Norges største domenehai

Trodde du trenden med å snappe domenenavn rett foran nesa på bedrifter og organisasjoner tok slutt for et par år siden? Tro om igjen!

Mannen er Karl-Oskar Fosshaug, i Foreningen Central Equities. Eller… det vil si: han har over 90 foreninger/organisasjonsnumre med samme navn registrert i Brønnøysundsregistrene. Alle foreningene heter Foreningen Central Equities, med tall fra romertall I til LXXXIX.

VG har i dag en artikkel om praksisen som Fosshaug står for.

Ironisk nok er alle hans foreninger registrert med sektorkode 770, som betyr “Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål”. Det kan du se her.

Undertegnede tok for et par dager siden en prat med Karl-Oskar Fosshaug, for å prøve å komme til bunns i hvorfor han har registrert over 90 foreninger kun med den hensikt å registrere så mange .no-domenenavn som mulig.

Fosshaug innrømmer at hans bedriftsvirksomhet er basert på å snappe domenenavn foran nesa på firmaer/organisasjoner som skal registrere domenenavn.

Jeg spurte hva slags kilder han har for å finne ut hvorvidt en organisasjon skal registrere et .no-domene.

– Vi har et system som sporer søk i Altavista, Google osv. Dersom noen søker mye på et .no-domene hos Google, tracker vi dette, og skynder oss dermed å registrere domenet, slik at vi senere kan tjene penger på å selge domenet til det firmaet som opprinnelig ville ha det.

Et slikt sporingssystem har etter min mening ingen rot i virkeligheten. Jeg har vanskelig for å tro at det vil være mulig for Fosshaug å gamble på hvilke domenenavn han skal registrere, på grunnlag av resultatene fra hans såkalte tracking-/sporings-system.

Mer umoralsk går det vel ikke an å tjene penger, gjør det vel? Dette går ut over alle .no-registrarer, som tar imot bestillinger og forsøker å registrere et domenenavn på vegne av en kunde. En kunde som i utgangspunktet ønsket å sikre seg et domenenavn for rundt 300 kroner (omtrent veiledende pris på .no-domener), vil kanskje være nødt til å kjøpe domenenavnet av Foreningen Central Equities for et mye høyere pengebeløp.

Når Foreningen Central Equities presterer å snappe domenet foran nesa på organisasjonen som egentlig ønsker domenenavnet, er domenet tapt både for registraren og registrarens kunde.

Norid er forvaltningsenheten for toppnivådomenet .no. De har myndighet til å si opp registraravtalen med Foreningen Central Equities, noe som betyr at Foreningen Central Equities ikke lenger får anledning til å registrere .no-domener. Etter min mening burde Norid si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg tror dessuten Brønnøysundsregistrene er interessert i å vite at Foreningen Central Equities’ bedriftsvirksomhet er 100% basert på profitt, fordi Fosshaug selger domenene videre hvis han får et bra nok bud på dem. Sektorkode 770, “Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål”, er altså lite representativt for Fosshaugs virksomhet.

PS: Karl-Oskar Fosshaug har tidligere vært i Norids søkelys, etter en tvist mellom Fosshaugs forening og Widerøes Flyveselskap ASA, om domenenavnet widerøe.no. Vedtaket i saken kan du lese her. Klagen fra Widerøes Flyveselskap ASA ble i dette tilfellet avvist og henlagt.

Kommentarer