Hvordan tilby fjernhjelp i Windows XP

Hvis du ønsker å fjernstyre en PC slik at brukeren kan demonstrere hva som er problemet eller at du ønsker å ta over styringen mens brukeren ser på, så kan du benytte Windows XPs innebygde Fjernhjelp funksjonalitet.

Det er mulig å overta en PC ved å benytte Tilkobling til eksternt skrivebord som du kan se i guiden Hvordan fjernstyre Windows XP, men da tvinger du brukeren til å logge av eller ikke se noe.

De fleste som har litt peiling på data har blitt oppringt av slekt, venner eller venner av bekjente for et eller annet PC-problem. Ofte vet da ikke brukeren selv hva som er galt og da kan det være svært så vanskelig å tilby hjelp uten å måtte reise ut på et sosialt besøk med ryggen mot verten. Ved i steden å fjernstyre problemmaskinen så vil du kunne tilby dine tjenester raskt og uten at du nødvendigvis er nødt til å lette på bakenden fra kontorstolen.

Denne guiden vil hjelpe deg til å hjelpe andre Windows-brukere som har behov for dette i et bedriftsnettverk eller direkte over internett. Dette forutsetter naturlig nok at klienten ikke har nettverskproblemer og at brukeren kjører Windows XP eller nyere som operativsystem.

Be om hjelp

Hvis brukeren benytter Windows Live Messenger eller Windows Messenger så kan du få brukeren til å initiere assistanseprosessen selv ved å be om fjernhjelp via menyen i Messenger. Utfordringen her er at brukeren selv må vite hvordan dette gjøres. Her kan man geleide brukeren til å klikke på riktig sted enten via Messenger eller på telefon.

Benytter du Windows Messenger 5.1 kan den settes opp mot Microsoft Office Live Communications Server for å sette opp en intern Messenger i en bedrift.

Den store fordelen med denne metoden er at ingen trenger lokal administratorrettigheter for å kunne benytte funksjonen Fjernhjelp, hverken personen som ber om hjelp eller den som går inn for å fjernstyre klienten.

Last ned Windows Messenger 5.1 norsk utgave (7,1 MB).

Gjør følgende hvis du ønsker hjelp:

 1. Start opp Windows Live Messenger (eller Windows Messenger) og sørg for at du i kontaktlisten ser den personen du ønsker hjelp av.
 2. Åpne et chattevindu mot personen du ønsker hjelp av og velg fra menyen Handlinger, Be om Fjernhjelp.


  Velg Handlinger, Be om Fjernhjelp i chattevinduet så får du visuell hjelp i løpet av et minutts tid.

 3. Mottager bekrefter deretter at han eller hun ønsker å tilby hjelp og dermed starter fjernstyringsvinduet opp.

  Dette ser da slik ut for personen som fjernstyrer problemmaskinen:


  Dette vinduet kommer opp hos personen som skal hjelpe brukeren i andre enden. Oppstarten av dette vinduet kan ta rundt ett minutts tid.

 4. Bruker må så svare Ja på spørsmålet om han/hun tillater overtagelsen, og dermed er hjelpen inne.
 5. Nå har man kun muligheten til å se på skjermbildet hos brukeren. Ønsker man å ta over kontrollen på maskinen i tillegg så må den hjelpende personen klikke på knappen “Ta kontroll”.
 6. Når brukeren som ønsker hjelp bekrefter dette med Ja så er man omsider inne med full kontroll.

Tilby hjelp

I en bedrift med personell som driver brukerstøtte vil det være nyttig å tilby hjelp fremfor at brukeren selv ber om det. Selvsagt vil brukeren i utgangspunktet be om hjelp, men dette skjer da som regel via telefon hvor man da vet at helpdeskpersonellet er tilgjengelig for assistanse. Du som da er IT-medarbeider kan da tilby brukeren hjelp via fjernstyring ved å be om å få maskinnavn og brukernavn av den som har behov for hjelp.

MERK: Ulempen med denne varianten er at den som tilbyr hjelp må ha lokal administratortilgang på klienten som skal fjernstyres. Dette kan unngås hvis du lar brukeren be om fjernhjelp først via Messenger.

Gjør følgende hvis du vil tilby hjelp:

 1. Lag en snarvei direkte til Tilby Fjernhjelp med denne linken så har du den raskt tilgjengelig:
  hcp://CN=Microsoft%20Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US/Remote%20Assistance/Escalation/Unsolicited/unsolicitedrcui.htm

  Den manuelle måten å starte Tilby Fjernhjelp på er som følger:
  – Klikk Start, Hjelp og støtte.
  – Klikk på Bruk Verktøy til å vise datamaskininformasjon og analyseproblemer.
  – Klikk på Tilby Fjernhjelp.

 2. Angi maskinnavn på klienten som trenger hjelp og klikk på Koble til .
 3. Velg bruker du skal fjernstyre og klikk Start Fjernhjelp.


  Her har vi koblet oss til maskinen WCA001 og har valgt å hjelpe brukeren som er pålogget her.

 4. Bruker må så svare Ja på spørsmålet om han/hun tillater overtagelsen, og dermed er du inne.

Nå kan du gjennomføre punkt 5 og 6 som angitt når brukeren selv ber om hjelp for å kunne få full kontroll på både skjerm, tastatur og mus.

Konfigurering

For at maskinen skal kunne godta å sende forespørsel om fjernhjelp så må følgende innstilling være satt på Windows XP maskinen som skal fjernstyres. Normalt sett trenger du ikke sjekke opp i dette da forespørsel om fjernhjelp er standard tillatt i Windows XP.

Kontroller at følgende innstilling er satt:

 1. Gå til Start, Kontrollpanel, System og velg arkfanen Eksternt.
 2. Under “Fjernhjelp” sørg for at det er satt kryss for å “Tillate at invitasjoner om fjernhjelp sendes fra denne datamaskinen”.


  Innstillingen ovenfor er standard satt i Windows XP, men kan være greit å kjenne til.

Det er kun maskinen som blir fjernstyrt som må være Windows XP. Maskinen du fjernstyrer ifra kan godt være Windows 2000 eller eldre så lenge du benytter RDC-klienten (Remote Desktop Connection/Ekstern pålogging).

Oppsummering

Du skal nå ha full kontroll på hvordan du kan be om hjelp eller tilby hjelp via internett eller ditt bedriftsnett. Det finnes flere måter å initiere fjernhjelp på enn nevnt ovenfor. Eksempelvis kan det gjøres via e-post, men det er en relativt tungvint og “asynkron” metode og er derfor ikke å foretrekke.

Erfaringsmessig tar det rundt ett minutts tid før selve fjernstyringsvinduet kommer opp. Det finnes med andre ord bedre og raskere verktøy for bedrifter, mens for privatpersoner er dette et genialt og gratis verktøy for å kunne hjelpe venner og kjente.

For bedrifter, sjekk ut vår oversikt over fjernstyringsverktøy.