Bransjeblikk: konvergering er nøkkelen til suksess

Bransjeblikk: konvergering er nøkkelen til suksess

I fremtiden vil man se tilbake på de siste tolv måneder som året da holdningene til teknologi endret seg i moderne forretningsdrift, ifølge Nigel Moulton, CEO hos VCE.

I et bransjeblikk skriver Moulton at den digitale hverdagen for alvor har bredt om seg det siste året, og det vi kan kalle et paradigmeskiftet skjer ut av nødvendighet. Forbrukerne krever nå at bedrifter kontinuerlig oppdaterer sine systemer og holder tritt med de nyeste teknologitrendene.

Nye virksomheter som Airbnb, Uber og Nokias Here-karttjeneste har hatt teknologi i ryggmargen siden sin oppstart, mens mange modne virksomheter først i 2015 begynte å innse at de trengte å endre fokus for å møte kunders behov. Enten det er snakk om selskap som SAS eller Hennes & Mauritz trenger alle bedrifter å forstå at de ikke lenger er et flyselskap eller en forhandler med en IT-avdeling, men heller et teknologiselskap som selger eksempelvis reiser og mote.

nigel_moulton_vce
Nigel Moulton – CEO, VCE

Moderne utfordringer for moderne bedrifter

Digitale selskaper som de allerede nevnte Airbnb, Uber og Nokia Here innehar alle egenskapen at de raskt kan levere nye kundeopplevelser og navigere seg gjennom nye markedstendenser. Tradisjonelle virksomheter som ønsker å gjøre det samme opplever imidlertid at deres gamle infrastruktur bremser for muligheten til å reagere raskt på nye kundebehov. 70 prosent av virksomhetenes investering i teknologi går faktisk til å holde gamle applikasjoner i gang, ifølge en undersøkelse gjort av Forrester!

Virksomheter i alle størrelser må innse at IT ikke er en kostnadspost på budsjettet, men heller en tilrettelegger for økt inntekt og nye muligheter. Med egenskapen til effektivt å analysere en stadig økende datamengde følger også muligheten til å reagere raskt på endringer i markedet.

Veien til suksess i et digitalt marked

Slik jeg ser det er ikke alltid de beste ideene som vinner, men den som er raskest ut på markedet. Airbnb vant for eksempel terreng ved å være tidlig ut med et bredt tilbud. Én av deres suksessfaktorer er at de forstår at de ikke kan kontrollere maskinvaren eller de mobile enhetene deres kunder bruker, men at fokuset heller må ligge på utvikling av apper som er tilgjengelige for alle.

Bedriften som har fått øynene opp for endringene som må til, er de som selv har redefinert seg gjennom en app. Lufthansa har for eksempel endret måten de kommuniserer med kunder på via mobile enheter; apper som Mobile Pay og Vipps gjort det mye enklere for kunder å overføre penger via mobilen.

Virksomheter må omfavne IT fullt ut – som et verktøy for forretningsutvikling, og ikke som en kostnad. Dessverre blir databehandling, lagring og nettverk ofte assosiert med komplekse oppgaver og høye kostnader i takt med at det blir flere data å håndtere. Denne tankegangen må endres en gang for alle, slik at bedrifter kan bli fleksible, kundeorienterte virksomheter.

Smarttelefon, mobil

Konvergerte datasentere – nøkkelen til gevinst

IDC spår at mer enn 90 prosent av dataene som genereres av nettverkstilkoblede enheter vil bli driftet i skyen i løpet av de neste fem årene. Da er det datasentre som vil føle belastningen mest. Mange virksomheter opplever allerede at deres tradisjonelle datasenter er dårlig rustet til å takle den store tilstrømningen av informasjon og data. Snarere enn at bedrifter forsøker å tette hullene ved å kjøpe infrastruktur per komponent, vil vi se at moderne bedrifter går over til en virtualisert, konvergert infrastruktur for å tilpasse seg den enorme mengden data som fremdeles er i vente.

Slik jeg ser tingene vil dette i sin tur vil føre til fremveksten av hyperskalerte datasentre som bygger på konvergert og hyper-konvergert infrastruktur for å takle presset satt frem av Tingenes Internett.

Kommentarer