Nigel Moulton er EMEA CTO i VCE.

Nigel Moulton om konvergerte datasystemer

Techintervju; Nigel Moulton i VCE

VCE er per dags dato verdensledende innen konvergerte datasystemer med omsetning på over to milliarder dollar per år, og vi har snakket med CTO i selskapet, Nigel Moulton

Så, Nigel, for våre lesere som ikke er kjent med VCE – hva er historien bak selskapet?

VCE ble grunnlagt for litt over seks år siden som et samarbeidsselskap mellom Vmware, Cisco og EMC (derav forkortelsen VCE red. anm.). Selskapet gjennomgikk en endring i eierskapsstruktur så nylig som i oktober 2014 hvor EMC nå eier 80% av selskapet mens Cisco og Vmware eier respektive 10% hver. VCE er per dags dato verdensledende innen konvergerte datasystemer med omsetning på over to milliarder dollar per år.

Nigel Moulton

Nigel Moulton – CTO for VCE i EMEA og sjefskoordinator for fem øvrige globale CTOer. Moultons rolle er sammen med hans regionale kollegene ansvarlig for produktstrategi og utvikling. Moulton har arbeidet for VCE i snart tre år og har sin bakgrunn som CTO i telefoniselskapet Avaia.

Hvilket fortrinn vil et konvergert datasenter gi norske bedrifter mot tradisjonelle virtualiserte systemer?
Dette kan bli et lang svar Alexander, for de mange fordelene ligger i detaljene. For det første – en av de største konkurrentene som konvergerte datasystemer har, er organisasjoner som tviholder på tankesettet om å bygge infrastrukturen og datasenteret fra grunnen av selv.

Med dette mener jeg å ta sammen nettverk, lagring og dataprosesseringsmodulene selv etter å ha studert produktene i markedet over noe tid. Det å finne produktene som vil pakke infrastrukturen som en pålitelig og stabil løsning samtiig som den skal kunne levere optimal ytelse er en utfordring. Å kjøpe premium komponenter fra markedslederne i hver av disse tre kategoriene trenger ikke å gi det beste resultatet, spesielt ikke dersom kunden velger å utvide eller legge til mer lagring, nettverk eller dataprosesseringsmoduler senere. Som kunde risikerer du å ende opp med et datasenter bestående av en rekke forskjellige komponenter som igjen har forskjellige administrative- og kompabilitetssystemer.

Ta for eksempel Cisco. Kunden ønsker å bygge ut datasenteret og trenger en ny switch, så han eller hun kjøper den siste tilgjengelige på markedet for å utvide platformen med dette produktet. Her vil det nye produktet ha en ny firmware, et nytt administrasjonsgrensesnitt og gjerne helt nye måter å fjernadministrere eller overvåkes på. Dette er allerede ett stort steg mot å skape differensiering i datasenteret ditt. Dette gir en eksponential økning i arbeidsmengden du som organisasjon må gjøre for å drifte og vedlikeholde infrastrukturen. I motsetning til eksempelet over hvor organisasjonen bygger sitt eget datasenter vil man enkelt kunne oppdatere og patche alle systemer fot sikkerhetstrusler og funksjonsoppgradering på en enkel, planlagt og organisert måte. Dette er ofte ikke tilfelle i tradisjonelle datasenter.

vce_converged_infrastructure

Komplekse datasystemer

Det vi i VCE har gjort, og det som var den opprinnelige tanken bak opprettelsen av selskapet, var å gi et marked for konvergerte datasystemer slik at kunden får et ferdig produkt med referanse for ytelse, koder og de forskjellige integrasjonsstackene til produktet ut av boksen. VCE leverer kompabilitetsmatriser slik at du enkelt kan identifisere nye produkter mot eksisterende infrastruktur. Slik kan kunden kunne enkelt identifisere om hvorvidt de ønsker å oppdatere til en nyere programvare, enten for kompatibilitets- eller funksjonsutvidelse, eller for ytelsestilpasning til ditt miljø, for all kode som leveres fra VCE er testet mot stabilitet og ytelsesreferanse.

Kort oppsummert og hva dette betyr for kunden er, VCE leverer en komplett leveranse av kodeoptimalisering, oppdateringer og applikasjoner for å gjøre alt dette i et komplekst datasenter som man får med “do it yourself”-infrastruktur.

Konvergerte datasystemer

Konverterte datasystemer er en gruppering av flere grener av IKT-bransjen, som blant annet nettverk, lagring, programvare og dataprosessering.

Konvergerte datasystemer benyttes for å sentralisere- og strukturere administrasjonen av større datasett som i tur gir besparelser i form av tid, men også direkte økonomisk.

Så hvem er den typiske kunden for konvergerte datasenter? SMB, enterprise, vendor eller ISP?
Skal jeg være ærlig så ser vi at den typiske kunden vil være større bedrifter (enterprise) og telekommunikasjonsleverandører. Kjernen rundt de produktene vi leverer er at dette er svært komplekse infrastruktur som er designet for å kjøre bedriftskritiske applikasjoner og tjenester på. Du kan se for deg store produksjonssystemer, finansinstitusjoner, bilindustrien og farmasøyter. Det er den slags bedrifter som søker disse produktene og tjenestene, og grunnen til at de gjør det er behovet for å simplifisere infrastrukturen de kjører disse bedriftskritiske tjenestene på.

Den bakenforliggende årsaken kan variere alt fra reduksjon i vedlikeholdskostnader, økt ytelse eller pålitelighet i form av oppetid. I europeisk skala har vi tjenesteleverandøren Atos som leverer en hybrid skytjeneste for sine kunder. Dette systemet opererer utelukkende på V-block (ett av VCEs produkter red. anm.). Ser vi på bilindustrien finner vi Lotus og formel 1 bruker disse produktene, ikke bare i produksjonslokalene sine, men også ute i feltet når de testkjører bilene eller i konkurranseløp. Lotus tar eksempelvis med seg en mini V-block til hvert grand prix løp for å samle inn telemetri og data om bilene som er på banen.

Som du skjønner er dette produkter som blir brukt i et bredt spekter av bedrifter, men skulle jeg ha kategorisert den typiske kunden ville det vært større bedrifter og tjenestetilbydere. Det ville vært en fair gjengivelse av hvor man vil kunne forvente å finne våre produkter og har gjennom de seks årene VCE har eksistert, vært vellykket.

vce_cloud_converged_infrastructure

Du nevnte at VCE er noe over seks år som selskap, noe som får meg til å tenke på levetiden til produktene. Hva kan en kunde forvente av disse produktene hva levetid angår. Da tenker jeg både på den fysiske levetiden, men også applikasjonssupport.
Dette er et todelt spørsmål hvor komponentene i en V-block følger sin typiske levetid. Ta eksempelvis V-max-teknologien som har en forventet levetid på syv år, så tilbyr VCE en utvidet servicesupport for ytterligere fem. Når det gjelder lagring – som innlysende nok er en egen modul i en V-block, er en typisk levetid på disse ti til tolv år basert på de individuelle komponentene. Hva Cisco sine nettverksprodukter angår vil det være rimelig å kunne forvente de samme fem til syv år med support som også kan utvides med utvidet serviceavtale.

Vi har kunder som i dag kjører på deres originale V-block enheter med original konfigurasjon som infrastruktur til den samme applikasjonen og tjenesten som når systemet var nyinstallert for seks år siden. Hvis du velger å se på produktene på en litt annen måte så er disse konvergerte datasentrene i grunn bare store x86 datamaskiner med lagring og nettverk tilkoplet. Systemene som VCE leverer kan ha en mer eller mindre presis forventet levetid, men det er ikke sikkert at applikasjonene som skal operere på datasettet har den samme levetiden. Dette gjelder spesielt for databaseapplikasjoner eller databaser i seg selv. Dersom du ønsker å kople til nytt utstyr eller utvide kapasiteten slik at bedriftsapplikasjonen kan utvikles og tilpasses nye behov.

Vi har hørt andre bruke sammenligningen mellom konvergerte datasenter og det vi tidligere omtalte som “stormaskiner”, en sammenligning som ikke er helt urimelig etter min mening. Det gir sluttbrukeren en standardisert plattform som kan kjøre dine applikasjoner, men dersom du ønsker å gjøre endringer til denne plattformen ved å legge til eller ta bort moduler, kan du gjør dette.

vce_vblock

Du har nevnt Vmware og Vmware er en av de respektive eierne bak VCE. Hvordan er den offisielle støtten til konkurrerende hypervisorer som eksempelvis Hyper-V?
Hvis du ser på kundeopplevelsen vi ønsker å gi, så vil våre produkter støtte alle tjenester som kjøres fra Vmware-stacken og ned. Hva dette betyr er kort fortalt at dersom du benytter deg av en V-block kan du ringe vår support og vi vil kunne optimalisere alt som fungerer fra hypervisoren til Vmware og optimalisere dette med Cisco nettverk og EMC lagring. Hvis du benytter deg av Microsoftapplikasjoner oppå Vmware-stacken vil dette oppføre seg som en hvilken som helst annen applikasjon.

Derimot, hvis det er en ren installasjon av Hyper-V du ønsker å kjøre på en V-block har vi en avtale med Microsoft hvor vi henter deres produkteksperter inn for å drive supporten av ditt produkt, altså VCE vil fremdeles være ditt kontaktpunkt for hva enn du måtte søke, men du vil også kunne henvende deg direkte til Microsoft som kunde av deres programvare. Altså, det er opp til kunden om de ønsker oss til å håndtere kontakte med Microsoft, eller om de vil bygge et kundeforhold med Microsoft selv.

VCE sine produkter støtter Hyper-V, men det kan være behov for optimalisering og tilpasninger.

Hvordan ser fremtiden ut sett fra et datasenterperspektiv?
Det er spennende tider vi går i møte og det er nye plattformer på vei som omtales som “hyperkonvergert”. Hyperkonvergering er grunnleggende annerledes i hvordan infrastruktur installeres og hva som gjør dette så interessant er at programvaren ikke bryr seg så mye om hvilket navn som står på nettverks- eller lagringsenheten din for det er allerede predefinert i programkode.

Et eksempel på dette er tjenester som krevde elastisitet i konfigurasjonen var svært avhengig av at infrastrukturen kunne supportere og håndtere dette på maskinvarenivå, vi ser at dette i langt større grad går over til å bli en programbasert løsning som håndteres på kodenivå på tvers av maskinvareleverandører. Slik vil hyperkonvergerte datasenter kunne sies å være skreddersydd for skytjenester og skyapplikasjoner gjennom blant annet docker grensesnittet.

Kommentarer