Gå til innhold


Velg et emne fra listen, eller søk etter et emne

Hjelpeemner

 1. Personlige meldinger

  Hvordan sende meldinger, spore dem, redigere meldingsmapper og arkivere lagrede meldinger.

 2. Alternativer for emner

  En forklaring av alternativene mens du ser på emner.

 3. Vise aktive emner og nye posteringer

  Hvordan vise emner som har blitt besvart i løpet av det siste døgnet, og nye posteringer siden siste besøk.

 4. Vise medlemmers profil

  Hvordan finne medlemmers kontaktinformasjon.

 5. Mitt kontrollpanel

  Endre kontaktinformasjon, personlig informasjon, avatarer, signaturer, forum innstillinger, språk og stilvalg.

 6. Tapt eller glemt passord

  Hvordan du kan få et nytt passord.

 7. Registrering

  Hvordan registrere seg og fordelene du får som registrert bruker.

 8. Søke gjennom emner og posteringer

  Hvordan bruke søkefunksjonen.

 9. Posteringer

  En innføring i tilgjengelige funksjoner ved posteringer.

 10. E-postvarsling av nye svar

  Hvordan få en e-post når det har kommet et svar.

 11. Logge inn og ut

  Hvordan logge ut og inn og hvordan en kan holde seg anonym og ikke vises på listen over aktive brukere.

 12. Min assistent

  En innføring i denne nyttige funksjonen.

 13. Cookies og bruken av cookies

  Fordelene ved å bruke cookies og hvordan fjerne cookies satt av forumet.

 14. Kontakte moderatorgruppen og rapportering av posteringer

  Oversikt over hvor du finner lister over moderatorer og administratorer.

 15. Kalender

  Mer informasjon om forumets kalenderfunksjon.

 16. TechPoeng

  Lær deg hva TechPoeng er og hva du kan gjøre for å oppnå TechPoeng

 17. ProPoeng

  Informasjon om hva ProPoeng er og hvordan du kan oppnå dette

 18. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 19. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 20. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 21. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 22. Posting

  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 23. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 24. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 25. Søke i Emner og innlegg

  Hvordan bruke søkefunksjonen.

 26. Searching

  How to use the search feature.

 27. Vise aktive emner og nye innlegg

  Hvordan vise alle emner som har en nye svar, dette ernye og dagens innlegg gjort siden ditt forrige besøk.

 28. E-postvarsel om nye meldinger

  Hvordan motta varsel via e-post når et nytt svar blir lagt til et emne.

 29. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 30. Your Control Panel (My Controls)

  Editing contact information, personal information, avatars, signatures, board settings, languages and style choices.

 31. Your Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 32. My Assistant

  A comprehensive guide to use this handy little feature.

 33. Calendar

  More information on the boards calendar feature.

 34. Member List

  Explaining the different ways to sort and search through the list of members.

 35. Registration benefits

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 36. Cookies and cookie usage

  The benefits of using cookies and how to remove cookies set by this board.

 37. Recovering lost or forgotten passwords

  How to reset your password if you've forgotten it.

 38. Viewing members profile information

  How to view members contact information.

 39. Topic Options

  A guide to the options avaliable when viewing a topic.

 40. Contacting the moderating team & reporting posts

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 41. Community Blog

  More information about the Community Blog module.

 42. Using the Gallery

  This is a quick overview of the features in our Gallery and how to access them.

 43. IP.Shoutbox

  This is a quick guide on how to use the features of our IP.Shoutbox component.