Hvordan velge leverandør av IP-telefoni

Jeg har vurdert IP-telefoni til ”hjemmebruk” og denne artikkelen er en oppsummering av hvordan jeg har forsøkt å orientere meg om de alternative tekniske løsningene og det billigste abonnementet som passer for deg.

Alt er skrevet etter beste evne, og så objektivt som mulig, men uten ansvar for mulige feil eller mangler. Alle referanser til leverandører og produkter er enten tilfeldige eller de jeg bruker selv.

Forkortelser som brukes:

  • ATA: Analog Telefon Adapter, kobler analoge telefoner til IP-nettverk
  • ISP: Internet Service Provider; leverandør av internettilgang
  • LAN: Local Area Network, nettverket ditt hjemme
  • QoS : Quality of Service; prioritering av trafikk i et IP-nettverk basert på type
  • VoIP: Voice over IP; tale pakket inn i IP
  • WAN: Wide Area Network; koblingen til din ISP (bredbånd)
  • UPS: Uninterruptable Power Supply; avbruddsfri strømforsyning

Hvordan IP-telefoni fungerer

De fleste som besøker ITpro er nok kjent med hvordan IP-telefoni (bredbåndstelefoni) fungerer. Du trenger en ATA som kobles til LANet hjemme, og de analoge telefonene i boligen kobles til ATAen i stedet for til telefonlinjen. Når du ringer, konverteres signalene fra din analoge telefon til digitale i ATAen, og overføres med VoIP over WANet til den du snakker med dersom denne også har IP-telefoni, eller gjennom en gateway som konverterer til analoge signaler ut i telenettet dersom den du snakker med har vanlig telefonlinje.

Dersom du har analog telefon fra før, kan du portere nummeret ditt over til IP-telefonen. De fleste tilleggstjenester du kjenner fra analog telefon (hvem ringer, tilbakering etc) er tilgjengelige for IP-telefoni, men sjekk med aktuell leverandør dersom du trenger noe spesielt. En kul opsjon er muligheten til å avvise de som ringer med skjult ID (eller sende de til en VoiceMail med egnet innhold).

Talekvalitet er avgjørende

Analog trådløs telefonDet er viktig at kvaliteten på telefonsamtalen er tilfredsstillende, og dette må vurderes fra begge ender av samtalen. Problemet er at dette er noe du ikke får se (eller rettere: høre) før du har valgt leverandør og installert utstyret.

I forhold til bredbåndshastighet, vil som regel innkommende VoIP gå greit, da downloadhastigheten vanligvis holder i massevis. Det kan være problemer å få nok båndbredde til utgående VoIP (upload) dersom du har noe belastning på LANet (med mindre du har kabelmodem/synkron hastighet). Dette medfører at du (fra din ende) oppfatter samtalekvaliteten som god, mens den du snakker med hører hakking/klikking og kan miste deler av samtalen.

Ekko, forvrengt stemme og støy på linjen kan være andre problemer. Disse problemene kan oppstå for den ene eller for begge samtalepartnere. Støy kan være forstyrrende sus i bakgrunnen, eller til og med for lite støy, slik at når du ikke snakker, blir det helt stille. For den i andre enden kan det høres ut som om du har lagt på.

Som sagt: Dette får du ikke sjekket før du har koblet opp. Velg leverandør, men vent med å porte ditt gamle nummer (dersom du har) til er fornøyd med kvaliteten. Du får et midlertidig nummer av leverandøren, bruk dette til å teste kvaliteten på utstyret. Dersom du ikke er fornøyd, kontakt support hos leverandøren og presentér ditt problem. Du har 2 ukers angrefrist på bestillingen dersom denne er gjort via telefon eller web, og kan sende alt tilbake, uten forpliktelser. Dersom du ikke har angrefrist, kan du uansett si opp abonnementet umiddelbart, og betale for den tiden du har hatt det (med mindre du har kjøpt abonnement med bindingstid).

Utstyr

Når det gjelder utstyret leverandørene bruker, er det mye forskjellig. Du skal lete en stund for å finne 2 leverandører som bruker det samme utstyret, og det ligger nok store forskjeller her.

Enkelte leverer ATA med 1 ethernetport (LAN) (eksempelvis Sipura SPA2000). Denne kobles til switchen din (som en PC), og telefonen er da koblet til LANet.

Prioritering av trafikk (QoS)
Dersom du ikke har utstyr som støtter QoS slik at du kan prioritere VoIP hele veien gjennom nettverket ditt (og dét er det vel ikke mange av oss som har hjemme), kan jeg ikke se hvordan det kan være mulig å prioritere båndbredde til VoIP med denne løsningen. Dersom du har svært høy hastighet på upload (kabel), eller bare en PC som ikke er så mye i bruk når du ringer, kan du vurdere dette. For alle andre er det bare en ting å si: Les videre!

Andre leverer, ofte som tilvalg, en ATA med 2 ethernetporter (en WAN og en LAN) (eksempelvis Sipura SPA-2100). Denne kobles mellom ADSL-modemet og LANet. I denne typen ATA kobles telefonen til WAN-siden i adapteret, og kan reservere nødvendig båndbredde for telefoni ved å begrense upload for LANet.

Jeg har forsøkt å finne tall på hvor mye båndbredde man bør sette av til VoIP, men det er ikke lett å finne entydige svar. En pekepinn kan være minst 64 kbps, helst 128 kbps. Dersom du har flere linjer, må dette ganges opp med antall linjer. Dersom du har en 256 linje ut, og regner med at denne gir deg minst 200, kan du sette max upload til 128, og skal da få 72-128 for VoIP. Denne løsningen bør være den beste i forhold til samtalekvalitet.

For meg som har 4 PCer i LAN med 1000/200 ADSL, og 2 barn som er konstant på Messenger med Webkamera og lyd på hver sin PC, og kjører fildeling i tillegg, er dette eneste brukbare løsning.

Siden ATAen reserverer båndbredden også når du ikke snakker i telefonen, bør du vurdere om det er behov for å gå opp en størrelse på ADSL-abonnementet ditt, ellers vil upload bli tregere.

Flere linjer
For de som har behov for flere linjer, er det enkelte som leverer ATA med inntil 4 utganger (linjer). Du kan ha forskjellig nummer på hver av linjene, noe som åpner muligheten for eget nummer på fax eller kanskje til barnerom, leieboer etc, eller samme nummer på flere utganger, dvs at 2 kan ringe fra samme nummer samtidig (flashback: ISDN).

I tillegg leveres også ren IP-telefon, og softphone som du installerer på PC eller PDA. Begge disse kobles til som en 1-ports ATA, og har de samme problemene med QoS av VoIP. Dersom du installerer softphone på din laptop, kan du svare på fasttelefonnummeret ditt samme hvor du er, så lenge du har internettilgang.

ADSL-ruter
For de som har ADSL med rent bridgemodem (fra enkelte leverandører, for eks tidlig Telenor), er det er viktig at ATAen støtter PPPoE Client, at den har ruter-funksjon og DHCP-server. En slik ATA logger på WANet med PPPoE, og fungerer som ruter og DHCP-server for LANet ditt. Dersom du har bare en PC, plugges denne i LAN-porten på ATAen, og du trenger ikke mer utstyr. Dersom du har flere PCer, trenger du en switch eller et WLAN-aksesspunkt i tillegg.

Vær også oppmerksom på at det kan være behov for oppgradering av programvaren (FW) i det utstyret du har hjemme. Jeg foreslår at du oppgraderer både modem/router og switcher/aksesspunkter til siste versjon, og kjører på dette en stund før du installerer ATAen, for å verifisere at alt fungerer som det skal før du innfører nye elementer i LANet.


Her ser du en enkel illustrasjon på en vanlig oppkobling av en IP-telefon i et hjemmenettverk med bredbånd, ruter og PC.

Fysisk oppkobling

Hvordan skal dette kobles? Jeg har sett på flere leverandører, og det er varierende kvalitet på bruksanvisningene som ligger tilgjengelig på web. Telenor er et eksempel på hvor bra det kan gjøres.

Stort sett er den fysiske sammenkoblingen enkel, det som tar tid blir å konfigurere ATAen (PPPoE, DHCP, brannmur, router, og ikke minst tuning av båndbredde). Jeg har ikke vært i kontakt med mer enn noen få leverandører, men kan tenke meg at kvaliteten på supporten du får også varierer mye.

Om pris er en faktor (som regel avgjørende) bør du lese videre.

Sider:

Kommentarer