Dansk IT-Firma søker autister

Det danske firmaet Specialisterne i Århus har ansatt seks autister og er på jakt etter flere for å løse IT-oppgaver utifra deres spesielle evner.

Det er autistenes unike evne til å kunne ting “vanlige” mennesker ikke kan som gjør at de har noe helt spesielt å tilføre databransjen innenfor enkelte områder.

Sjef for Specialisterne Thorkil Sonne uttaler: “Autister er ofte riktig gode med datamaskiner. De har god hukommelse, sans for detaljer og er samtidig glad for rutinearbeid. Derfor er mitt mål å utdanne de til Danmarks beste testere av software.”

Han mener firmaet er først ute i verden med å starte opp et prosjekt av denne typen som vil bygge broer mellom personer med autismespektrum-forstyrrelse – også kalt autisme – og næringslivet.

Firmaet har allerede inngått en samarbeidsavtale med TDC Mobil som påpeker at de her får tilgang til arbeidskraft som har helt unike evner innen testing og å finne feil. Dette har i neste rekke en betydning for hvordan kundene opplever TDC og kvaliteten på deres tjenester.

Kommentarer