Vestlandet får nå flere ressurser å spille på i sin digitale transformasjon

Lumagate øker på Vestlandet

Lumagate øker på Vestlandet

Bedrifter og offentlige instanser på Vestlandet har nå flere nye ressurser å velge mellom når de skal gjennomføre digital transformasjon.

Med 3 nyansatte eksperter ved Bergens-kontoret står Lumagate klare til å hjelpe kunder som har behov for identitetshåndtering, optimalisering av skyløsninger, sikkerhet og effektivisering.

De tre nyansatte valgte Lumagate på ulikt grunnlag, men har samme mål for
selskapets fremtid: å hjelpe kunder å tilpasse seg en digital hverdag.

Her er de nye tilskuddene:

Nicolai Henriksen har 19 års erfaring i konsulentbransjen innen infrastruktur med Microsoft-fokusert kompetanse og er titulert Microsoft MVP (Most Valuable Professional) innen Enterprise Mobility. Han valgte Lumagate på grunn av forretningsideologien; satsning på fremtidsrettet teknologi og svært dyktige ansatte.

“Min ambisjon fremover er å hjelpe bedrifter på Vestlandet med å
jobbe med enda mer optimaliserte skyløsninger, sikkerhet og
automatisering”, sier Henriksen.

Alexander Solaat RødlandAlexander Solaat Rødland har ni års erfaring fra kundeservice og drift med særlig fokus på kantnettverk og klienter. Alexander innehar også tittelen Microsoft MVP innen Surface og Windows and Devices.

For Alexander er det tre punkter han er spesielt opptatt av: offentlig sektor, hvor det er et voksende behov for effektivisering. Sammenslåing og samhandling på tvers av kommuner og etater, og innføringen av GDPR som gir et behov for kartlegging og implementering av kontroll.

Tim Peter Edstrøm har 11 års erfaring som konsulent i IT-bransjen. Hans genuine interesse for faget har fått frie tøyler og han er alltid på jakt etter ny lærdom – og det er nettopp dette som var grunnlaget for valget av Lumagate. Tim sin filosofi er å hjelpe sine kunder på best mulig måte, og ta med kundene på en reise, hvor de i fellesskap, utarbeider en plan som loser dem trygt i mål.

I Lumagate er jeg en del av Nordens største identitetsteam. Det er skrikende behov for identitetshåndtering og dette er et område som interesserer meg. Behandling av identitet er et kompetanseområde hvor Lumagate er en ubestridt ener. Jeg ønsker å bidra til å forsterke Lumagate sin posisjon i markedet og være med å drive utviklingen videre. Gjennom vårt nære samarbeid med Microsoft får vi tidlig tilgang til ny funksjonalitet“, forteller Edstrøm.

Lumagate pressemelding

Kommentarer