Næringslivet misfornøyd med den norske skolens IT-utdanning

Næringslivet misfornøyd med den norske skolens IT-utdanning

En undersøkelse gjennomført av Kantar/SIFO for Salesforce viser at norske bedrifter er misfornøyde med skolens evne til å drive frem gode kandidater til næringslivet. Bare 18 prosent mener utdanningen er godt tilpasset dagens behov i det digitaliserte arbeidsmarkedet.

Omstillingen i næringslivet drives av en hurtig teknologisk utvikling. Ofte kalt den fjerde industrielle revolusjonen. Den forandrer alt av produksjonslinjer, forholdet mellom bedrifter og kunder, og ikke minst arbeidsmarkedet for alle jobbsøkere. Bedriftene som er først med å tilpasse seg digital teknologi, ender opp som de mest konkurransedyktige. Et ferskt eksempel er hvordan nettbutikker stjeler kunder fra varehandelen.

Undersøkelsen viser tydelig at norske bedrifter savner tilgang på folk med rett kompetanse. Den viser også at utdanningsinstitusjonene i Norge ikke samsvarer med behovene i næringslivet. Privat sektor må derfor ta større ansvar for opplæring av eget personell i fremtiden. Det vil både komme ansatte til gode, men også styrke konkurransedyktigheten til bedriften fremover

– Michael Zink, country manager, Salesforce.

Som utgangspunkt for innovasjon, må bedrifter ha tilstrekkelig opplærte medarbeidere, som forstår og kan nye digitale verktøy. Dette er et stort hull i hele Norden i dag. Her er de norske resultatene fra undersøkelsen:

 • 82 prosent mener arbeidsgiverne må øke ansattes ferdigheter innen digitalisering de neste tre årene
 • Samtidig mener bare 28 prosent at deres arbeidsgiver i dag har lagt en strategi for denne omstillingen
 • Ferdighetene som er aller viktigst for konkurransedyktighet er:
  • Dataanalyse (35 prosent)
  • CRM – customer relationship management (32 prosent)
  • Applikasjonsutvikling (26 prosent)
  • Programmering (25 prosent)
 • 80 prosent mener at alle bedrifter burde tilby muligheter for videreutdanning. Derimot mener bare 37 prosent at sine arbeidsgivere faktisk gjør dette.

Resultatene indikerer at mange bedrifter og offentlige virksomheter (også inkludert) er klare over behovet for å utvikle seg, men det betyr også at kompetansen henger etter. Hovedgrunnene til dette er ifølge nordmenn som deltok i undersøkelsen mangel på tid (27 prosent) og mangel på penger (36 prosent).

Det er kritisk for bedrifter å utvikle egen konkurransedyktighet, så vel som for samfunnet. Det sikrer at medarbeiderne får den nødvendige treningen for å holde seg relevante til arbeidsmarkedet. Dette gjelder ikke bare Norden. Derfor har mange selskaper begynt å utvikle egne kurs for å utvikle ansattes digitale ferdigheter.