IT-avdelingene mister kontroll

IT-avdelingene mister kontroll

Nesten 7 av 10 norske bedriftsledere mener at IT-avdelingen mister kontroll og ikke lenger har fullstendig teknologiansvar. Dette gir bedre grobunn for innovasjon, men fører også til økte kostnader og dårligere sikkerhet.

VMware har gjennomført en undersøkelse som viser at mer enn to tredjedeler av norske bedriftsledere og IT-beslutningstakere mener at IT-ansvaret desentraliseres og ikke lenger kontrolleres av IT-avdelingen som tidligere.

Det viser seg at andre avdelinger i bedriften håndterer IT og ny teknologi og bidrar til å drive den digitale transformasjonen.

IT-avdelingen desentraliseres

Desentralisering av IT

Desentralisering av IT skjer når ansatte utenfor IT-avdelingen selv kjøper inn IT eller installerer program.

Det kan til og med være når ansatte benytter seg av programvare som ikke er godkjent av IT-avdelingen, som for eksempel Dropbox.

Resultatet av undersøkelsen viser at desentraliseringen av IT gir konkrete forretningsfordeler som muligheten til å raskt lansere nye produkter og tjenester, samt større frihet til å drive innovasjon og økt forståelse og mulighet til å agere på markedsprognoser.

Desentralisering av IT er et tveegget sverd som byr på en rekke utfordringer for den enkelte bedrift. Foretakene anser at denne utviklingen fører til økte kostnader for IT-tjenester, usikkerhet omkring ansvar og eierskap for IT i bedriften og innkjøp av ikke-sikrede løsninger.

I tillegg er ikke desentralisering ønskelig for IT-avdelingene selv, da de fleste ønsker at IT skal være underlagt IT-avdelingen. Det er først og fremst grunnleggende funksjoner som nettverkssikkerhet, applikasjonsutvikling og testing, applikasjonskjøp og offentlige skytjenester som IT-beslutningstakere synes skal være underlagt deres kontroll.

Sett ut fra et HR- og kompetanseperspektiv er det også positive tall å lese; mer enn halvparten av de spurte mener at denne utviklingen skaper økt medarbeidertilfredshet og like mange mener det gjør det enklere for bedriften å tiltrekke seg de beste hodene.

Drives av kravene til hurtig omstilling

Angeliqua Ramming-Gaden, Norgessjef i WMware
Angeliqua Ramming-Gaden er sjef for WMware i Norge.

– For mange foretak er alternativet å enten gjennomgå digital transformasjon eller gå dukken, mener Angeliqua Ramming-Gaden, Norgessjef i VMware.

– Et presset økonomisk klima og stor konkurranse gjør at dagens bedrifter ser seg nødt til å snu opp ned på egen virksomhet. Skyen har demokratisert IT, og det er ingen overraskelse at alle deler av organisasjonen har kastet seg på utviklingen. Det er viktig at toppledelsen følger opp den organisatoriske IT-strategien og sørger for at god IT-kontroll implementeres på alle nivå, mens IT-avdelingen har en kontrollfunksjon, mener Ramming-Gaden.

Dilemmaet for mange organisasjoner er å finne en god balanse mellom den sentrale IT-funksjonens kontroll og samtidig støtte innovasjon i andre deler av foretaket. 

– Desentralisering av IT er i full gang i alle deler av norsk næringsliv, og den drives hovedsakelig av kravene til hurtig omstilling. Vi har aldri opplevd så stor pågang og etterspørsel etter nye og umiddelbart tilgjengelige applikasjoner, tjenester og arbeidsmetoder. Ved å akseptere disse endringene i markedet skal IT fortsatt spille en sentral rolle i endringsprosessen.

Den nyeste teknologien eller appene vil bare kunne drive digital transformasjon når den benyttes i skyen og er raskt og lett tilgjengelig i et sikkert miljø, avslutter Ramming-Gaden.

Undersøkelsen omfatter 2000 IT-beslutningstakere og 2000 bedriftsledere i en lang rekke europeiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske land, blant selskaper med flere enn 500 ansatte.

Kommentarer