Hva er HTTPS og hvorfor er det viktig?

Alle nettsider overføres via en protokoll som kalles HTTP. Denne protokollen sender i utgangspunktet trafikken i klartekst over linja og alle som lytter kan...

Tester fremtidens supernett i havgapet

For å overvåke merdene sendes en konstant videostrøm til enten en fôrflåte eller til et fôrsenter, men dette krever enorm datakapasitet. Her vil 5G-teknologi...