Podcast: Regex og Notepad++

Podcast: Regex og Notepad++

Sortering og filtrering av store loggfiler kan by på utfordringer. Se hvordan vi i dagens podcast knuser loggfiler ved hjelp av Notepad++ og regex kommandoer

Scenarioet var relativt enkelt; et hav av filområder skulle kontrolleres og tilgang skulle analyseres. Dersom filområdet kunne aksesseres ble dette logget som “OK”, alt annet fikk “Fail”.

Å traversere alle tusen filområdene kunne selvsagt gjøres i Excel, men dagens Podcast av Terje Nilima hos Marin IT, og vår Alexander Rødland viser hvor elegant dette kan gjøres.

Se video øverst i saken.