Smartteknologi forandrer Oslo: VOI med én million rideshare siden lansering

Seks måneder etter lansering har VOI sine elektriske sparkesykler blitt brukt én million ganger, og VOI er dermed Europas raskest voksende rideshare-selskap.

Ansatte etterlyser bedre innsats for psykisk helse i arbeidslivet

Færre enn halvparten ansatte i Europa syns arbeidsgiveren gjør nok for å støtte de med psykiske lidelser viser en ny undersøkelse fra Salesforce