Lanserer Norges første plattform for folkefinansiering

Lanserer Norges første plattform for folkefinansiering

Norges første plattform for finansiell crowdfunding, Monner, er lansert.

Monner har som eneste norske crowdfundingsaktør fått konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som betalingsforetak, og er samtidig registrert som låneformidler.

Administrerende direktør David Baum, sier at crowdfunding er den nye, digitale måten å finansiere vekst på.

– Vi tror det er et udekket behov for dette i Norge. Konsesjonen er en bekreftelse på at Finanstilsynet ser at det er et rom for en seriøs aktør innen denne typen finansiell virksomhet, sier Baum.

Stor interesse fra investorer

Målet med tjenesten er ifølge Baum å koble folk som har tilgjengelig kapital direkte med bedrifter som trenger penger for å vokse. – På den måten demokratiserer vi etablerte finansieringsmodeller, og gjør det enkelt å engasjere seg i verdiskapning, mener Baum.

Dette er nettverksøkonomi i praksis

David Baum, Administrerende direktør i Monner

I følge tall fra Monner, har allerede 4000 investorer meldt sin interesse, og over 700 bedrifter har vist interesse for å låne penger.

Mer enn bare penger

– Å låne gjennom Monner handler om mye mer enn bare penger. Bedriftene får både finansiering, en markedsvalidering og den positive oppmerksomheten en crowdfunding-kampanje gir. Det gjør det lettere for mindre virksomheter å få lån, og senker terskelen for småsparere for å investere i virksomheter de tror på. Vi er sikre på at dette vil slå an i Norge, forklarer Baum.

Monner-gründere Jarle Holm (fv) og David Baum

Stort i utlandet

Finansiell crowdfunding er en nyhet her til lands, men er allerede etablert i en rekke andre land. Den mest kjent plattformen er Funding Circle, som opererer i Storbritannia, USA, Tyskland og Nederland.

Månedlig investeres mer enn én milliard kroner i lån til små og mellomstore bedrifter hos Funding Circle, som per i dag har formidlet lån på mer enn $5 milliarder til over 70.000 bedrifter globalt. I Storbritannia utgjør denne finansieringsformen 15 prosent av alle nye lån til små og mellomstore bedrifter som andel av bankenes utlån til segmentet.

Kommentarer