.adobe.com/flashplayer flere ganger til firefox, men jeg blir bedt om og installere den igjen når jeg er innom nettsider som den støtter... noe tips om hva jeg skal gjøre ?
  • 27 svar
  • visninger
 13. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  jada jeg vet hva jeg har innstalert og jeg forteller bare at IncrediMail måtte ha Adobe Flash CS4 Professional
  • 0
 14. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  det som er litt rart er at når jeg sletter alt for jeg beskjed fra IncrediMail om at jeg må installere Adobe Flash CS4 Professional..mulig og få linken på norsk ?
  • 0
 15. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  Nei det hjalp ikke... vil det hjelpe og formatere hele pc da ?

  eller heter vel kanskje ikke formatere lenger.. sette tilbake til fabrikasjons innstilling heter det
  • 0
 16. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] Sliter med å innstallere Adobe Flash Player Mozilla Firefox/Internet Explorer   

  jeg har: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nb-NO; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4 jeg bruker Windows vista
  • 0
 17. keiko99 la til et emne i (Arkiv) Program- og database- og webutvikling   

  [LØST] redigere og lagre ett opptaks program ?
  jeg har tatt opp noe fra tv. Det jeg lurer på er om en finner ett program som du kan redigere slik at du selv kan lagre bare en snutt av hele programet.

  skjønner dere hva jeg mener ?
  • 2 svar
  • visninger
 18. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] My Book og FreeAgent Drive   

  filsystem FAT32... hvordan innstallerer jeg den i NTFS da ?
  • 0
 19. keiko99 la til et innlegg i et emne [LØST] My Book og FreeAgent Drive   

  hvordan kan jeg finne ut om den er det eller ikke ?
  • 0
 20. keiko99 la til et emne i Eksterne komponenter   

  [LØST] My Book og FreeAgent Drive
  jeg skulle laste over en mappe fra C hardisken til disse USB mine den mappen var på litt over 5 GB. jeg prøvde My Book først, men den sier at da må jeg slette andre ting for og legge den mappen inn der.. hvorfor det ? (ledig plass er: 353 GB) på FreeAgent Drive er det 120 GB ledig og der gikk det bra
  • 4 svar
  • visninger
 21. keiko99 la til et emne i (Arkiv) Program- og database- og webutvikling   

  [LØST] Trenger ett program om det finnes da
  jeg har noen MP3 filer på hardisken som jeg skulle ha forandret. dem heter: 200809150806160
  ville heller satt på orginale navnet.
  • 1 svar
  • visninger
 22. keiko99 la til et innlegg i et emne jeg må kjøpe tråløst nettverk eller tråløs usb   

  så jeg må kjøpe nytt modem ?

  er det enste løsning ?
  • 0
 23. keiko99 la til et innlegg i et emne jeg må kjøpe tråløst nettverk eller tråløs usb   

  kan noen hjelpe meg eller...

  Jeg har en tilgin alt i ett modem fra tele 2
  • 0