Statsbudsjettet 2017

Kommentar: – IT-budsjett for i dag, men ikke for fremtiden

Heidi Austlid i IKT-Norge kommenterer regjeringens budsjettforlik.

Heidi Arnesen Austlid


Heidi Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge, og jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digiteliseringspolitikk. Hun jobber med myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre.

 

IKT-Norge har fått gjennomslag for flere krav som er stilt mot regjeringen, blant annet:

  • Nytt såkornfont for IKT-næringen med 250 millioner i egenkapital
  • 45 millioner i tilskuddsordning for kommuner med dårlig bredbåndsdekning
  • Det vil bli etablert minimum 500 IKT-studieplasser
  • 10 millioner med på IT-tiltak i grunnskolen

Austlid håper at sistnevnte punkt vil være en utvidelse av forsøksordningen med programmering som valgfag i ungdomsskolen. -Samtidig savner vi at Regjeringen og samarbeidspartiene ser betydningen av at vi nå må satse på digitale læremidler i skolen – som en naturlig del av det å kunne gi elevene sårt tiltrengt tilpasset opplæring, fortsetter Austlid.

Politiske bremseklosser

– Det er dessuten synd at partiene ikke brukte anledningen til å rydde opp i noen skikkelige politiske bremseklosser for deler av næringen vår, mener Austlid. -Slik som manglende opsjonsordning for gründere, ny statlig eID-løsning og eiendomsskatt for datasentre.

– Vi savner gode økonomiske rammebetingelser for gründere eller de som ønsker å ta eierskap i egen arbeidsplass. Opsjonsbeskatningen er en slik ordning, og som vi ser i andre land er det viktigste instrumentet for oppstartsbedrifter, for å tiltrekke seg arbeidskraft. – Vi ønsker ikke en ny statlig eID-løsning som vil være i direkte konkurranse med flere velfungerende løsninger som allerede eksisterer i markedet. At kommunene kan komme til å skrive ut eiendomsskatt på verdien av datautstyret i datasentrene, skaper stor uforutsigbarhet for næringen. Det kan hindre etableringen av norske datasentre.

– Oppsummert vil jeg derfor si at vi med dette budsjettforliket har et budsjett som kan sies å være godt nok for i dag – men ikke for fremtiden, avslutter Austlid.

 

Kommentarer