GUI-Jon frikjent i anken

Jon Lech Johansen har blitt frikjent i ankesaken mot ham. Et sviende nederlag for filmindustrien og Økokrim. En seier for forbrukerne.

Borgarting lagmannsrett har slått fast at kopiering av DVD-er til eget bruk og også brudd på CSS-sperren er lovlig.

CSS-sperren er av dommeren klassifisert som svak kryptering, noe som er tatt i betraktning i dommen. I tillegg brukes det analogier som kopiering av bøker.

Vi håper selve saken har åpnet øynene til de ansvarlige i rettsystemet slik at vi får mer kompetente parter ved it-relaterte rettsaker i fremtiden.

Jon Lech Johansen, også kjent som DVD-Jon eller iTunes-Jon, ble som 16-åring tiltalt for å ha brutt CSS-krypteringen i DVD-er.

Krypteringen er laget for å kunne tjene penger på å begrense hvilke avspillingsenheter og operativsystemer som skal kunne spille av DVD-ene. I tillegg skal krypteringen også på en spill-for-galleriet-måte hindre at en DVD skal kunne kopieres, både som sikkerhetskopi eller storstilt piratvirksomhet.

Kommentarer