Norske nettleverandører pålagt å utlevere fildelere

Oslo tingrett har gitt danske Njord Law Firm medhold i kravet om å få vite identiteten til over 20.000 nordmenn som kan ha lastet ned filer ulovlig.

Det er navnene bak 21.804 norske IP-adresser som det danske advokatfirmaet Njord Law Firm har gått rettens vei for å få tak i.

Advokatfirmaet ble kjent i Norge i januar i fjor, etter at ITpro.no kunne melde om at de sendte ut betalingskrav i posten til tusenvis av nordmenn for ulovlig nedlasting av en film. Forbrukerrådet oppfordret den gang nordmenn til å ignorere kravet.

Les også vår artikkel: Advokatfirma presser nettbrukere til å inngå forlik

– Dette fremstår som et rent trusselbrev, hvor man forsøker å skremme kundene til å betale, sa fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet til NTB den gang.

 – Veldig aggressiv fremgangsmåte og på grensen til svindel, mente Adam Ahlquist da ITpro.no snakket med han i fjor. Se brevet han mottok fra Njord Advokatfirma under.

Krav om betaling. Dette brevet fikk Adam Ahlquist i postkassen. Faksimile.

Får utlevert identiteten

Kjennelsen i Oslo tingrett 15. januar i år gir selskapet adgang til å kreve identiteten på angivelige fildelere utlevert fra nettleverandører; Dette til tross for at Norsk kommunikasjonsmyndighet Nkom, har sagt at nettleverandørene ikke bør utgi disse opplysningene.

Tingretten peker i sin konklusjon på at det ved ulovlig fildeling er sannsynliggjort krenkelse av rettighetshaver. I kjennelsen står det blant annet:

«Grovhet, omfang og skadevirkninger er såpass store at hensynet til rettighetshaverens interesse i å få tilgang til opplysninger som identifiserer innehaveren av abonnementet som er brukt ved krenkelsene, veier tyngre enn hensynet til abonnentene.»

Må betale per adresse

Videre slår tingretten fast at den enkeltes krenkelse blir mindre grov fordi mange gjør det samme. Og de bemerker:
«At antallet krenkelser og potensielle etterfølgende rettslige skritt kan vise seg omfattende og potensielt praktisk vanskelig å gjennomføre, kan derfor ikke være et moment som taler mot utlevering i interesseavveiningen.»

Utover saksøker, Njord Law Firm, er partene i saken anonymisert, og det er uvisst om saken blir anket. Njord må betale sakens sakskostnader på 907.414 kroner, ifølge kjennelsen. I tillegg må de betale 125 kroner per IP-adresse som utleveres.

Torgeir Waterhouse, IKT Norge
Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i IKT Norge, og har en sentral rolle i den norske debatten om IT-politiske spørsmål. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted.

Sterke reaksjoner

IKT-Norge reagerer sterkt på at Oslo tingrett har gitt Njord Law Form medhold i kravet etter at Høyesterett stanset en slik framgangsmåte tidligere.

– Njord har en trusseltilnærming som del av sin forretningsvirksomhet. De går etter forbrukere med mål om å skremme enkeltpersoner til å inngå forlik, sier direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse.

Han peker på at kulturkomiteen på Stortinget for tiden behandler åndsverkloven, og at IKT-Norge har foreslått å justere loven slik at denne type utpressing ikke skal være mulig.

IKT-Norge påpeker at man ikke nødvendigvis identifiserer den som har drevet med ulovlig nedlasting selv om man ved å identifisere IP-adressen finner fram til rette abonnent.
Kilde: NTB

Kommentarer