Mangelfulle IT-løsninger koster bedriftene dyrt

Mangelfulle IT-løsninger koster bedriftene dyrt

Nedetid og manglende tilgjengelighet er et stort problem som koster virksomhetene dyrt. De årlige økonomiske omkostningene er hele 16 millioner amerikanske dollar og det er en kraftig økning fra 2014 viser en studie.

En ny studie utført av Vanson Bourne, en uavhengig spesialist på markedsundersøkelser innen teknologi, viser at det er et alarmerende gap mellom brukernes krav og IT-avdelingens mulighet til å være tilgjengelig «24/7» – med flere hendelser og lenger nedetid enn i 2014.

Ny forskning fra programvareselspaket Veeam, viser at til tross for mange alvorlige hendelser i året som gikk, er bedriftene fortsatt ikke tilstrekkelig oppmerksomme på brukernes behov. I sitt femte år viser Veeams tilgjengelighetsrapport at 84 prosent av overordnede IT-beslutningstakere over hele verden innrømmer at de står ovenfor et «Availability Gap» (gapet mellom hva IT kan levere og hva brukere krever). Dette innebærer en svak økning fra 2014. Tilgjengelighetsgapet koster bedriftene opptil $ 16 millioner i året i tapte inntekter og produktivitet, i tillegg til at det har negativ innvirkning på kundenes tillit og merkevarens integritet. Selv om studien kan virke noe amerikanisert ble det intervjuet 1140 overordnede IT-beslutningstakere fra store selskaper og organisasjoner i henholdsvis USA, Kina, Frankrike og Tyskland.

Økt etterslep på tilgjengelighet

Dette tallet har økt med så mye som $ 6 millioner på 12 måneder, til tross for at nesten alle respondentene sier at de har iverksatt tiltak for å redusere avbruddene, og at 48 prosent av alle arbeidsoppgaver er klassifisert som «virksomhetskritiske» (og ser ut til å stige til 53 prosent innen 2017).

Moderne selskaper er i ferd med å bli programvarestyrte bedrifter, slik at IT-avdelingen ikke lenger kan levere tjenester som bare er «ok».

Ratmir Timashev, CEO – Veeam

Konstant tilgjengelighet («always-on») er viktig. Men i de 12 månedene siden Veeams siste undersøkelse, har antallet årlige hendelser med ikke planlagt nedetid økt (fra 13 til15). Dessuten varer de lenger og tar langt mer tid å gjenopprette. I dagens økonomi, hvor hastighet og pålitelighet er avgjørende, er dette uakseptabelt. Hvis trenden fortsetter, frykter jeg for selskapene i studien, sier Ratmir Timashev, administrerende direktør i Veeam og trekker frem noen sentrale funn i rapporten:

  • Brukerne vil ha støtte for sanntidsoperasjoner (63 prosent) og global tilgang til IT-tjenester 24/7 for å støtte internasjonal virksomhet (59 prosent).
  • Når bedriftene moderniserer datasentrene sine, er rask gjenoppretting (59 prosent) og unngåelse av datatap (57 prosent) de to mest ettertraktede funksjonene. Kostnader og manglende ferdigheter er imidlertid med på å hemme implementeringen.
  • Organisasjonene har økt servicekravene sine for å minimere nedetiden for applikasjonene (96 prosent av organisasjonene har økt kravene) eller garantere tilgang til dataene (94 prosent) i løpet av de siste to årene, men tilgjengelighetsgapet er fortsatt en realitet.
  • For å løse dette oppga respondentene at organisasjonene deres er i gang med (eller har umiddelbare planer om) å modernisere datasentrene sine på visse områder. Virtualisering (85 prosent) og sikkerhetskopiering (80 prosent) er blant de vanligste områdene

Noen lyspunkter til tross: Nesten tre fjerdedeler av bedriftene erkjenner at dette er noe som må vies oppmerksomhet, og at de kommer til å gjøre det i løpet av 6–12 måneder. Vi ser at bedriftene har begynt å forstå viktigheten av tilgjengelighetsløsninger og hvordan nettskyen og skybaserte tjenester som Disaster Recovery as a Service (DRaaS) spiller en avgjørende roll avslutter Timashev.

Kommentarer